Browsing by Author Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2007Cạnh tranh đối với khu vực công: kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề của Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế: 62.31.01.01Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn; Vũ, Thanh Sơn
2002Hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam thực trạng và giải pháp. Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn; Vũ, Trường Sơn, Người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thanh Hằng
2001Hoạt động của ngân hàng Nhà nước Việt nam trong điều kiện chuyển sang kinh tế thị trường: ThS. Kinh tế chính trị : 60 31 01Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn; Phạm Thị Nguyệt
2002Kinh tế tri thức và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 5.02.01Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn; Phùng, Bình Lâm
2004Năng lực cạnh tranh xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn; Đỗ, Kim Chi
2001Những vấn đề khoa học và thực tiễn để hình thành hệ thống bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tếPhí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn; Bùi, Việt Bảo
2007Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60.34.05Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn; Bùi, Khắc Bằng
2007Phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Xuân Hoa
2008Quản lý chi tiêu công ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn; Vũ, Thị Hạnh
2006Quản lý thuế đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam : Luận văn ThS Kinh tế: 60.31.01Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn; Trần, Thị Phương Lan
2017Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – chi nhánh Lưu Xá : Luận văn ThS. Tài chính ngân hàng : 60.34.02.01Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn; Hà, Mạnh Tuấn
2005Tái cơ cấu các ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam - vấn đề và giải phápPhí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn; Nguyễn, Thế Anh
2003Thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn; Ngô, Thị Phương Liên
2008Thuế thu nhập cá nhân: Kinh nghiệm quốc tế và việc thực thi ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn; Phạm, Thị Phương Mai
2001Tự do hoá thương mại những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam: ThS. Kinh tế chính trị: 60 31 01Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn; Nguyễn Thị Ngọc Loan
2006Vai trò kinh tế của nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn; Nguyễn, Thùy Anh
2006Đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế : 60.31.01Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn; Bùi, Mạnh Cường