Browsing by Author Phùng, Quốc Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • V_L1_00267_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Quốc Thanh;  Advisor: Đặng, Lê Minh; Bạch, Thành Công (2007)

 • Chế tạo mẫu Ca1-xAxMnO3 với A=Fe, Nd và nghiên cứu ảnh hưởng của các nguyên tố thay thế lên các tính chất điện từ và nhiệt điện của chúng; nghiên cứu ảnh hưởng của Ruthenium trong họ mẫu Ca1-xPrxMn1O3 trên cơ sở tiếp nối các nghiên cứu đã thu được nhiều kết quả trước đây trên họ pha tạp Praseodium vào vị trí A là Ca1-xPrxMnO3; Dùng một số các mô hình và phương pháp lý thuyết bán thực nghiệm để giải thích các kết quả và hiệu ứng vật lý thu nhận được.; Electronic Resources; Luận án TS. Vật lý chất rắn -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • DT_00465.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Lê Minh; Hoàng, Nam Nhật; Hoàng, Văn Hải; Phùng, Quốc Thanh (2005)

 • Nghiên cứu, chế tạo hợp chất Ca1-xYxMnO3 với x=0.1; 0.3; 0.5; 0.7; 0.9 bằng phương pháp gốm. Xác định thông số cấu trúc, từ, điện ở nhiệt độ 80K-500K. Nghiên cứu ảnh hưởng của ion Fe đến tính chất của hệ mẫu. Nhằm tìm được các hợp chất có tính chất tốt với hệ số Seebeck lớn, điện trở suất nhỏ độ dẫn nhiệt thấp nhằm nâng cao hệ số phẩm chất Z của các vật liệu nhiệt điện

 • DT_00442.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Hoàng, Nam Nhật; Lê, Thị Anh Thư; Nguyễn, Đức Thọ; Phùng, Quốc Thanh (2005)

 • Trình bày lý thuyết Pauling về hoá trị liên kết và thống kê Brown; Mô hình phân cực hoá trị liên kết đối với perovskites. Đồng thời trình bày về cấu trúc fractal của biên hạt và mô hình thẩm thấu; Phân cực hoá trị liên kết có hiệu chỉnh biên; Thực nghiệm và các kết quả thực nghiệm; Phần mềm xác định hoá trị liên kết trên nền Visual Basic. Từ đó khảo sát quá trình phân cực vi mô xẩy ra trong các vật liệu từ và bán dẫn khác nhau dưới góc độ của phương pháp hóa trị liên kết.Nghiên cứu một phương pháp lý thuyết cho phép dự đoán với độ tin cậy cao các hệ số phân cực vĩ mô của vật liệu dựa trên thành phần và cấu trúc tinh thể của vệt liệu. Phương pháp tìm thấy phải là phương pháp giải quyết...

 • 01050000390.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Lan;  Advisor: Phùng, Quốc Thanh (2011)

 • Tổng quan về các hạt nano trong dung dịch và vật liệu perovskite. Trình bày các phương pháp thực nghiệm: phương pháp chế tạo vật liệu; quá trình chế tạo mẫu; phương pháp nghiên cứu vật liệu. Kết quả và thảo luận: cấu trúc tinh thể của các mẫu khối; kết quả đo tính chất từ của các mẫu khối; phổ hấp thụ hồng ngoại của các mẫu dung dịch nano; kết quả đo hình thái hạt SEM; phổ phát xạ huỳnh quang của các mẫu dung dịch nano; đo phát xạ huỳnh quang trong từ trường.

 • 01050000390_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Lan;  Advisor: Phùng, Quốc Thanh (2011)

 • Tổng quan về các hạt nano trong dung dịch và vật liệu perovskite. Trình bày các phương pháp thực nghiệm: phương pháp chế tạo vật liệu; quá trình chế tạo mẫu; phương pháp nghiên cứu vật liệu. Kết quả và thảo luận: cấu trúc tinh thể của các mẫu khối; kết quả (...)

Browsing by Author Phùng, Quốc Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • V_L1_00267_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Quốc Thanh;  Advisor: Đặng, Lê Minh; Bạch, Thành Công (2007)

 • Chế tạo mẫu Ca1-xAxMnO3 với A=Fe, Nd và nghiên cứu ảnh hưởng của các nguyên tố thay thế lên các tính chất điện từ và nhiệt điện của chúng; nghiên cứu ảnh hưởng của Ruthenium trong họ mẫu Ca1-xPrxMn1O3 trên cơ sở tiếp nối các nghiên cứu đã thu được nhiều kết quả trước đây trên họ pha tạp Praseodium vào vị trí A là Ca1-xPrxMnO3; Dùng một số các mô hình và phương pháp lý thuyết bán thực nghiệm để giải thích các kết quả và hiệu ứng vật lý thu nhận được.; Electronic Resources; Luận án TS. Vật lý chất rắn -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • DT_00465.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Lê Minh; Hoàng, Nam Nhật; Hoàng, Văn Hải; Phùng, Quốc Thanh (2005)

 • Nghiên cứu, chế tạo hợp chất Ca1-xYxMnO3 với x=0.1; 0.3; 0.5; 0.7; 0.9 bằng phương pháp gốm. Xác định thông số cấu trúc, từ, điện ở nhiệt độ 80K-500K. Nghiên cứu ảnh hưởng của ion Fe đến tính chất của hệ mẫu. Nhằm tìm được các hợp chất có tính chất tốt với hệ số Seebeck lớn, điện trở suất nhỏ độ dẫn nhiệt thấp nhằm nâng cao hệ số phẩm chất Z của các vật liệu nhiệt điện

 • DT_00442.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Hoàng, Nam Nhật; Lê, Thị Anh Thư; Nguyễn, Đức Thọ; Phùng, Quốc Thanh (2005)

 • Trình bày lý thuyết Pauling về hoá trị liên kết và thống kê Brown; Mô hình phân cực hoá trị liên kết đối với perovskites. Đồng thời trình bày về cấu trúc fractal của biên hạt và mô hình thẩm thấu; Phân cực hoá trị liên kết có hiệu chỉnh biên; Thực nghiệm và các kết quả thực nghiệm; Phần mềm xác định hoá trị liên kết trên nền Visual Basic. Từ đó khảo sát quá trình phân cực vi mô xẩy ra trong các vật liệu từ và bán dẫn khác nhau dưới góc độ của phương pháp hóa trị liên kết.Nghiên cứu một phương pháp lý thuyết cho phép dự đoán với độ tin cậy cao các hệ số phân cực vĩ mô của vật liệu dựa trên thành phần và cấu trúc tinh thể của vệt liệu. Phương pháp tìm thấy phải là phương pháp giải quyết...

 • 01050000390.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Lan;  Advisor: Phùng, Quốc Thanh (2011)

 • Tổng quan về các hạt nano trong dung dịch và vật liệu perovskite. Trình bày các phương pháp thực nghiệm: phương pháp chế tạo vật liệu; quá trình chế tạo mẫu; phương pháp nghiên cứu vật liệu. Kết quả và thảo luận: cấu trúc tinh thể của các mẫu khối; kết quả đo tính chất từ của các mẫu khối; phổ hấp thụ hồng ngoại của các mẫu dung dịch nano; kết quả đo hình thái hạt SEM; phổ phát xạ huỳnh quang của các mẫu dung dịch nano; đo phát xạ huỳnh quang trong từ trường.

 • 01050000390_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Lan;  Advisor: Phùng, Quốc Thanh (2011)

 • Tổng quan về các hạt nano trong dung dịch và vật liệu perovskite. Trình bày các phương pháp thực nghiệm: phương pháp chế tạo vật liệu; quá trình chế tạo mẫu; phương pháp nghiên cứu vật liệu. Kết quả và thảo luận: cấu trúc tinh thể của các mẫu khối; kết quả (...)