Browsing by Author Phùng, Văn Quý

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008688.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phùng, Văn Quý (2017)

  • + Hệ thống hóa và làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về động lực và tạo động lực cho người lao động tại các tổ chức, doanh nghiệp. + Phân tích và đánh giá thực trạng động lực và tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH Dược Phẩm Gia Minh, để khái quát những mặt được, những mặt hạn chế trong công tác tạo động lực của Công ty TNHH Dược phẩm Gia Minh đã thực hiện trong thời gian qua.

Browsing by Author Phùng, Văn Quý

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008688.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phùng, Văn Quý (2017)

  • + Hệ thống hóa và làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về động lực và tạo động lực cho người lao động tại các tổ chức, doanh nghiệp. + Phân tích và đánh giá thực trạng động lực và tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH Dược Phẩm Gia Minh, để khái quát những mặt được, những mặt hạn chế trong công tác tạo động lực của Công ty TNHH Dược phẩm Gia Minh đã thực hiện trong thời gian qua.