Browsing by Author Phùng, Xuân Nhạ, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2009Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07Phùng, Xuân Nhạ, người hướng dẫn; Đặng, Thị Kim Chung
2009Giải ngân các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01Phùng, Xuân Nhạ, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Giang
2010Nâng cao năng lực cạnh tranh của cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Phùng, Xuân Nhạ, người hướng dẫn; Phạm, Thị Hồng Hạnh
2005Sự hình thành và phát triển của các công ty xuyên quốc gia của các nước đang phát triển Châu Á - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 12Phùng, Xuân Nhạ, người hướng dẫn; Tống, Hoàng Phúc
2012Văn hóa doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Quốc tế : Luận án TS. Kinh doanh và quản lý: 62 34 05 01Phùng, Xuân Nhạ, người hướng dẫn; Đỗ, Minh Cương, người hướng dẫn; Nguyễn, Viết Lộc
2008Văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05Phùng, Xuân Nhạ, người hướng dẫn; Nguyễn, Viết Lộc
2010Xây dựng văn hóa kinh doanh tại Công ty Tài chính Cổ phần Handico : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Phùng, Xuân Nhạ, người hướng dẫn; Trần, Thị Thu Hiền
2009Xuất khẩu bền vững ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01Phùng, Xuân Nhạ, người hướng dẫn; Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn; Hồ, Trung Thanh
2003Đầu tư của các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01Phùng, Xuân Nhạ, người hướng dẫn; Nguyễn, Thuý Hoà
2011Điều chỉnh chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc giai đoạn sau khi gia nhập WTO và một số gợi ý chính cho Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01Phạm, Thái Quốc, người hướng dẫn; Phùng, Xuân Nhạ, người hướng dẫn; Nguyễn, Thu Hạnh