Browsing by Author Phùng, Xuân Tráng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050008553.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phùng, Xuân Tráng (2017)

  • - Mục đích: Quản lý đội ngũ chuyên viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quảtrong công tác quản lý đội ngũ chuyên viên trong bối cảnh toàn cầu hóa trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục đại học. +Nhiệm vụ: -Trình bày tổng quan nghiên cứu về cơ sở lý luận trong công tác quản lý đội ngũ chuyên viên tại cơ sở giáo dục Đại học. -Đánh giá thực trạng việc thực hiện quản lý đội ngũ chuyên viên tại ĐHQGHN hiện nay. - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện quản lý đội ngũ chuyên viên tại ĐHQGHN.

Browsing by Author Phùng, Xuân Tráng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050008553.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phùng, Xuân Tráng (2017)

  • - Mục đích: Quản lý đội ngũ chuyên viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quảtrong công tác quản lý đội ngũ chuyên viên trong bối cảnh toàn cầu hóa trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục đại học. +Nhiệm vụ: -Trình bày tổng quan nghiên cứu về cơ sở lý luận trong công tác quản lý đội ngũ chuyên viên tại cơ sở giáo dục Đại học. -Đánh giá thực trạng việc thực hiện quản lý đội ngũ chuyên viên tại ĐHQGHN hiện nay. - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện quản lý đội ngũ chuyên viên tại ĐHQGHN.