Browsing by Author Phạm, Bảo Ngọc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • Ảnh hưởng các tham số thạch - vật lý đến khả năng chứa dầu khí của trầm tích cát bột kết miocen giữa, cấu tạo Thiên Ưng - Mãng Cầu, bể Nam Côn Sơn.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Bảo Ngọc; Trần, Nghi; Nguyễn, Trọng Tín (2017)

 • Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu về đặc điểm thạch học, các tham số định lượng về thạch - vật lý liên quan đến việc đánh giá khả năng chứa dầu khí của của các đá cát kết và bột kết tuổi Miocen giữa khu vực cấu tạo Thiên Ưng - Mãng Cầu (TU - MC), bể Nam Côn Sơn. Các đá cát kết gồm grauvac, arkos, arkos - litic và thạch anh - litic. Cát kết và bột kết grauvac và arkos có thành phần đa khoáng, độ chọn lọc và mài tròn kém, thành tạo ở môi trường lòng sông và nón quạt cửa sông. Cát bột kết arkos - litic và thạch anh - litic xi măng cơ sở - lấp đầy calcit - dolomit có độ chọn lọc từ kém đến trung bình, độ mài tròn từ trung bình đến tốt, thành tạo ở môi trường biển nông vũng vịnh. Kết q...

 • TC_001048.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Trọng Nhuận; Nguyễn, Thị Thu Hà; Trần, Đăng Quy; Nguyễn, Thị Ngọc; Đỗ, Thị Thùy Linh; Nguyễn, Thị Minh Ngọc; Nguyễn, Thị Hồng Huệ; Phạm, Bảo Ngọc (2008)

 • The Vietnamese Wetlands Classification System is an important basis for governmental agencies, non-governmental organizations, and scientists to identify wetlands that are under-represented in the List of Wetlands of International and National Importance in order to encourage their designation and appropriate long term management. The classification also serves as a broad framework to aid the rapid identification of the main wetland habitats represented at each site, to provide units for mapping, and to encourage uniformity of concepts and terms in national wetland inventory. The Vietnamese Wetlands Classification System is a hierarchy of systems, subsystems, classes, and types or sub...

 • Đặc điểm địa tầng phân tập trầm tích Miocen bể Nam Côn Sơn.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Bảo Ngọc; Trần, Nghi (2016)

 • Bể Nam Côn Sơn (NCS) là một trong những bể trầm tích Cenozoi ở Việt Nam có lịch sử hình thành và phát triển khá phức tạp, đã trải qua 3 giai đoạn hoạt động kiến tạo chính, gồm: giai đoạn trước sụt lún nhiệt (Paleocen - Eocen), giai đoạn sụt lún có chu kì (Oligocen – Miocen muộn), giai đoạn sụt lún phân dị tạo thềm hiện đại (Pliocen – Đệ Tứ) . Chính các hoạt động kiến tạo này cùng với sự thay đổi mực nước biển là nguyên nhân hình thành các bể thứ cấp tương ứng với các phức tập (sequence) của bể. Bài báo đề cập đến đặc điểm địa tầng phân tập của bể Nam Côn Sơn trên quan điểm phân tích các tổ hợp cộng sinh tướng trong mối quan hệ với sự thay đổi mực nước biển và chuyển động kiến tạo. The...

Browsing by Author Phạm, Bảo Ngọc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • Ảnh hưởng các tham số thạch - vật lý đến khả năng chứa dầu khí của trầm tích cát bột kết miocen giữa, cấu tạo Thiên Ưng - Mãng Cầu, bể Nam Côn Sơn.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Bảo Ngọc; Trần, Nghi; Nguyễn, Trọng Tín (2017)

 • Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu về đặc điểm thạch học, các tham số định lượng về thạch - vật lý liên quan đến việc đánh giá khả năng chứa dầu khí của của các đá cát kết và bột kết tuổi Miocen giữa khu vực cấu tạo Thiên Ưng - Mãng Cầu (TU - MC), bể Nam Côn Sơn. Các đá cát kết gồm grauvac, arkos, arkos - litic và thạch anh - litic. Cát kết và bột kết grauvac và arkos có thành phần đa khoáng, độ chọn lọc và mài tròn kém, thành tạo ở môi trường lòng sông và nón quạt cửa sông. Cát bột kết arkos - litic và thạch anh - litic xi măng cơ sở - lấp đầy calcit - dolomit có độ chọn lọc từ kém đến trung bình, độ mài tròn từ trung bình đến tốt, thành tạo ở môi trường biển nông vũng vịnh. Kết q...

 • TC_001048.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Trọng Nhuận; Nguyễn, Thị Thu Hà; Trần, Đăng Quy; Nguyễn, Thị Ngọc; Đỗ, Thị Thùy Linh; Nguyễn, Thị Minh Ngọc; Nguyễn, Thị Hồng Huệ; Phạm, Bảo Ngọc (2008)

 • The Vietnamese Wetlands Classification System is an important basis for governmental agencies, non-governmental organizations, and scientists to identify wetlands that are under-represented in the List of Wetlands of International and National Importance in order to encourage their designation and appropriate long term management. The classification also serves as a broad framework to aid the rapid identification of the main wetland habitats represented at each site, to provide units for mapping, and to encourage uniformity of concepts and terms in national wetland inventory. The Vietnamese Wetlands Classification System is a hierarchy of systems, subsystems, classes, and types or sub...

 • Đặc điểm địa tầng phân tập trầm tích Miocen bể Nam Côn Sơn.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Bảo Ngọc; Trần, Nghi (2016)

 • Bể Nam Côn Sơn (NCS) là một trong những bể trầm tích Cenozoi ở Việt Nam có lịch sử hình thành và phát triển khá phức tạp, đã trải qua 3 giai đoạn hoạt động kiến tạo chính, gồm: giai đoạn trước sụt lún nhiệt (Paleocen - Eocen), giai đoạn sụt lún có chu kì (Oligocen – Miocen muộn), giai đoạn sụt lún phân dị tạo thềm hiện đại (Pliocen – Đệ Tứ) . Chính các hoạt động kiến tạo này cùng với sự thay đổi mực nước biển là nguyên nhân hình thành các bể thứ cấp tương ứng với các phức tập (sequence) của bể. Bài báo đề cập đến đặc điểm địa tầng phân tập của bể Nam Côn Sơn trên quan điểm phân tích các tổ hợp cộng sinh tướng trong mối quan hệ với sự thay đổi mực nước biển và chuyển động kiến tạo. The...