Browsing by Author Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L0_01996_noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Thị Minh Thu;  Advisor: Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn (2008)

  • 100 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Khái quát những vấn đề lý luận liên quan tới việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông như thị trường chứng khoán, hình thức chào bán chứng khoán, phát hành chứng khoán. Nghiên cứu việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo pháp luật Việt N (...); Electronic Resources

Browsing by Author Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L0_01996_noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Thị Minh Thu;  Advisor: Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn (2008)

  • 100 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Khái quát những vấn đề lý luận liên quan tới việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông như thị trường chứng khoán, hình thức chào bán chứng khoán, phát hành chứng khoán. Nghiên cứu việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo pháp luật Việt N (...); Electronic Resources