Browsing by Author Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2008Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn; Vũ, Thị Minh Thu
2005Chế độ pháp lý về việc bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 6 01 05Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn; Lã, Thị Xuân Anh
2009Giải quyết khiếu kiện liên quan đến tranh chấp đất đai, đền bù và giải tỏa. Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn; Trần, Thị Phương Nhung
2008Giải quyết tranh chấp giữa các cổ đông và giữa cổ đông với người quản lý công ty trong công ty cổ phần : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn; Trần, Duy Bình
2010Hình sự hóa một số việc dân sự, kinh tế - nguyên nhân, giải pháp khắc phục : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn; Nguyễn, Huy Tiến
2008Hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai để phát triển thị trường quyền sử dụng đất : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Vân Anh
2010Khía cạnh pháp lý của hoạt động sáp nhập và mua lại các tổ chức tài chính ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Mai Hương
2005Nghiên cứu so sánh quản lý công ty cổ phần theo pháp luật CHXHCN Việt Nam và pháp luật CHND Trung Hoa. Luận án TS. Luật kinh tếPhạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn; Vũ, Quang, người hướng dẫn; Ngô, Viễn Phú
2007Người đại diện theo pháp luật trong Luật doanh nghiệp 2005 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn; Nguyễn, Văn Thắng
2007Pháp luật về hạn chế cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp các công trình sử dụng vốn nhà nước : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn; Trần, Huy Cường
2010Pháp luật về kiểm soát vốn nhà nước tại các công ty mẹ - công ty con : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn; Đoàn, Thị Thu Nga
2008Pháp luật về mô hình công ty mẹ - công ty con và thực tiễn Tổng công ty Chè Việt NamPhạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn; Lê, Anh Linh
2010Pháp luật về quản trị công ty đại chúng, thực trạng áp dụng tại Công ty Cổ phần VINAFCO : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn; Hà, Thị Thu Hằng
2007Pháp luật về xử lý nợ xấu của Ngân hàng Thương Mại Nhà nước ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 60.38.50Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn; Phạm, Kim Thoa
2007Pháp luật Việt Nam về chống thất thoát vốn ngân sách nhà nước trong xây dựng cơ bản : Luận văn ThS. Luật : 60 38 50Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn; Phan, Anh Tuấn
2000Quyền và nghĩa vụ của cổ đông trong công ty cổ phần : Luận văn ThS. Luật : 6 01 05Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn; Lê, Minh Toàn
2011Thực trạng thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận đầu tư theo luật đầu tư 2005 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn; Đặng, Ngọc Bảo
2006Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật:Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn; Phạm, Thanh Tú
2007Điều chỉnh hoạt động quảng cáo trong khuôn khổ pháp luật cạnh tranh tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn; Đoàn, Tử Tích Phước
2009Địa vị pháp lý của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn; Hoàng, Văn Thứ