Browsing by Author Phạm, Hùng Việt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 41  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2010Chế tạo thiết bị xác định các tiểu phần asen vô cơ (As III và As V) trong nước ngầm theo nguyên lý của phương pháp điện di mao quản : Đề tài NCKH. QGTĐ.08.04Phạm, Hùng Việt; Dương, Hồng Anh; Nguyễn, Thị Ánh Hường; Phạm, Thị Thanh Thuỷ; Đỗ, Phúc Quân
2015Khảo sát sơ bộ hàm lượng của các hợp chất peflo hóa (PFCs) trong nước mặt tại một số làng nghề dệt nhuộm phía Bắc Việt NamPhùng, Thị Vĩ; Lê, Hữu Tuyến; Nguyễn, Thúy Ngọc; Phan, Đình Quang; Phạm, Thị Chung; Nguyễn, Thị Thu Hương; Dương, Hồng Anh; Phạm, Hùng Việt
2Khảo sát và phát triển quy trình phân tích các độc tố hữu cơ khó phân huỷ thuộc nhóm ankylphenol và bisphenol A trong nước rác tại một số khu vực bãi rác Hà Nội : Đề tài NCKH. QT.04.34Phạm, Hùng Việt; Trần, Thị Liễu; Trần, Thị Tuyết Mai; Trịnh, Thị Thắm
2002Nghiên cứu chế tạo các điện cực chọn lọc ion nitrat, nitrit và amoni tiếp xúc rắn và ứng dụng chúng làm detector trong kỹ thuật phân tích dòng chảy (FIA): Luận án TS. Hóa học : 62 44 29 01Phạm, Hùng Việt; Đỗ, Phúc Quân
2002Nghiên cứu chế tạo cảm biến điện hoá và sinh học làm detector cho thiết bị phân tích dòng chảy phục vụ phân tích môi trường và thực phẩm : Đề tài NCKH. QG.TĐ.99.02Phạm, Hùng Việt
2002Nghiên cứu chế tạo cảm biến điện hoá và sinh học làm detector cho thiết bị phân tích dòng chảy phục vụ phân tích môi trường và thực phẩm : Đề tài NCKH. QGTĐ.99.02Phạm, Hùng Việt; Cao, Thế Hà; Nguyễn, Văn Mùi; Trần, Quang Vinh; Từ, Vọng Nghi; Đỗ, Phúc Quân
2012Nghiên cứu chế tạo cảm biến điện hóa chọn lọc dopamin trên cơ sở sử dụng polyme dẫn và ứng dụng trong phân tích dược : Đề tài NCKH. QG.10.1Đỗ, Phúc Quân; Phạm, Hùng Việt; Đỗ, Phúc Tuyến; Lê, Trọng Huyền
1999Nghiên cứu chế tạo hệ thống phân tích dòng chảy xách tay sử dụng các điện cực chọn lọc ion làm Detector xác định các ion chứa Nitơ có trong nước thải Phú Dưỡng : Đề tài NCKH. QT.97.06Phạm, Hùng Việt; Dương, Hồng Anh; Đỗ, Phúc Quân
1995Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng điện cực chọn lọc ion làm detector trong hệ thống phân tích dòng chảy nhằm xác định chọn lọc các ion chứa nitơ trong thực phẩm và môi trường: Luận văn ThS. Hóa kỹ thuật : 60 44 37Phạm, Hùng Việt; Đỗ, Phúc Quân
2006Nghiên cứu phát triển phương pháp phân tích đa siêu vi lượng một số hoá chất bảo vệ thực vật : Luận án TS. Hoá học: 62 44 27 01Nguyễn, Đức Huệ; Phạm, Hùng Việt; Nguyễn, Thị Vân Hải
2013Nghiên cứu phát triển quy trình phân tích các cation trong mẫu nước và ứng dụng trong quan trắc chất lượng nước mặt sử dụng hệ thiết bị điện di mao quản theo nguyên tắc bơm mẫu tuần tự (SIA) : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 18Phạm, Hùng Việt; Nguyễn, Duy Chiến
1993Nghiên cứu phân tích, đánh giá tồn lượng và khả năng ổn quang đối với thuốc trừ sâu FENVALERAT : Luận án PTS. Hóa học: 62 44 27 01Nguyễn, Đức Huệ; Phạm, Bình Quyền; Phạm, Hùng Việt; Phạm, Thị Phong
2011Nghiên cứu sự ô nhiễm mangan trong nước giếng khoan và sự tích lũy trong cơ thể người dân tại xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà NộiTrần, Hoàng Mai; Phạm, Hùng Việt
2012Nghiên cứu sự ô nhiễm MANGAN trong nước giếng khoan và sự tích lũy trong cơ thể người dân tại xã Thượng Cát, Huyện Từ Liêm, Hà NộiPhạm, Hùng Việt; Trần, Hoàng Mai
2011Nghiên cứu sự phân bố của As trong tầng Holocene Nam Dư, Hà NộiPhạm, Hùng Việt; Cao, Thị Minh Trang
2002Nghiên cứu sự tạo phức giữa sắt (III) với thuốc thử 4-(Pyridyl-2-azo)-Rezocxin(Par) bằng phương pháp trắc quang và khả năng ứng dụng vào phân tích: Luận án TS. Hóa học : 62 44 29 01Lâm, Ngọc Thụ; Phạm, Hùng Việt; Nguyễn, Phạm Hà
1997Nghiên cứu thành phần hoá học và pH nước mưa của một số tỉnh miền Bắc Việt Nam. Luận văn ThS. Hóa phân tíchPhạm, Hùng Việt; Kấn, Thị Quỳnh Lan
2003Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phân tích dòng chảy (FIA) nhằm đánh giá sự chuyển hoá các chất dinh dưỡng (chứa N và P) trong một số hệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ bùn hoạt tính cải tiến : Luận án TS. Hóa học: 1 04 03Cao, Thế Hà; Phạm, Hùng Việt; Lê, Văn Chiều
2010Nghiên cứu xác định các dạng asen vô cơ trong nước ngầm bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc : Luận án TS. Hoá học: 62 44 29 01Phạm, Hùng Việt; Nguyễn, Thị Ánh Hường
2010Nghiên cứu xác định các dạng asen vô cơ trong nước ngầm bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc : Luận án TS. Hoá học: 62 44 29 01Phạm, Hùng Việt; Nguyễn, Thị Ánh Hường