Browsing by Author Phạm, Hùng Việt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 51
 • DT_01000.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Hùng Việt; Dương, Hồng Anh; Nguyễn, Thị Ánh Hường; Phạm, Thị Thanh Thuỷ; Đỗ, Phúc Quân (2010)

 • Nghiên cứu lựa chọn ra một loại detector phù hợp nhất để sử dụng cho hệ phân tích điện di phòng thí nghiệm và tại hiện trường. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thiết bị phân tích theo nguyên lý điện di mao quản trên cơ sở detector đã lựa chọn. Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích hàm lượng các hợp phần asen vô cơ As(III) và As(V) trong nước ngầm bằng phương pháp điện di mao quản. Kiểm chứng kết quả phân tích asen bằng các phương pháp tiêu chuẩn khác. Nghiên cứu thiết kế và tối ưu hoá hệ thiết bị cho việc phân tích tại hiện trường: nhỏ, gọn, có thể mang được ra hiện trường với nguồn điện sử dụng phù hợp (pin/ắc quy có thể nạp lại được),... Ứng dụng khảo sát mức độ ô nhiễm asen trong ...

 • document(9).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phùng, Thị Vĩ; Lê, Hữu Tuyến; Nguyễn, Thúy Ngọc; Phan, Đình Quang; Phạm, Thị Chung; Nguyễn, Thị Thu Hương; Dương, Hồng Anh; Phạm, Hùng Việt (2015)

 • Các hợp chất peflo hóa (PFCs) với những đặc tính ổn định hóa học và ổn định nhiệt, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp như dệt nhuộm, xi mạ, hóa dầu, bọt chống cháy, v.v. và được bổ sung vào danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ bền vững (POPs) trong Công ước Stockholm năm 2009. Nghiên cứu này khảo sát hàm lượng của 13 hợp chất PFCs trong nước mặt được lấy từ hệ thống kênh rạch của một số làng nghề dệt nhuộm ở Hà Nội và Bắc Ninh. Phương pháp phân tích có hiệu suất thu hồi đạt từ 75 – 110%, giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng đối với 13 hợp chất PFCs trong mẫu nước mặt tương ứng nằm trong khoảng từ 0,02 đến 0,11 ng/L và 0,07 đến 0,37 ng/L. Các hợp chất peflo hóa được phát hiện tro...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phoukham, Matthivong;  Advisor: Phạm, Hùng Việt (2018)

 • Qua nghiên cứu đề tài “ Khảo sát thành ngữ, tục ngữ có thành tố chỉ con số trong tiếng Lào, có so sánh với tiếng Việt ”, luận văn đã tổng hợp được một số vấn đề: 1. Trong tiếng Lào, không phân biệt thành ngữ và tục ngữ mà đều được gọi chung là “xú pha xít”, còn trong tiếng Việt, thành ngữ và tục ngữ cũng như ca dao được phân biệt khá rõ nét. Cả xú pha xít của Lào và thành ngữ tiếng Việt đều là kết quả của sự sáng tạo trong quá trình lao động, sinh hoạt hàng ngày của người dân hai nước, vì vậy chứa đựng những giá trị tinh thần của đời sống nhân dân mỗi nước. Từ chỉ con số thuộc lớp từ cơ bản của ngôn ngữ. Trong thành ngữ tiếng Lào và thành ngữ tiếng Việt có sự xuất hiện của các từ c...

 • V_L6_00066_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Phúc Quân;  Advisor: Phạm, Hùng Việt (2002)

 • Đi sâu nghiên cứu chế tạo điện cực chọn lọc ion Nitrat và Amoni theo nguyên tắc tiếp xúc rắn trên cơ sở sử dụng màng polypyrol tổng hợp bằng phương pháp điện hoá. Đánh giá các thông số đặc trưng của các điện cực chọn lọc ion tiếp xúc rắn trong trạng thái đo tĩnh và đo trong hệ thống FIA. Áp dụng các điện cực chế tạo để phân tích một số mẫu nước tự nhiên và nước thải ở khu vực Hà Nội. Độ tin cậy của phương pháp được khẳng định thông qua đánh giá độ chính xác và độ lặp lại khi phân tích vật liệu so sánh (CRM). Kết quả phân tích cho phép khẳng đinh có thể áp dụng các điện cực tiếp xúc rắn để xác định các ion Nitrat, Nitrit và Amoni trong các đối tượng môi trường và thực phẩm.; Luận án ...

 • DT_00186.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Hùng Việt (2002)

 • Hệ thống thiết bị phân tích có thể thu nhỏ hơn nữa để sử dụng điện năng của pin hoặc ắc qui để phân tích ngoài hiện trường Nghiên cứu gắn enzym lên trên màng polyme dẫn điện để chế tạo sensor sinh học là vấn đề khó( trên thế giới đã có nhiều nhóm nghiên cứu nhưng độ tin cậy của phép đo chưa được khẳng định khi đưa ra ứng dụng) cần tiếp tục đầu tư nghiên cứu vì đây là xu hướng phân tích hiện đại trong thế kỷ 21 Trên cơ sở kết quả hiện có, có thể nghiên cứu chế tạo các màng sensor tích hợp nhiều điện cực chọn lọc ion cho 1 đối tượng hoặc nhiều đối tượng phân tích(Trong trường hợp đo chất lỏng còn được gọi là lưỡi điện tử- electronic tongue) từ đó có thể tăng được độ chọn lọc ion khi k...

 • DT_00181.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Hùng Việt; Cao, Thế Hà; Nguyễn, Văn Mùi; Trần, Quang Vinh; Từ, Vọng Nghi; Đỗ, Phúc Quân (2002)

 • Hiện nay sản phẩm trên đáp ứng đủ các đặc tính để phục vụ các nhu cầu nghiên cứu và phân tích trong phòng thí nghiệm.Tuy nhiên để có thể trở thành sản phẩm thương mại. Đề nghị tiếp tục đầu tư nghiên cứu nâng cao độ bền và độ nhạy của sensor hơn thế phân tích được đa dạng mẫu nhằm cần tiếp tục được thực hiện Nghiên cứu chế tạo sensor sinh hoá là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng hiệu quả kinh tế thu được thật to lớn.Vì vậy cần tiếp tục phát triển hướng nghiệp cứu này không chỉ với ure mà còn có thể mở rộng sang các đối tượng khác như các thuốc bảo vệ thực vật hiện đang sử dụng nhiều tại ta.Hiện nay, phương pháp phân tích các thuốc bảo vệ thực vật dựa trên thiết bị sắc kí rất đắt tiền và qu...

 • 00060000210.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Phúc Quân; Phạm, Hùng Việt; Đỗ, Phúc Tuyến; Lê, Trọng Huyền (2012)

 • Khảo sát, đáp ứng điện hóa của dopamin trên các vật liệu điện cực chưa biên tính khác nhau gồm kim loại Au, Pt và vật liệu cacbon. Các hoạt động chính gồm khảo sát CV, DPV của DA trên các điện cực khác nhau. Khảo sát phương pháp tổng hợp vật liệu polyme dẫn điện. Nghiên cứu chế tạo và đánh giá đáp ứng điện hóa của dopamine trên vật liệu polymer. Khảo sát, tối ưu điều kiện phân tích dopamine và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng. Nghiên cứu điều kiện phân tích mẫu thuốc điều trị bệnh Parkinson. Các kết quả đạt được: Điện cực glasy cacbon biến tính trên cơ sở sự kết hợp của nafion, ống nano cacbon đơn vách và poly(3-metylthiophen) (NF/SWCNT/PMT/GC) đã được nghiên cứu chế tạo thành công để sử...

 • DT_00052.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Hùng Việt; Dương, Hồng Anh; Đỗ, Phúc Quân (1999)

 • Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng cho các sở khoa học công nghệ môi trường, các cơ sở có liên quan đến phân tích nước tự nhiên(nước ngầm và nước mặt).Riêng đối với nước thải sinh hoạt, khi xác định ion nitrat cần có bước xử lý sơ bộ các chất gây ảnh hưởng đến phép phân tích như các ion halogen, các chất humíc Phát triển các kết quả nghiên cứu về các loại điện cực chọn lọc ion trong dòng chảy sử dụng tại phòng thí nghiệm Thiết kế và chế tạo hệ thống màng thẩm tích khí để nâng cao độ nhậy, độ chọn lọc của phương pháp phân tích.Ứng dụng thiết bị để kiểm tra các mẫu nước và nước thải. Giới thiệu mẫu thiết bị phân tích dòng chảy sử dụng các điện cực chọn lọc ion làm detector xác định cá...

 • 01050002070.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Phương Thảo;  Advisor: Mikio, Kajiyama; Phạm, Hùng Việt (2014)

 • Đề tài ''Nghiên cứu khả năng cấy ghép ethyl acrylate và methyl methacrylate lên sợi keratin có nguồn gốc từ lông gà'' được lựa chọn nhằm nghiên cứu khả năng chế tạo vật liệu nhựa nhiệt dẻo từ lông gà bằng phương pháp cấy ghép đồng trùng hợp. Đề tài gồm 4 nội dung chính như sau: Đánh giá hiệu quả tách chiết keratin sử dụng dung môi hoà tan [BMIM]Cl và [BDIM]Cl.-Đánh giá hiệu quả thu hồi vật liệu cấy ghépEA và MMA lên sợi keratin trong dung môi [BMIM]Cland [BDIM]Cl.-Đánh giá các tính chất nhiệt của vật liệu thu được.-Đánh giá khả năng hình thành các tấm film mỏng từ vật liệu thu được; Electronic Resources

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Tuyết Anh; Nguyễn, Thị Hiển; Hoàng, Thị Phương; Nguyễn, Tuấn Anh; Ngô, Quốc Anh; Dương, Hồng Anh; Phạm, Hùng Việt; Nguyễn, Văn Tuyến (2018)

 • Cây Lá gan Pellionia latifolia (Blume) Boerl (Urticaceae) thu hái tại Yên Bái đã được sử dụng để chữa trị viêm gan cấp và mãn tính, gan nhiễm mỡ, men gan cao, viêm gan B, ngăn ngừa u sơ gan.. từ rất lâu đời. Bằng các phương pháp phân tích sắc ký cột, sắc ký bản mỏng đã phân lập được 5 hợp chất cycloartenol (1), b-sitosterol (2), oleic acid (3), glucose (4) và b-sitosterolglucoside (5) từ cặn chiết etyl axetac của mẫu thân và lá cây Lá gan. Cấu trúc của các hợp chất này được xác định bằng các phương pháp hóa lý hiện đại: phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H, 13C-NMR; khối phổ MS; phổ hồng ngoại IR.

 • V_L1_00244_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Kim Trang;  Advisor: Nguyễn, Văn Mùi; Phạm, Hùng Việt (2006)

 • Trình bày tổng quan về :vấn đề ô nhiễm asen trong nước ngầm và nhu cầu phát triển công cụ phân tích nhanh, Biosensor sử dụng vi khuẩn chuyển gen để phân tích asen trong nước và Sử dụng các biomarker trong nghiên cứu thâm nhiễm asen trên người. Đưa ra các mẫu nước giếng khoan, mẫu tóc, mẫu nước tiểu và các phương pháp để tiến hành phân tích. Từ đó đưa ra những chọn lựa và tối ưu phương pháp phân tích hàm lượng asen trong nước giếng khoan để đánh giá mối tương quan giữa ô nhiễm asen trong nước giếng khoan với mức độ thâm nhiễm asen trên người.; Electronic Resources; Luận án TS. Hoá sinh học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • 01050000439_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hoàng Mai;  Advisor: Phạm, Hùng Việt (2012)

 • Với mong muốn đánh giá mức độ ô nhiễm mangan trong nước giếng khoan và nguy cơ tác động đến sức khỏe người dân, luận văn được thực hiện với chủ đề: “Nghiên cứu sự ô nhiễm mangan trong nước giếng khoan và sự tích lũy trong cơ thể người dân tại xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội” gồm các mục tiêu cụ thể sau: 1. Xác định nồng độ mangan trong nước giếng khoan tại xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội. 2. Nghiên cứu sự tích lũy mangan trong tóc người dân xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Browsing by Author Phạm, Hùng Việt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 51
 • DT_01000.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Hùng Việt; Dương, Hồng Anh; Nguyễn, Thị Ánh Hường; Phạm, Thị Thanh Thuỷ; Đỗ, Phúc Quân (2010)

 • Nghiên cứu lựa chọn ra một loại detector phù hợp nhất để sử dụng cho hệ phân tích điện di phòng thí nghiệm và tại hiện trường. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thiết bị phân tích theo nguyên lý điện di mao quản trên cơ sở detector đã lựa chọn. Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích hàm lượng các hợp phần asen vô cơ As(III) và As(V) trong nước ngầm bằng phương pháp điện di mao quản. Kiểm chứng kết quả phân tích asen bằng các phương pháp tiêu chuẩn khác. Nghiên cứu thiết kế và tối ưu hoá hệ thiết bị cho việc phân tích tại hiện trường: nhỏ, gọn, có thể mang được ra hiện trường với nguồn điện sử dụng phù hợp (pin/ắc quy có thể nạp lại được),... Ứng dụng khảo sát mức độ ô nhiễm asen trong ...

 • document(9).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phùng, Thị Vĩ; Lê, Hữu Tuyến; Nguyễn, Thúy Ngọc; Phan, Đình Quang; Phạm, Thị Chung; Nguyễn, Thị Thu Hương; Dương, Hồng Anh; Phạm, Hùng Việt (2015)

 • Các hợp chất peflo hóa (PFCs) với những đặc tính ổn định hóa học và ổn định nhiệt, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp như dệt nhuộm, xi mạ, hóa dầu, bọt chống cháy, v.v. và được bổ sung vào danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ bền vững (POPs) trong Công ước Stockholm năm 2009. Nghiên cứu này khảo sát hàm lượng của 13 hợp chất PFCs trong nước mặt được lấy từ hệ thống kênh rạch của một số làng nghề dệt nhuộm ở Hà Nội và Bắc Ninh. Phương pháp phân tích có hiệu suất thu hồi đạt từ 75 – 110%, giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng đối với 13 hợp chất PFCs trong mẫu nước mặt tương ứng nằm trong khoảng từ 0,02 đến 0,11 ng/L và 0,07 đến 0,37 ng/L. Các hợp chất peflo hóa được phát hiện tro...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phoukham, Matthivong;  Advisor: Phạm, Hùng Việt (2018)

 • Qua nghiên cứu đề tài “ Khảo sát thành ngữ, tục ngữ có thành tố chỉ con số trong tiếng Lào, có so sánh với tiếng Việt ”, luận văn đã tổng hợp được một số vấn đề: 1. Trong tiếng Lào, không phân biệt thành ngữ và tục ngữ mà đều được gọi chung là “xú pha xít”, còn trong tiếng Việt, thành ngữ và tục ngữ cũng như ca dao được phân biệt khá rõ nét. Cả xú pha xít của Lào và thành ngữ tiếng Việt đều là kết quả của sự sáng tạo trong quá trình lao động, sinh hoạt hàng ngày của người dân hai nước, vì vậy chứa đựng những giá trị tinh thần của đời sống nhân dân mỗi nước. Từ chỉ con số thuộc lớp từ cơ bản của ngôn ngữ. Trong thành ngữ tiếng Lào và thành ngữ tiếng Việt có sự xuất hiện của các từ c...

 • V_L6_00066_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Phúc Quân;  Advisor: Phạm, Hùng Việt (2002)

 • Đi sâu nghiên cứu chế tạo điện cực chọn lọc ion Nitrat và Amoni theo nguyên tắc tiếp xúc rắn trên cơ sở sử dụng màng polypyrol tổng hợp bằng phương pháp điện hoá. Đánh giá các thông số đặc trưng của các điện cực chọn lọc ion tiếp xúc rắn trong trạng thái đo tĩnh và đo trong hệ thống FIA. Áp dụng các điện cực chế tạo để phân tích một số mẫu nước tự nhiên và nước thải ở khu vực Hà Nội. Độ tin cậy của phương pháp được khẳng định thông qua đánh giá độ chính xác và độ lặp lại khi phân tích vật liệu so sánh (CRM). Kết quả phân tích cho phép khẳng đinh có thể áp dụng các điện cực tiếp xúc rắn để xác định các ion Nitrat, Nitrit và Amoni trong các đối tượng môi trường và thực phẩm.; Luận án ...

 • DT_00186.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Hùng Việt (2002)

 • Hệ thống thiết bị phân tích có thể thu nhỏ hơn nữa để sử dụng điện năng của pin hoặc ắc qui để phân tích ngoài hiện trường Nghiên cứu gắn enzym lên trên màng polyme dẫn điện để chế tạo sensor sinh học là vấn đề khó( trên thế giới đã có nhiều nhóm nghiên cứu nhưng độ tin cậy của phép đo chưa được khẳng định khi đưa ra ứng dụng) cần tiếp tục đầu tư nghiên cứu vì đây là xu hướng phân tích hiện đại trong thế kỷ 21 Trên cơ sở kết quả hiện có, có thể nghiên cứu chế tạo các màng sensor tích hợp nhiều điện cực chọn lọc ion cho 1 đối tượng hoặc nhiều đối tượng phân tích(Trong trường hợp đo chất lỏng còn được gọi là lưỡi điện tử- electronic tongue) từ đó có thể tăng được độ chọn lọc ion khi k...

 • DT_00181.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Hùng Việt; Cao, Thế Hà; Nguyễn, Văn Mùi; Trần, Quang Vinh; Từ, Vọng Nghi; Đỗ, Phúc Quân (2002)

 • Hiện nay sản phẩm trên đáp ứng đủ các đặc tính để phục vụ các nhu cầu nghiên cứu và phân tích trong phòng thí nghiệm.Tuy nhiên để có thể trở thành sản phẩm thương mại. Đề nghị tiếp tục đầu tư nghiên cứu nâng cao độ bền và độ nhạy của sensor hơn thế phân tích được đa dạng mẫu nhằm cần tiếp tục được thực hiện Nghiên cứu chế tạo sensor sinh hoá là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng hiệu quả kinh tế thu được thật to lớn.Vì vậy cần tiếp tục phát triển hướng nghiệp cứu này không chỉ với ure mà còn có thể mở rộng sang các đối tượng khác như các thuốc bảo vệ thực vật hiện đang sử dụng nhiều tại ta.Hiện nay, phương pháp phân tích các thuốc bảo vệ thực vật dựa trên thiết bị sắc kí rất đắt tiền và qu...

 • 00060000210.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Phúc Quân; Phạm, Hùng Việt; Đỗ, Phúc Tuyến; Lê, Trọng Huyền (2012)

 • Khảo sát, đáp ứng điện hóa của dopamin trên các vật liệu điện cực chưa biên tính khác nhau gồm kim loại Au, Pt và vật liệu cacbon. Các hoạt động chính gồm khảo sát CV, DPV của DA trên các điện cực khác nhau. Khảo sát phương pháp tổng hợp vật liệu polyme dẫn điện. Nghiên cứu chế tạo và đánh giá đáp ứng điện hóa của dopamine trên vật liệu polymer. Khảo sát, tối ưu điều kiện phân tích dopamine và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng. Nghiên cứu điều kiện phân tích mẫu thuốc điều trị bệnh Parkinson. Các kết quả đạt được: Điện cực glasy cacbon biến tính trên cơ sở sự kết hợp của nafion, ống nano cacbon đơn vách và poly(3-metylthiophen) (NF/SWCNT/PMT/GC) đã được nghiên cứu chế tạo thành công để sử...

 • DT_00052.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Hùng Việt; Dương, Hồng Anh; Đỗ, Phúc Quân (1999)

 • Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng cho các sở khoa học công nghệ môi trường, các cơ sở có liên quan đến phân tích nước tự nhiên(nước ngầm và nước mặt).Riêng đối với nước thải sinh hoạt, khi xác định ion nitrat cần có bước xử lý sơ bộ các chất gây ảnh hưởng đến phép phân tích như các ion halogen, các chất humíc Phát triển các kết quả nghiên cứu về các loại điện cực chọn lọc ion trong dòng chảy sử dụng tại phòng thí nghiệm Thiết kế và chế tạo hệ thống màng thẩm tích khí để nâng cao độ nhậy, độ chọn lọc của phương pháp phân tích.Ứng dụng thiết bị để kiểm tra các mẫu nước và nước thải. Giới thiệu mẫu thiết bị phân tích dòng chảy sử dụng các điện cực chọn lọc ion làm detector xác định cá...

 • 01050002070.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Phương Thảo;  Advisor: Mikio, Kajiyama; Phạm, Hùng Việt (2014)

 • Đề tài ''Nghiên cứu khả năng cấy ghép ethyl acrylate và methyl methacrylate lên sợi keratin có nguồn gốc từ lông gà'' được lựa chọn nhằm nghiên cứu khả năng chế tạo vật liệu nhựa nhiệt dẻo từ lông gà bằng phương pháp cấy ghép đồng trùng hợp. Đề tài gồm 4 nội dung chính như sau: Đánh giá hiệu quả tách chiết keratin sử dụng dung môi hoà tan [BMIM]Cl và [BDIM]Cl.-Đánh giá hiệu quả thu hồi vật liệu cấy ghépEA và MMA lên sợi keratin trong dung môi [BMIM]Cland [BDIM]Cl.-Đánh giá các tính chất nhiệt của vật liệu thu được.-Đánh giá khả năng hình thành các tấm film mỏng từ vật liệu thu được; Electronic Resources

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Tuyết Anh; Nguyễn, Thị Hiển; Hoàng, Thị Phương; Nguyễn, Tuấn Anh; Ngô, Quốc Anh; Dương, Hồng Anh; Phạm, Hùng Việt; Nguyễn, Văn Tuyến (2018)

 • Cây Lá gan Pellionia latifolia (Blume) Boerl (Urticaceae) thu hái tại Yên Bái đã được sử dụng để chữa trị viêm gan cấp và mãn tính, gan nhiễm mỡ, men gan cao, viêm gan B, ngăn ngừa u sơ gan.. từ rất lâu đời. Bằng các phương pháp phân tích sắc ký cột, sắc ký bản mỏng đã phân lập được 5 hợp chất cycloartenol (1), b-sitosterol (2), oleic acid (3), glucose (4) và b-sitosterolglucoside (5) từ cặn chiết etyl axetac của mẫu thân và lá cây Lá gan. Cấu trúc của các hợp chất này được xác định bằng các phương pháp hóa lý hiện đại: phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H, 13C-NMR; khối phổ MS; phổ hồng ngoại IR.

 • V_L1_00244_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Kim Trang;  Advisor: Nguyễn, Văn Mùi; Phạm, Hùng Việt (2006)

 • Trình bày tổng quan về :vấn đề ô nhiễm asen trong nước ngầm và nhu cầu phát triển công cụ phân tích nhanh, Biosensor sử dụng vi khuẩn chuyển gen để phân tích asen trong nước và Sử dụng các biomarker trong nghiên cứu thâm nhiễm asen trên người. Đưa ra các mẫu nước giếng khoan, mẫu tóc, mẫu nước tiểu và các phương pháp để tiến hành phân tích. Từ đó đưa ra những chọn lựa và tối ưu phương pháp phân tích hàm lượng asen trong nước giếng khoan để đánh giá mối tương quan giữa ô nhiễm asen trong nước giếng khoan với mức độ thâm nhiễm asen trên người.; Electronic Resources; Luận án TS. Hoá sinh học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • 01050000439_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hoàng Mai;  Advisor: Phạm, Hùng Việt (2012)

 • Với mong muốn đánh giá mức độ ô nhiễm mangan trong nước giếng khoan và nguy cơ tác động đến sức khỏe người dân, luận văn được thực hiện với chủ đề: “Nghiên cứu sự ô nhiễm mangan trong nước giếng khoan và sự tích lũy trong cơ thể người dân tại xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội” gồm các mục tiêu cụ thể sau: 1. Xác định nồng độ mangan trong nước giếng khoan tại xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội. 2. Nghiên cứu sự tích lũy mangan trong tóc người dân xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội.