Browsing by Author Phạm, Hồng Lĩnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008774.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Hồng Lĩnh (2017)

  • Luận văn nghiên cứu về thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân. Làm rõ thêm lý luận về thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân như các quan điểm về khái niệm thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án, đặc điểm của thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án, ý nghĩa, vai trò của thủ tục hành chính tư pháp đối với hoạt động của Tòa án. Đánh giá được tương đối về thực trạng thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân và mô hình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tư pháp. Luận văn nêu ra những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tư pháp, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tư pháp tại T...

Browsing by Author Phạm, Hồng Lĩnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008774.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Hồng Lĩnh (2017)

  • Luận văn nghiên cứu về thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân. Làm rõ thêm lý luận về thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân như các quan điểm về khái niệm thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án, đặc điểm của thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án, ý nghĩa, vai trò của thủ tục hành chính tư pháp đối với hoạt động của Tòa án. Đánh giá được tương đối về thực trạng thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân và mô hình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tư pháp. Luận văn nêu ra những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tư pháp, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tư pháp tại T...