Browsing by Author Phạm, Hoàng Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 6.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Lê, Trịnh Hải; Phạm, Hoàng Hải; Nguyễn, Trường Khoa; Hens, Luc (2008)

 • Phát triển bền vững (PTBV) liên quan đến các khía cạnh kinh tế - xã hội - văn hoá - bảo vệ môi trường và thể chế pháp luật. Trong suốt 20 năm qua, PTBV đã trở thành phương châm hành động của các tổ chức quốc tế, thuật ngữ của các nhà quy hoạch cho sự phát triển, chủ đề của các hội nghị, các công bố và khẩu hiệu của các nhà hoạt động về môi trường và phát triển (Lele, 1991). Để đạt được mục đích PTBV, các hoạt động chủ yếu dựa trên nền tảng kinh tế, điều kiện tài nguyên thiên nhiên và các đặc trưng về xã hội hoặc sự liên kết giữa các hợp phần kinh tế, xã hội, và môi trường với sự bền vững về thể chế. Sự phát triển kinh tế và sự tối ưu hoá của các hoạt động sản xuất nên dựa trên nền tản...

 • 01050000308.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Trọng Quý;  Advisor: Phạm, Hoàng Hải (2011)

 • Trình bày cơ sở lý luận về nghiên cứu cảnh quan, đánh gái cảnh quan, hệ thống phân loại cảnh quan và bản đồ cảnh quan. Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười của tỉnh Đồng Tháp. Phân tích các nhân tố thành tạo cảnh quan, đặc điểm cảnh quan tiêu biểu của vùng Đồng Tháo Mười. Xây dựng hệ thống phân loại cảnh quan, bản đồ cảnh quan, bản đồ đánh giá cảnh quan đất ngập nước (ĐGCQ ĐNN) nội địa vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Đồng Tháp. Phân tích tiềm năng TN và thế mạnh của vùng đất ngập nước (ĐNN) nội địa, Đồng Tháp Mười của tỉnh Đồng Tháp. Đánh giá tổng hợp ĐKTN, TNTN cho mục đích phát triển các ng...

Browsing by Author Phạm, Hoàng Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 6.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Lê, Trịnh Hải; Phạm, Hoàng Hải; Nguyễn, Trường Khoa; Hens, Luc (2008)

 • Phát triển bền vững (PTBV) liên quan đến các khía cạnh kinh tế - xã hội - văn hoá - bảo vệ môi trường và thể chế pháp luật. Trong suốt 20 năm qua, PTBV đã trở thành phương châm hành động của các tổ chức quốc tế, thuật ngữ của các nhà quy hoạch cho sự phát triển, chủ đề của các hội nghị, các công bố và khẩu hiệu của các nhà hoạt động về môi trường và phát triển (Lele, 1991). Để đạt được mục đích PTBV, các hoạt động chủ yếu dựa trên nền tảng kinh tế, điều kiện tài nguyên thiên nhiên và các đặc trưng về xã hội hoặc sự liên kết giữa các hợp phần kinh tế, xã hội, và môi trường với sự bền vững về thể chế. Sự phát triển kinh tế và sự tối ưu hoá của các hoạt động sản xuất nên dựa trên nền tản...

 • 01050000308.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Trọng Quý;  Advisor: Phạm, Hoàng Hải (2011)

 • Trình bày cơ sở lý luận về nghiên cứu cảnh quan, đánh gái cảnh quan, hệ thống phân loại cảnh quan và bản đồ cảnh quan. Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười của tỉnh Đồng Tháp. Phân tích các nhân tố thành tạo cảnh quan, đặc điểm cảnh quan tiêu biểu của vùng Đồng Tháo Mười. Xây dựng hệ thống phân loại cảnh quan, bản đồ cảnh quan, bản đồ đánh giá cảnh quan đất ngập nước (ĐGCQ ĐNN) nội địa vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Đồng Tháp. Phân tích tiềm năng TN và thế mạnh của vùng đất ngập nước (ĐNN) nội địa, Đồng Tháp Mười của tỉnh Đồng Tháp. Đánh giá tổng hợp ĐKTN, TNTN cho mục đích phát triển các ng...