Browsing by Author Phạm, Ngọc Hùng, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Bài toán Workflow Scheduling trong môi trường điện toán đám mây : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10Phạm, Ngọc Hùng, người hướng dẫn; Kiều, Tuấn Dũng
2016heo dõi đối tượng dựa trên giải thuật di truyền và tối ưu hóa bầy đàn: Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01Phạm, Ngọc Hùng, người hướng dẫn; Vũ, Tuấn Anh
2012Kiểm thử tích hợp với độ phức tạp tương đương kiểm thử thành phần : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10Phạm, Ngọc Hùng, người hướng dẫn; Đặng, Thị Thu
2015Nghiên cứu khả năng chuyển đổi giữa các đặc tả hình thức và ứng dụng trong kiểm chứng phần mềm : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03Phạm, Ngọc Hùng, người hướng dẫn; Đậu, Quốc Toản
2011Nghiên cứu phương pháp xây dựng mô hình tự động : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10Phạm, Ngọc Hùng, người hướng dẫn; Lê, Bá Cường
2010Nghiên cứu về chứng minh tự động (Theorem Proving) trong CafeOBJ : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10Phạm, Ngọc Hùng, người hướng dẫn; Tạ, Thị Thu Hiền
2015Phương pháp kiểm chứng tính đúng đắn của các biểu đồ tuần tự UML 2.0 : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03Phạm, Ngọc Hùng, người hướng dẫn; Trần, Quốc Nam
2016Phương pháp kiểm thử tự động tương tác giao diện người dùng cho ứng dụng Web : Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01Phạm, Ngọc Hùng, người hướng dẫn; Trần, Thị Thúy Hằng
2015Phương pháp sinh dữ liệu kiểm thử tự động cho các ứng dụng Java : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03Phạm, Ngọc Hùng, người hướng dẫn; Phan, Thị Thu Hà