Browsing by Author Phạm, Ngọc Thạch

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 1934-1-3762-1-10-20161104.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hồng Tung; Phạm, Ngọc Thạch (2009)

 • Ở nước ngoài, nghiên cứu về trí tuệ và nguồn lực trí tuệ đã phát triển mạnh mẽ từ nhiều thập kỷ nhưng ở nước ra vấn đề này mới được quan tâm và đề cập đến trong một số công trình công bố gần đây. Mục đích của bài viết này là đi sâu tìm hiểu bản chất, nguồn gốc, cấu trúc và đặc điểm của trí tuệ từ nhiều hướng tiếp cận như lịch sử, triết học, xã hội học, tâm lý học và văn hóa học....

 • LEARNER - CONTENT INTERACTION IN AN ONLINE ENGLISH LANGUAGE LEARNING COURSE – HELLO.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm, Ngọc Thạch (2018)

 • Bài viết này trình bày kết quả phân tích dữ liệu trích xuất từ một hệ thống học tiếng Anh trực tuyến của một trường đại học ở Hà Nội. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định lượng để tìm hiểu và so sánh mức độ tương tác giữa sinh viên của hai khoa tiếng Anh với nội dung của chương trình học trực tuyến. Kết quả phân tích cho thấy không có sự khác nhau về điểm làm bài kiểm tra đầu trình độ, kiểm tra kết thúc bài học và điểm trung bình các bài luyện giữa sinh viên của hai khoa. Nghiên cứu cũng cho thấy có mối tương quan giữa điểm trung bình các bài luyện thành phần và điểm kiểm tra đầu trình độ/kết thúc bài học. Nghiên cứu đưa ra khuyến nghị là giảng viên theo dõi cần sát sao hơn t...

Browsing by Author Phạm, Ngọc Thạch

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 1934-1-3762-1-10-20161104.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hồng Tung; Phạm, Ngọc Thạch (2009)

 • Ở nước ngoài, nghiên cứu về trí tuệ và nguồn lực trí tuệ đã phát triển mạnh mẽ từ nhiều thập kỷ nhưng ở nước ra vấn đề này mới được quan tâm và đề cập đến trong một số công trình công bố gần đây. Mục đích của bài viết này là đi sâu tìm hiểu bản chất, nguồn gốc, cấu trúc và đặc điểm của trí tuệ từ nhiều hướng tiếp cận như lịch sử, triết học, xã hội học, tâm lý học và văn hóa học....

 • LEARNER - CONTENT INTERACTION IN AN ONLINE ENGLISH LANGUAGE LEARNING COURSE – HELLO.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm, Ngọc Thạch (2018)

 • Bài viết này trình bày kết quả phân tích dữ liệu trích xuất từ một hệ thống học tiếng Anh trực tuyến của một trường đại học ở Hà Nội. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định lượng để tìm hiểu và so sánh mức độ tương tác giữa sinh viên của hai khoa tiếng Anh với nội dung của chương trình học trực tuyến. Kết quả phân tích cho thấy không có sự khác nhau về điểm làm bài kiểm tra đầu trình độ, kiểm tra kết thúc bài học và điểm trung bình các bài luyện giữa sinh viên của hai khoa. Nghiên cứu cũng cho thấy có mối tương quan giữa điểm trung bình các bài luyện thành phần và điểm kiểm tra đầu trình độ/kết thúc bài học. Nghiên cứu đưa ra khuyến nghị là giảng viên theo dõi cần sát sao hơn t...