Browsing by Author Phạm, Nguyên Nhung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L2_00967.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Nguyên Nhung (2007)

 • Trình bày khái niệm, đặc điểm về cấu trúc nội dung, đặc điểm ngôn ngữ, tiêu chí và cách phân loại của văn bản nói chung, văn bản hành chính-công vụ, văn bản quản lý nhà nước, văn bản quy phạm pháp luật nói riêng; Mô tả, so sánh sự giống nhau và khác nhau về cấu trúc nội dung của văn bản thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và chỉ ra mô hình chung cho tất cả các văn bản, mô hình riêng cho mỗi loại văn bản riêng biệt, nhấn mạnh các đặc điểm về ngôn ngữ trong văn bản quản lý nhà nước và một số đặc điểm chủ yếu về từ, câu và một số phương thức liên kết chủ yếu trong văn bản quy phạm pháp luật

 • 02050005057.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Nguyên Nhung (2017)

 • - Luận án mô tả và phân tích cấu trúc của diễn ngôn có nội dung kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những phân tích này, luận án chỉ ra cấu trúc điển hình của diễn ngôn có nội dung kêu gọi. - Luận án phân tích hành động kêu gọi, hành động khuyên bảo và hành động khuyến nghị trong diễn ngôn có nội dung kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Luận án phân tích các chiến lược giao tiếp và từ dùng để xưng hô như là biểu hiện quyền lực ngôn ngữ. - Luận án thực hiện nghiên cứu ba trường hợp để làm rõ những đặc trưng của diễn ngôn có nội dung kêu gọi và ngôn ngữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Browsing by Author Phạm, Nguyên Nhung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L2_00967.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Nguyên Nhung (2007)

 • Trình bày khái niệm, đặc điểm về cấu trúc nội dung, đặc điểm ngôn ngữ, tiêu chí và cách phân loại của văn bản nói chung, văn bản hành chính-công vụ, văn bản quản lý nhà nước, văn bản quy phạm pháp luật nói riêng; Mô tả, so sánh sự giống nhau và khác nhau về cấu trúc nội dung của văn bản thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và chỉ ra mô hình chung cho tất cả các văn bản, mô hình riêng cho mỗi loại văn bản riêng biệt, nhấn mạnh các đặc điểm về ngôn ngữ trong văn bản quản lý nhà nước và một số đặc điểm chủ yếu về từ, câu và một số phương thức liên kết chủ yếu trong văn bản quy phạm pháp luật

 • 02050005057.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Nguyên Nhung (2017)

 • - Luận án mô tả và phân tích cấu trúc của diễn ngôn có nội dung kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những phân tích này, luận án chỉ ra cấu trúc điển hình của diễn ngôn có nội dung kêu gọi. - Luận án phân tích hành động kêu gọi, hành động khuyên bảo và hành động khuyến nghị trong diễn ngôn có nội dung kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Luận án phân tích các chiến lược giao tiếp và từ dùng để xưng hô như là biểu hiện quyền lực ngôn ngữ. - Luận án thực hiện nghiên cứu ba trường hợp để làm rõ những đặc trưng của diễn ngôn có nội dung kêu gọi và ngôn ngữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.