Browsing by Author Phạm, Phi Hùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • DT_00223.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Khang Cường; Lê, Văn Toàn; Nguyễn, Hoàng; Nguyễn, Kim Giao; Nguyễn, Quốc Tuấn; Phạm, Phi Hùng (2003)

 • Nghiên cứu kiến trúc mạng ISDN và thiết kế hệ thống, lắp đặt mạng ISDN-PBX. Kết quả đạt được là: Thiết kế xây dựng mạng số đa dịch vụ ISDN-PBX. Tiến hành thử nghiệm các dịch vụ truyền thông hiện đại đặc trưng cho mạng ISDN qua tổng đài 150E office Com. Dịch một sách chuyên khảo về mạng đa dịch vụ băng rộng. Xây dựng 2 bài thực tập chuyên đề về tổng đài Hicom 150E office Com và các dịch vụ truyền thông số thực hiện trên mạng ISDN-PBX

 • DT_00339.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Kim Giao; Lê, Văn Toàn; Nguyễn, Hoàng; Nguyễn, Khang Cường; Nguyễn, Quốc Tuấn; Phạm, Phi Hùng (2004)

 • Nghiên cứu khai thác các tính năng ưu việt của các tổng đài nội bộ PBX-ISDN. Nghiên cứu xây dựng mô hình mạng viễn thông số dựa trên các tổng đài nội bộ ISDN, bước dầu triển khai thử nghiệm các dịch vụ viễn thông tiên tiến trên mô hình mạng viễn thông số đã được xây dựng.Từ đó, xây dựng các bài thực tập chuyên đề về tổng đài số, công nghệ truyền thông đa phương tiện trên mạng viễn thông số

 • DT_00352.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Phi Hùng; Nguyễn, Khang Cường; Nguyễn, Kim Giao; Nguyễn, Quốc Tuấn; Nguyễn, Thị Hồng; Nguyễn, Văn Mậu; Nguyễn, Đình Long; Phạm, Thị Hồng (2004)

 • Mở ra những hướng nghiên cứu mới như: công nghệ đường dây thuê bao số bất đối xứng ADSL- cấu trúc hệ thống, giao thức và dịch vụ, công nghệ VoIP với chuẩn H.323, các hệ thống mạng quản lý, công nghệ ATM và ứng dụng để nâng cấp hệ thống mạng lõi của mạng viễn thông số, công nghệ mạng thế hệ mới NGN.. Xây dựng hạ tầng mạng viễn thông số với các luồng 30B+D. Đo kiểm và phân tích giao thức trên ISDN. Xây dựng hệ thống Web Server phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu về hệ thống viễn thông

 • 00060000019.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Xuân Tú; Phạm, Phi Hùng; Nguyễn, Kiêm Hùng; Nguyễn, Thị Toan; Phạm, Thị Lan; Bùi, Duy Hiếu; Khúc, Ngọc Mai; Đỗ, Mạnh Tiến (2010)

 • Nghiên cứu các kiến trúc truyền thông trên chip hiện tại và tương lai. Khảo sát các vấn đề lý thuyết, các mô hình truyền thông dạng mạng đang được nghiên cứu, và khả năng thực thi trong quá trình thiết kế các hệ thống trên vi mạch. Nghiên cứu phương pháp mô hình hóa phần cứng sử dụng ngôn ngữ VHDL. Xây dựng kiến trúc bộ định tuyến mạng và mô hình hóa kiến trúc lựa chọn. Thực hiện mô phỏng và kiểm chứng mô hình. Chế tạo thử trên công nghệ FPGA. Kiểm thử mạch đã được xây dựng. Kết quả đạt được: Báo cáo nghiệm thu đề tài là một tài liệu kỹ thuật với nội dung bao gồm các khái niệm cơ bản về mô hình mạng trên chip, tổng quan về tình hình nghiên cứu trên thế giới, các nội dung về thiết kế, ...

 • V_L0_00157_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Phi Hùng;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao, người hướng dẫn (2003)

 • 140 tr. + CD; Nghiên cứu xây dựng một mạng viễn thông thu nhỏ trong phòng thí nghiệm dựa trên nền tảng công nghệ mạng số đa dịch vụ tích hợp ISDN. Thử nghiệm đa kiểm, phân tích giao thức để quản lý mạng viễn thông số; Electronic Resources; Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Khoa Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003

Browsing by Author Phạm, Phi Hùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • DT_00223.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Khang Cường; Lê, Văn Toàn; Nguyễn, Hoàng; Nguyễn, Kim Giao; Nguyễn, Quốc Tuấn; Phạm, Phi Hùng (2003)

 • Nghiên cứu kiến trúc mạng ISDN và thiết kế hệ thống, lắp đặt mạng ISDN-PBX. Kết quả đạt được là: Thiết kế xây dựng mạng số đa dịch vụ ISDN-PBX. Tiến hành thử nghiệm các dịch vụ truyền thông hiện đại đặc trưng cho mạng ISDN qua tổng đài 150E office Com. Dịch một sách chuyên khảo về mạng đa dịch vụ băng rộng. Xây dựng 2 bài thực tập chuyên đề về tổng đài Hicom 150E office Com và các dịch vụ truyền thông số thực hiện trên mạng ISDN-PBX

 • DT_00339.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Kim Giao; Lê, Văn Toàn; Nguyễn, Hoàng; Nguyễn, Khang Cường; Nguyễn, Quốc Tuấn; Phạm, Phi Hùng (2004)

 • Nghiên cứu khai thác các tính năng ưu việt của các tổng đài nội bộ PBX-ISDN. Nghiên cứu xây dựng mô hình mạng viễn thông số dựa trên các tổng đài nội bộ ISDN, bước dầu triển khai thử nghiệm các dịch vụ viễn thông tiên tiến trên mô hình mạng viễn thông số đã được xây dựng.Từ đó, xây dựng các bài thực tập chuyên đề về tổng đài số, công nghệ truyền thông đa phương tiện trên mạng viễn thông số

 • DT_00352.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Phi Hùng; Nguyễn, Khang Cường; Nguyễn, Kim Giao; Nguyễn, Quốc Tuấn; Nguyễn, Thị Hồng; Nguyễn, Văn Mậu; Nguyễn, Đình Long; Phạm, Thị Hồng (2004)

 • Mở ra những hướng nghiên cứu mới như: công nghệ đường dây thuê bao số bất đối xứng ADSL- cấu trúc hệ thống, giao thức và dịch vụ, công nghệ VoIP với chuẩn H.323, các hệ thống mạng quản lý, công nghệ ATM và ứng dụng để nâng cấp hệ thống mạng lõi của mạng viễn thông số, công nghệ mạng thế hệ mới NGN.. Xây dựng hạ tầng mạng viễn thông số với các luồng 30B+D. Đo kiểm và phân tích giao thức trên ISDN. Xây dựng hệ thống Web Server phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu về hệ thống viễn thông

 • 00060000019.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Xuân Tú; Phạm, Phi Hùng; Nguyễn, Kiêm Hùng; Nguyễn, Thị Toan; Phạm, Thị Lan; Bùi, Duy Hiếu; Khúc, Ngọc Mai; Đỗ, Mạnh Tiến (2010)

 • Nghiên cứu các kiến trúc truyền thông trên chip hiện tại và tương lai. Khảo sát các vấn đề lý thuyết, các mô hình truyền thông dạng mạng đang được nghiên cứu, và khả năng thực thi trong quá trình thiết kế các hệ thống trên vi mạch. Nghiên cứu phương pháp mô hình hóa phần cứng sử dụng ngôn ngữ VHDL. Xây dựng kiến trúc bộ định tuyến mạng và mô hình hóa kiến trúc lựa chọn. Thực hiện mô phỏng và kiểm chứng mô hình. Chế tạo thử trên công nghệ FPGA. Kiểm thử mạch đã được xây dựng. Kết quả đạt được: Báo cáo nghiệm thu đề tài là một tài liệu kỹ thuật với nội dung bao gồm các khái niệm cơ bản về mô hình mạng trên chip, tổng quan về tình hình nghiên cứu trên thế giới, các nội dung về thiết kế, ...

 • V_L0_00157_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Phi Hùng;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao, người hướng dẫn (2003)

 • 140 tr. + CD; Nghiên cứu xây dựng một mạng viễn thông thu nhỏ trong phòng thí nghiệm dựa trên nền tảng công nghệ mạng số đa dịch vụ tích hợp ISDN. Thử nghiệm đa kiểm, phân tích giao thức để quản lý mạng viễn thông số; Electronic Resources; Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Khoa Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003