Browsing by Author Phạm, Thùy Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • DT_00984.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hữu Nhân; Bùi, Liên Phương; Bùi, Thị Phong Lan; Hoàng, Thị Huyền; Hoàng, Thị Hồng Liên; Nguyễn, Thị Việt Hà; Nguyễn, Xuân Huấn; Phạm, Thùy Linh; Trần, Văn Thụy; Đinh, Thị Trà Mi (2009)

 • Điều tra hiện trạng kinh tế - xã hội, thể chế, chính sách có liên quan đến công tác quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại vùng cửa sông ven biển huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, đặc biệt là các chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng và vật nuôi, nuôi trồng thủy hải sản, quá trình công nghiệp hóa và trình độ khai thác các dạng tài nguyên cửa sông ven biển để phục vụ cho các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Đánh giá tác động của các yếu tố tự nhiên và con người đến tài nguyên thiên nhiên, các hệ sinh thái thuộc khu vực nghiên cứu nhằm phát hiện những nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp gây tổn thất đa dạng sinh học và suy giảm tài nguyên, chất lượng môi trường trong vù...

 • 01050000034_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thùy Linh;  Advisor: Phạm, Văn Ty; Trương, Nam Hải (2011)

 • Luận án TS. Vi sinh vật học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Giới thiệu tổng quan về Bacteriocin: tìm hiểu Enterocin P, Vector tách dòng pJET1, Vector biểu hiện pTWIN va hệ biểu hiện E. coli, Vector biểu hiện pPIC, Ppicza. Nghiên cứu vật liệu và trình bày phương pháp nghiên cứu. Đưa ra một số kết luận về: tổng hợp gen entP mã hóa cho Protein entP, biểu hiện gen entP trong E. coli ER2566, biểu hiện gen entP trong nấm men P. pastoris. Lựa chọn các điều kiện thích hợp cho quá trình sinh tổng hợp, lên men và thu hồi protein Hisentp từ dịch lên men chủng nấm men X33Hisentp. Trình bày một số đặc điểm sinh hóa và độ an toàn trường diễn của protein Hisentp....

 • KY_00769.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Chính; Vũ, Thành Công; Lý, Lan Phương; Đinh, Hồng Duyên; Phạm, Thùy Linh; Đặng, Xuyến Như; Dương, Hồng Dinh (2004)

 • Nấm Linh Chi Ganoderma lucidum (curt.Fr.) Karsten la loai nấm CO tên gọi là Hồng Chi, Xích Chi hay Linh Chi đỏ. Từ lâu đã được nghiên cứu và sử dụng rộng rãi ở các nước châu Á như Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan... song thành phần và hoạt chất sinh học của chúng như thế nào còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: loai nào, công nghệ nuôi trồng trên nguyên liệu gì và trong điều kiện khí hậu sinh thái...

 • Bai 1. Phung Xuan Nha, Pham Thuy Linh.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phùng, Xuân Nhạ; Phạm, Thùy Linh (2010)

 • Cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu đã gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới với nhiều mức độ khác nhau. Một trong số các đối tượng chính bị tác động trực tiếp từ cuộc khủng hoảng là nguồn nhân lực. Đối với mỗi quốc gia, nguồn nhân lực là một trong những yếu tố có tính chất quyết định đến năng lực cạnh tranh của quốc gia đó trên trường quốc tế, do đó khi có khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu, nguồn nhân lực của các quốc gia sẽ bị tác động ở các mức độ khác nhau. Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tới nguồn nhân lực của Việt Nam chủ yếu là sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp và sự suy giảm tỷ lệ công việc mới được tạ...

 • KY_00643.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Thùy Linh (2002)

 • Trong xã hội cũng như trong nên kinh tế của các quốc gia, phụ nữ không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khả năng sinh tồn của loài người, chăm sóc gia đình mà vẫn giữ vai trò to lớn trong nhiều hoạt động kinh tế cũng như xã hội. Vai trò của phụ nữ rất to lớn nhưng không phải ai cũng nhận thức được. Phụ nữ thường bị đối xử không công bằng trên mọi lĩnh vực, luôn bị bất lợi hơn nam giới do tình trạng "thiên vị giới". Sự thiên vị giới hay sự bất bình đẳng giới không những làm ảnh hưởng đến cá nhân người phụ nữ mà còn có những ảnh hưởng nhất định tới sự tăng trưởng kinh tế nói riêng cũng như tới sự phát triển của một quốc gia nói chung, nhất là những nước đang phát triển như...

 • KY_00643.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Thùy Linh (2002)

 • Trong xã hội cũng như trong nền kinh tế của các quốc gia, phụ nữ không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khả năng sinh tồn của loài người, chăm sóc gia đình... mà còn giữ vai trò to lớn trong nhiều hoạt động kinh tế cũng như xã hội...

 • 2929-1-5302-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thùy Linh (2004)

 • Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 15 của BHXH Việt Nam ngày 15/06/1995, trên cơ sở BHXH Hà Nội tiếp nhận thêm phần sự nghiệp BHXH từ Liên đoàn lao động và nhiệm vụ thu BHXH từ ngành Tài chính và Thuê chuyển sang. Từ đó, BHXH Hà Nội triển khai thực hiện BHXH theo quy định của Luật lao động trên cơ sở Điều lệ BHXH và quy chế quản lý tài chính do Bộ Tài chính ban hành. Ngày 16/01/2002 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định sát nhập bảo hiểm y tế vào BHXH Việt Nam, và ngày 09/01/2003 chế độ nghỉ dưỡng sức và phục hồi sức khoẻ được bố sung vào hệ thống các chế độ BHXH. Việc bổ sung và sát nhập các chế độ bảo hiểm cùng với Quyết định của Thủ tưỏng Chính phủ ban h...

 • V_L0_01456.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thùy Linh (2007)

 • Giới thiệu mô hình Rich Internet Application (RIA); các phương pháp và công nghệ sử dụng trong mô hình RIA như: JavaScript, Adobe Flash, WPF, ActiveX Controls, JavaFX... Nghiên cứu hiện trạng, mô hình nghiệp vụ và phân tích hệ thống, từ đó phân tích và thiết kế hệ thống Quản lý tác nghiệp văn phòng theo phương pháp hướng đối tượng. Ứng dụng mô hình Rich Internet Application triển khai phần mềm Quản lý tác nghiệp văn phòng như việc thiết kế giao diện phân hệ: quản lý công văn, quản lý công việc, quản lý thông báo và quản trị hệ thống

 • V_L0_01456.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thùy Linh (2007)

 • Giới thiệu mô hình Rich Internet Application (RIA); các phương pháp và công nghệ sử dụng trong mô hình RIA như: JavaScript, Adobe Flash, WPF, ActiveX Controls, JavaFX... Nghiên cứu hiện trạng, mô hình nghiệp vụ và phân tích hệ thống, từ đó phân tích và thi ết kế hệ thống Quản lý tác nghiệp văn phòng theo phương pháp hướng đối tượng. Ứng dụng mô hình Rich Internet Application triển khai phần mềm Quản lý tác nghiệp văn phòng như việc thiết kế giao diện phân hệ: quản lý công văn, quản lý công việc, quản lý thông báo và quản trị hệ thống

Browsing by Author Phạm, Thùy Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • DT_00984.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hữu Nhân; Bùi, Liên Phương; Bùi, Thị Phong Lan; Hoàng, Thị Huyền; Hoàng, Thị Hồng Liên; Nguyễn, Thị Việt Hà; Nguyễn, Xuân Huấn; Phạm, Thùy Linh; Trần, Văn Thụy; Đinh, Thị Trà Mi (2009)

 • Điều tra hiện trạng kinh tế - xã hội, thể chế, chính sách có liên quan đến công tác quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại vùng cửa sông ven biển huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, đặc biệt là các chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng và vật nuôi, nuôi trồng thủy hải sản, quá trình công nghiệp hóa và trình độ khai thác các dạng tài nguyên cửa sông ven biển để phục vụ cho các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Đánh giá tác động của các yếu tố tự nhiên và con người đến tài nguyên thiên nhiên, các hệ sinh thái thuộc khu vực nghiên cứu nhằm phát hiện những nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp gây tổn thất đa dạng sinh học và suy giảm tài nguyên, chất lượng môi trường trong vù...

 • 01050000034_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thùy Linh;  Advisor: Phạm, Văn Ty; Trương, Nam Hải (2011)

 • Luận án TS. Vi sinh vật học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Giới thiệu tổng quan về Bacteriocin: tìm hiểu Enterocin P, Vector tách dòng pJET1, Vector biểu hiện pTWIN va hệ biểu hiện E. coli, Vector biểu hiện pPIC, Ppicza. Nghiên cứu vật liệu và trình bày phương pháp nghiên cứu. Đưa ra một số kết luận về: tổng hợp gen entP mã hóa cho Protein entP, biểu hiện gen entP trong E. coli ER2566, biểu hiện gen entP trong nấm men P. pastoris. Lựa chọn các điều kiện thích hợp cho quá trình sinh tổng hợp, lên men và thu hồi protein Hisentp từ dịch lên men chủng nấm men X33Hisentp. Trình bày một số đặc điểm sinh hóa và độ an toàn trường diễn của protein Hisentp....

 • KY_00769.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Chính; Vũ, Thành Công; Lý, Lan Phương; Đinh, Hồng Duyên; Phạm, Thùy Linh; Đặng, Xuyến Như; Dương, Hồng Dinh (2004)

 • Nấm Linh Chi Ganoderma lucidum (curt.Fr.) Karsten la loai nấm CO tên gọi là Hồng Chi, Xích Chi hay Linh Chi đỏ. Từ lâu đã được nghiên cứu và sử dụng rộng rãi ở các nước châu Á như Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan... song thành phần và hoạt chất sinh học của chúng như thế nào còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: loai nào, công nghệ nuôi trồng trên nguyên liệu gì và trong điều kiện khí hậu sinh thái...

 • Bai 1. Phung Xuan Nha, Pham Thuy Linh.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phùng, Xuân Nhạ; Phạm, Thùy Linh (2010)

 • Cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu đã gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới với nhiều mức độ khác nhau. Một trong số các đối tượng chính bị tác động trực tiếp từ cuộc khủng hoảng là nguồn nhân lực. Đối với mỗi quốc gia, nguồn nhân lực là một trong những yếu tố có tính chất quyết định đến năng lực cạnh tranh của quốc gia đó trên trường quốc tế, do đó khi có khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu, nguồn nhân lực của các quốc gia sẽ bị tác động ở các mức độ khác nhau. Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tới nguồn nhân lực của Việt Nam chủ yếu là sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp và sự suy giảm tỷ lệ công việc mới được tạ...

 • KY_00643.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Thùy Linh (2002)

 • Trong xã hội cũng như trong nên kinh tế của các quốc gia, phụ nữ không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khả năng sinh tồn của loài người, chăm sóc gia đình mà vẫn giữ vai trò to lớn trong nhiều hoạt động kinh tế cũng như xã hội. Vai trò của phụ nữ rất to lớn nhưng không phải ai cũng nhận thức được. Phụ nữ thường bị đối xử không công bằng trên mọi lĩnh vực, luôn bị bất lợi hơn nam giới do tình trạng "thiên vị giới". Sự thiên vị giới hay sự bất bình đẳng giới không những làm ảnh hưởng đến cá nhân người phụ nữ mà còn có những ảnh hưởng nhất định tới sự tăng trưởng kinh tế nói riêng cũng như tới sự phát triển của một quốc gia nói chung, nhất là những nước đang phát triển như...

 • KY_00643.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Thùy Linh (2002)

 • Trong xã hội cũng như trong nền kinh tế của các quốc gia, phụ nữ không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khả năng sinh tồn của loài người, chăm sóc gia đình... mà còn giữ vai trò to lớn trong nhiều hoạt động kinh tế cũng như xã hội...

 • 2929-1-5302-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thùy Linh (2004)

 • Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 15 của BHXH Việt Nam ngày 15/06/1995, trên cơ sở BHXH Hà Nội tiếp nhận thêm phần sự nghiệp BHXH từ Liên đoàn lao động và nhiệm vụ thu BHXH từ ngành Tài chính và Thuê chuyển sang. Từ đó, BHXH Hà Nội triển khai thực hiện BHXH theo quy định của Luật lao động trên cơ sở Điều lệ BHXH và quy chế quản lý tài chính do Bộ Tài chính ban hành. Ngày 16/01/2002 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định sát nhập bảo hiểm y tế vào BHXH Việt Nam, và ngày 09/01/2003 chế độ nghỉ dưỡng sức và phục hồi sức khoẻ được bố sung vào hệ thống các chế độ BHXH. Việc bổ sung và sát nhập các chế độ bảo hiểm cùng với Quyết định của Thủ tưỏng Chính phủ ban h...

 • V_L0_01456.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thùy Linh (2007)

 • Giới thiệu mô hình Rich Internet Application (RIA); các phương pháp và công nghệ sử dụng trong mô hình RIA như: JavaScript, Adobe Flash, WPF, ActiveX Controls, JavaFX... Nghiên cứu hiện trạng, mô hình nghiệp vụ và phân tích hệ thống, từ đó phân tích và thiết kế hệ thống Quản lý tác nghiệp văn phòng theo phương pháp hướng đối tượng. Ứng dụng mô hình Rich Internet Application triển khai phần mềm Quản lý tác nghiệp văn phòng như việc thiết kế giao diện phân hệ: quản lý công văn, quản lý công việc, quản lý thông báo và quản trị hệ thống

 • V_L0_01456.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thùy Linh (2007)

 • Giới thiệu mô hình Rich Internet Application (RIA); các phương pháp và công nghệ sử dụng trong mô hình RIA như: JavaScript, Adobe Flash, WPF, ActiveX Controls, JavaFX... Nghiên cứu hiện trạng, mô hình nghiệp vụ và phân tích hệ thống, từ đó phân tích và thi ết kế hệ thống Quản lý tác nghiệp văn phòng theo phương pháp hướng đối tượng. Ứng dụng mô hình Rich Internet Application triển khai phần mềm Quản lý tác nghiệp văn phòng như việc thiết kế giao diện phân hệ: quản lý công văn, quản lý công việc, quản lý thông báo và quản trị hệ thống