Browsing by Author Phạm, Thị Bích Phượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • V_L0_00801_noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Thị Bích Phượng;  Advisor: Phùng, Trung Tập (2006)

  • Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận chung về thừa kế thế vị, điều kiện và nguyên tắc hưởng thừa kế thế vị trong pháp luật Việt Nam hiện hành. Phân tích đánh giá thực trạng áp dụng quy định pháp luật về thừa kế thế vị ở Việt Nam, nêu nguyên nhân của thực trạng (...)

Browsing by Author Phạm, Thị Bích Phượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • V_L0_00801_noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Thị Bích Phượng;  Advisor: Phùng, Trung Tập (2006)

  • Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận chung về thừa kế thế vị, điều kiện và nguyên tắc hưởng thừa kế thế vị trong pháp luật Việt Nam hiện hành. Phân tích đánh giá thực trạng áp dụng quy định pháp luật về thừa kế thế vị ở Việt Nam, nêu nguyên nhân của thực trạng (...)