Browsing by Author Phạm, Thị Thúy Nga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 00050006515.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hương;  Advisor: Phạm, Thị Thúy Nga (2015)

 • Tổng hợp các vấn đề lý luận về chấm dứt hợp đồng lao động. Đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật hiện hành về chấm dứt hợp đồng lao động. Đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp ở Việt Nam. Đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật cũng như thực tiễn thực hiện các quy định về chấm dứt hợp đồng lao động.

 • 00050007704.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Quốc Bảo;  Advisor: Phạm, Thị Thúy Nga (2016)

 • - Góp phần hệ thống hóa các vấn đề lý luận về người khuyết tật, chăm sóc sức khỏa người khuyết tật và các nội dung liên quan thông qua tham khảo các lý luận trên thế giới qua đó có cái nhìn đúng đắn hơn về người khuyết tật cũng như cách thức ứng xử đối với đối tượng đặc biệt này trong xã hội đặc biệt là trong công tác chăm sóc sức khỏe người khuyết tật. - Cung cấp thông tin về thực trạng tình hình chăm sóc sức khỏe người khuyết tật tại các cơ sở y tế, trung tâm phục hồi chức năng, gia đình và các cơ sở khác, từ đó đánh giá được những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và phương hướng khắc phục. - Nhìn nhận được mặt tích cực và hạn chế tr...

 • V_L2_01327.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thúy Nga (2008)

 • Nghiên cứu các vấn đề khung lý thuyết để làm sáng tỏ khái niệm về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức R&D (Nghiên cứu và phát triển). Khảo sát hoạt động của các tổ chức R&D thuộc Viện KH&CN Việt Nam trong 3 năm gần đây, xác định các điều kiện chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của 3 Viện nghiên cứu chuyên ngành là Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hóa học, Viện Khoa học Năng lượng. Đánh giá chung về các điều kiện chuyển đổi sang cơ chế mới ở Viện KH&CN Việt Nam, từ đó nêu một số khuyến nghị đối với các chính sách của Nhà nước và đối với Viện KH&CN Việt Nam

 • V_L2_01430.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thúy Nga (2008)

 • Kế thừa thành quả của các tác phẩm, công trình nghiên cứu đã xuất bản và dựa trên những nguồn tư liệu mới, luận văn trình bày một cách hệ thống, phân tích, đánh giá toàn diện, khách quan, theo quan điểm lịch sử về quá trình hình thành và hiệu quả hoạt động của tuyến vận tải chi viện chiến lược - đường Hồ Chí Minh trên biển trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1959 - 1965. Qua đó, làm nổi bật tầm vóc ý nghĩa của đường Hồ Chí Minh trên biển đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta. Phân tích, làm sáng tỏ đường lối, chủ trương của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Hải quân trong tổ chức, lãnh đạ...

 • V_L2_01430_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thúy Nga;  Advisor: Vũ, Tang Bồng (2008)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; Kế thừa thành quả của các tác phẩm, công trình nghiên cứu đã xuất bản và dựa trên những nguồn tư liệu mới, luận văn trình bày một cách hệ thống, phân tích, đánh giá toàn diện, khách quan, theo quan điểm lịch sử về quá trình hình thành và hiệu quả hoạt động (...); Electronic Resources

Browsing by Author Phạm, Thị Thúy Nga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 00050006515.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hương;  Advisor: Phạm, Thị Thúy Nga (2015)

 • Tổng hợp các vấn đề lý luận về chấm dứt hợp đồng lao động. Đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật hiện hành về chấm dứt hợp đồng lao động. Đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp ở Việt Nam. Đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật cũng như thực tiễn thực hiện các quy định về chấm dứt hợp đồng lao động.

 • 00050007704.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Quốc Bảo;  Advisor: Phạm, Thị Thúy Nga (2016)

 • - Góp phần hệ thống hóa các vấn đề lý luận về người khuyết tật, chăm sóc sức khỏa người khuyết tật và các nội dung liên quan thông qua tham khảo các lý luận trên thế giới qua đó có cái nhìn đúng đắn hơn về người khuyết tật cũng như cách thức ứng xử đối với đối tượng đặc biệt này trong xã hội đặc biệt là trong công tác chăm sóc sức khỏe người khuyết tật. - Cung cấp thông tin về thực trạng tình hình chăm sóc sức khỏe người khuyết tật tại các cơ sở y tế, trung tâm phục hồi chức năng, gia đình và các cơ sở khác, từ đó đánh giá được những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và phương hướng khắc phục. - Nhìn nhận được mặt tích cực và hạn chế tr...

 • V_L2_01327.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thúy Nga (2008)

 • Nghiên cứu các vấn đề khung lý thuyết để làm sáng tỏ khái niệm về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức R&D (Nghiên cứu và phát triển). Khảo sát hoạt động của các tổ chức R&D thuộc Viện KH&CN Việt Nam trong 3 năm gần đây, xác định các điều kiện chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của 3 Viện nghiên cứu chuyên ngành là Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hóa học, Viện Khoa học Năng lượng. Đánh giá chung về các điều kiện chuyển đổi sang cơ chế mới ở Viện KH&CN Việt Nam, từ đó nêu một số khuyến nghị đối với các chính sách của Nhà nước và đối với Viện KH&CN Việt Nam

 • V_L2_01430.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thúy Nga (2008)

 • Kế thừa thành quả của các tác phẩm, công trình nghiên cứu đã xuất bản và dựa trên những nguồn tư liệu mới, luận văn trình bày một cách hệ thống, phân tích, đánh giá toàn diện, khách quan, theo quan điểm lịch sử về quá trình hình thành và hiệu quả hoạt động của tuyến vận tải chi viện chiến lược - đường Hồ Chí Minh trên biển trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1959 - 1965. Qua đó, làm nổi bật tầm vóc ý nghĩa của đường Hồ Chí Minh trên biển đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta. Phân tích, làm sáng tỏ đường lối, chủ trương của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Hải quân trong tổ chức, lãnh đạ...

 • V_L2_01430_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thúy Nga;  Advisor: Vũ, Tang Bồng (2008)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; Kế thừa thành quả của các tác phẩm, công trình nghiên cứu đã xuất bản và dựa trên những nguồn tư liệu mới, luận văn trình bày một cách hệ thống, phân tích, đánh giá toàn diện, khách quan, theo quan điểm lịch sử về quá trình hình thành và hiệu quả hoạt động (...); Electronic Resources