Browsing by Author Phạm, Thị Tuyết Nhung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 00050001709_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Tuyết Nhung;  Advisor: Phan, Trọng Luận , người hướng dẫn (2012)

 • 114 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Ngữ văn) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu một số tiền đề lí luận về đổi mới phương pháp dạy học Văn ở trường Trung học cơ sở theo đặc trưng thể loại. Khảo sát tình hình dạy học các văn bản thơ Nôm Đường luật ở Trung học cơ sở để làm cơ sở cho việc đề x (...); Electronic Resources

 • 01050003330(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Tuyết Nhung;  Advisor: Phạm, Văn Thành (2016)

 • Chương 1 tìm hiểu và trình bày tổng quan về nước và tầm quan trọng của nước, các thông số của môi trường nước, tìm hiểu chi tiết về các đại lượng đo là các thông số độ đục, pH, nhiệt độ của môi trường nước, giới thiệu về cảm biến và các phương pháp đo một số thông số môi trường nước. Chương 2 trình bày về lý thuyết và nguyên lý chung, nghiên cứu nguyên lý hoạt động của các cảm biến, các hệđo, lý thuyết vi điều khiển, bộ chuyển đổi tương tự-số, màn hiển thị tinh thể lỏng. Chương 3 trình bày về toàn hệ thống nói chung, tiếp đó là phần thực nghiệm với cáchệ đo độ đục, pH, nhiệt độ của hệ thống, đưa ra kết quả khảo sát cảm biến, nhận xét từng hệ đo, và đánh giá tổng thể toàn h...

Browsing by Author Phạm, Thị Tuyết Nhung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 00050001709_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Tuyết Nhung;  Advisor: Phan, Trọng Luận , người hướng dẫn (2012)

 • 114 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Ngữ văn) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu một số tiền đề lí luận về đổi mới phương pháp dạy học Văn ở trường Trung học cơ sở theo đặc trưng thể loại. Khảo sát tình hình dạy học các văn bản thơ Nôm Đường luật ở Trung học cơ sở để làm cơ sở cho việc đề x (...); Electronic Resources

 • 01050003330(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Tuyết Nhung;  Advisor: Phạm, Văn Thành (2016)

 • Chương 1 tìm hiểu và trình bày tổng quan về nước và tầm quan trọng của nước, các thông số của môi trường nước, tìm hiểu chi tiết về các đại lượng đo là các thông số độ đục, pH, nhiệt độ của môi trường nước, giới thiệu về cảm biến và các phương pháp đo một số thông số môi trường nước. Chương 2 trình bày về lý thuyết và nguyên lý chung, nghiên cứu nguyên lý hoạt động của các cảm biến, các hệđo, lý thuyết vi điều khiển, bộ chuyển đổi tương tự-số, màn hiển thị tinh thể lỏng. Chương 3 trình bày về toàn hệ thống nói chung, tiếp đó là phần thực nghiệm với cáchệ đo độ đục, pH, nhiệt độ của hệ thống, đưa ra kết quả khảo sát cảm biến, nhận xét từng hệ đo, và đánh giá tổng thể toàn h...