Browsing by Author Phạm, Tuyết Vân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • LUAN VAN TUYETVAN.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Tuyết Vân (2015)

  • Chăm sóc khách hàng bao gồm toàn bộ những công việc cần thiết nhằm duy trì những khách hàng đang hiện có của doanh ng hiệp. Chăm sóc khách hàng ngày càng được coi là một hoạt động trong công tác quản lí hết sức quan trọng. Nó là công cụ phát huy lợi thế cạnh tranh và đảm bảo sự thành công của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp làm về dịch vụ.

Browsing by Author Phạm, Tuyết Vân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • LUAN VAN TUYETVAN.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Tuyết Vân (2015)

  • Chăm sóc khách hàng bao gồm toàn bộ những công việc cần thiết nhằm duy trì những khách hàng đang hiện có của doanh ng hiệp. Chăm sóc khách hàng ngày càng được coi là một hoạt động trong công tác quản lí hết sức quan trọng. Nó là công cụ phát huy lợi thế cạnh tranh và đảm bảo sự thành công của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp làm về dịch vụ.