Browsing by Author Phạm, Văn Huấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • Một số đặc trưng biến động mực nước biển ven bờ Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Huấn (2016)

 • Bằng các phép phân tích thống kê đối với cơ sở dữ liệu mực nước tại các trạm hải văn ven bờ Việt Nam cập nhật tới năm 2015 bài viết này thông báo một số đặc trưng biến động mực nước biển như xu thế dâng của mực nước trung bình, các mực nước tần xuất hiếm, các độ lớn nước dâng bão cực đại dọc bờ biển. Thấy rằng xu thế dâng mực nước biển dọc bờ Việt Nam ổn định trong vài chục năm gần đây, bằng khoảng 2-3 mm/năm. Các mực nước thiết kế với hồi kỳ khác nhau nhận được thông qua xử lý bằng phương pháp phân tích cực trị chắc chắn có tính tin cậy cao hơn, có giá trị tham khảo đối với công tác thiết kế xây dựng công trình ven biển và hải đảo. Quy mô của nước dâng do hoạt động của áp thấp nhiệt ...

 • TC_000048.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Huấn (1996)

 • The paper briefly outlines the peculiarities of the tidal regime of Bien Dong and Prdsents a set of free oscillation periods of the basin derived from numerical solving the system of linear equations for ling waves on shallow water. The main attention is paid to the analyzing the relation of the oscillation regime of the sea to it's real border geometry and bed bathymetry and to give the detail explainatins to the peculiarities of tidal regime of the sea such as the domination of the diurnal tide in the sea, the acceleration of the tide range and the differentiation of tide feature in different places of the sea, The changes of the relationship of the major tide constituents along the...

 • 00060000062.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Văn Huấn; Nguyễn, Minh Huấn; Phạm, Văn Vy; Nguyễn, Thọ Sáo; Hoàng, Trung Thành (2010)

 • Thu thập số liệu mực nước và hoàn thiện phương pháp phân tích thủy triều ở biển Đông. Nghiên cứu tính phân bố không gian của thủy triều vịnh Bắc Bộ. Kết quả: Xây dựng cơ sở dữ liệu hằng số điều hòa thủy triều vịnh Bắc Bộ với độ phân giải 2’x2’ kinh, vĩ độ phục vụ cho nhiều bài toán nghiên cứu và thực tế. Yêu cầu dữ liệu đó phải tương đối dày đặc tối đa có thể và đủ tin cậy để phục các bài toán mô hình hóa số cho các phụ vùng kích thước khác nhau. Thu thập quỹ số liệu phong phú về mực nước quan trắc ở các trạm ven bờ và hải đảo, đăc khu trên biển (trong số 128 trạm mực nước từng giờ trong nhiều năm), các bộ hằng số điều hòa thủy triều vùng biển Đông (tổng cộng 148 trạm). Khai thác được...

 • TC_000015.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Huấn; Phạm, Văn Vi; Nguyễn, Minh Huấn (1988)

 • Khảo sát thiết kế các công trình biển, những đặc điểm dòng chảy của một khu vực cụ thể để đánh giá cơ chế hình thành và vận chuyển bùn cát. Trong bài này những số liệu quan trắc dòng chảy ở vùng cửa Thuận An đã được xử lý và đã thu được những đặc trưng quan trọng của các dòng triều và dòng chảy dư…

 • 01050003446(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hoàng Dưỡng;  Advisor: Phạm, Văn Huấn (2016)

 • Luận văn nghiên cứu đặc điểm nước dâng bão vùng biển ven bờ biển Việt Nam, tính toán cho dải ven bờ vịnh Bắc Bộ. Tác giả sử dụng chuỗi số liệu quan trắc mực nước từng giờ nhiều năm trừ đi độ cao thủy triều tính toán qua phương pháp phân tích hằng số điều hòa thủy triều. Tính toán với một vài cơn bão để đưa ra nhận xét về đặc điểm nước dâng do bão.

Browsing by Author Phạm, Văn Huấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • Một số đặc trưng biến động mực nước biển ven bờ Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Huấn (2016)

 • Bằng các phép phân tích thống kê đối với cơ sở dữ liệu mực nước tại các trạm hải văn ven bờ Việt Nam cập nhật tới năm 2015 bài viết này thông báo một số đặc trưng biến động mực nước biển như xu thế dâng của mực nước trung bình, các mực nước tần xuất hiếm, các độ lớn nước dâng bão cực đại dọc bờ biển. Thấy rằng xu thế dâng mực nước biển dọc bờ Việt Nam ổn định trong vài chục năm gần đây, bằng khoảng 2-3 mm/năm. Các mực nước thiết kế với hồi kỳ khác nhau nhận được thông qua xử lý bằng phương pháp phân tích cực trị chắc chắn có tính tin cậy cao hơn, có giá trị tham khảo đối với công tác thiết kế xây dựng công trình ven biển và hải đảo. Quy mô của nước dâng do hoạt động của áp thấp nhiệt ...

 • TC_000048.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Huấn (1996)

 • The paper briefly outlines the peculiarities of the tidal regime of Bien Dong and Prdsents a set of free oscillation periods of the basin derived from numerical solving the system of linear equations for ling waves on shallow water. The main attention is paid to the analyzing the relation of the oscillation regime of the sea to it's real border geometry and bed bathymetry and to give the detail explainatins to the peculiarities of tidal regime of the sea such as the domination of the diurnal tide in the sea, the acceleration of the tide range and the differentiation of tide feature in different places of the sea, The changes of the relationship of the major tide constituents along the...

 • 00060000062.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Văn Huấn; Nguyễn, Minh Huấn; Phạm, Văn Vy; Nguyễn, Thọ Sáo; Hoàng, Trung Thành (2010)

 • Thu thập số liệu mực nước và hoàn thiện phương pháp phân tích thủy triều ở biển Đông. Nghiên cứu tính phân bố không gian của thủy triều vịnh Bắc Bộ. Kết quả: Xây dựng cơ sở dữ liệu hằng số điều hòa thủy triều vịnh Bắc Bộ với độ phân giải 2’x2’ kinh, vĩ độ phục vụ cho nhiều bài toán nghiên cứu và thực tế. Yêu cầu dữ liệu đó phải tương đối dày đặc tối đa có thể và đủ tin cậy để phục các bài toán mô hình hóa số cho các phụ vùng kích thước khác nhau. Thu thập quỹ số liệu phong phú về mực nước quan trắc ở các trạm ven bờ và hải đảo, đăc khu trên biển (trong số 128 trạm mực nước từng giờ trong nhiều năm), các bộ hằng số điều hòa thủy triều vùng biển Đông (tổng cộng 148 trạm). Khai thác được...

 • TC_000015.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Huấn; Phạm, Văn Vi; Nguyễn, Minh Huấn (1988)

 • Khảo sát thiết kế các công trình biển, những đặc điểm dòng chảy của một khu vực cụ thể để đánh giá cơ chế hình thành và vận chuyển bùn cát. Trong bài này những số liệu quan trắc dòng chảy ở vùng cửa Thuận An đã được xử lý và đã thu được những đặc trưng quan trọng của các dòng triều và dòng chảy dư…

 • 01050003446(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hoàng Dưỡng;  Advisor: Phạm, Văn Huấn (2016)

 • Luận văn nghiên cứu đặc điểm nước dâng bão vùng biển ven bờ biển Việt Nam, tính toán cho dải ven bờ vịnh Bắc Bộ. Tác giả sử dụng chuỗi số liệu quan trắc mực nước từng giờ nhiều năm trừ đi độ cao thủy triều tính toán qua phương pháp phân tích hằng số điều hòa thủy triều. Tính toán với một vài cơn bão để đưa ra nhận xét về đặc điểm nước dâng do bão.