Browsing by Author Phạm, Văn Quốc, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • 00050001923_Tom_tat.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đào, Thị Phương Thảo;  Advisor: Phạm, Văn Quốc, người hướng dẫn (2012)

  • 118 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn toán) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Kĩ năng và kĩ năng giải toán; sự hình thành kỹ năng; vai trò của bài tập toán học; những phương pháp giải hệ phương trình; giải pháp rèn luyện kĩ năng giải toán cho học sinh. Rèn luyện kĩ năng giải hệ phương trình cho học sinh: rèn luyện kĩ n (...); Electronic Resources

Browsing by Author Phạm, Văn Quốc, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • 00050001923_Tom_tat.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đào, Thị Phương Thảo;  Advisor: Phạm, Văn Quốc, người hướng dẫn (2012)

  • 118 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn toán) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Kĩ năng và kĩ năng giải toán; sự hình thành kỹ năng; vai trò của bài tập toán học; những phương pháp giải hệ phương trình; giải pháp rèn luyện kĩ năng giải toán cho học sinh. Rèn luyện kĩ năng giải hệ phương trình cho học sinh: rèn luyện kĩ n (...); Electronic Resources