Browsing by Author Phạm, Văn Tiến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 5.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Tiến (2011)

 • The main contents of the project is that Research processes and technique to exploit cybered software in teaching the subjects Physics, Chemistry, Biology at secondary school. And building the electronic lectures based on SCORM standard by usingcybered software products. Furthermore, Vietnamese localization of the terms cybered software to facilitate the users to exploit. In addition, deployment of the software application has been exploited for students of grade QH 2006-S. Lastly, evaluation the effectiveness of the exploitation and use of cybered software in improving the quality of teaching mastery of knowledge and developexciting,creative,promote positive self-solving problem st...

 • N_57.pdf.jpg
 • Topic


 • Authors: Hoàng, Minh Đạo; Dương, Văn Tiến; Trần, Văn Trà; Nguyễn, Thị Việt Liên; Nguyễn, Thị Kim Nga; Trịnh, Thị Thu Thủy; Lê, Thị Hồng Vân; Đỗ, Ngọc Quỳnh; Nguyễn, Vũ Tường; Nguyễn, Thị Xuân Quỳnh; Trần, Thế Loãn; Nguyễn, Hoàng Ánh; Nguyễn, Hồng Minh; Nguyễn, Nhân Huệ; Đinh Lam Thắng; Phạm, Trọng Duy; Nguyễn, Văn Lâm; Nguyễn, Chí Nghĩa; Đỗ, Mạnh Thắng; Trần, Quang Tuấn; Nguyễn, Văn Cường; Trần, Hồng Thái; Nguyễn, Xuân Hiền; Nguyễn, Đăng Đức Thọ; Trần, Duy Hiền; Lê, Quốc Huy; Nguyễn, Thị Thanh; Phạm, Văn Tiến; Khương, Văn Hải; Đoàn, Thị Thu Hà; Phạm, Thị Minh Hạnh; Lê, Thị Hường; Nguyễn, Mạnh Khải; Nguyễn, Văn Tiền; Lê, Thanh Quang; Đỗ, Nam Thắng; Đinh, Đức Trường; Đặng, Quốc Thắng; Nguyễn, Diệu Hằng; Lê, Thanh Ngọc (2009)

 • Việt Nam là quốc gia có biển với diện tích gần 1 triệu km2 gấp 3 lần diện tích đất liền, có tiềm năng to lớn và lợi thế về tài nguyên - môi trường biển...

 • V_L0_02132_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Tiến;  Advisor: Bùi, Văn Quân (2008)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề cải tiến công tác thanh tra hoạt động chuyên môn của Tổng cục dạy nghề với các trường dạy nghề. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác thanh tra, hoạt động chuyên môn của Tổng cục dạy nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội (...)

 • 01050000851.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Tiến (2012)

 • Tổng quan về mô hình thủy động lực và vận chuyển trầm tích vùng cửa sông ven biển Hải Phòng. Nghiên cứu mô hình VNU/MDEC: Mô hình thủy động lực; Mô hình lan truyền trầm tích lơ lửng; Các phương pháp tham số hóa của mô hình. Tiến hành thực nghiệm và trình bày các k ết quả đạt được: Triển khai mô hình; Kết quả tính toán chế độ thủy động lực; Kết quả tính toán vận chuyển trầm tích lơ lửng; Ảnh hưởng của các cửa sông Lạch Tray, Nam Triệu đến chế độ thủy động lực và vận chuyển trầm tích trong khu vực.

Browsing by Author Phạm, Văn Tiến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 5.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Tiến (2011)

 • The main contents of the project is that Research processes and technique to exploit cybered software in teaching the subjects Physics, Chemistry, Biology at secondary school. And building the electronic lectures based on SCORM standard by usingcybered software products. Furthermore, Vietnamese localization of the terms cybered software to facilitate the users to exploit. In addition, deployment of the software application has been exploited for students of grade QH 2006-S. Lastly, evaluation the effectiveness of the exploitation and use of cybered software in improving the quality of teaching mastery of knowledge and developexciting,creative,promote positive self-solving problem st...

 • N_57.pdf.jpg
 • Topic


 • Authors: Hoàng, Minh Đạo; Dương, Văn Tiến; Trần, Văn Trà; Nguyễn, Thị Việt Liên; Nguyễn, Thị Kim Nga; Trịnh, Thị Thu Thủy; Lê, Thị Hồng Vân; Đỗ, Ngọc Quỳnh; Nguyễn, Vũ Tường; Nguyễn, Thị Xuân Quỳnh; Trần, Thế Loãn; Nguyễn, Hoàng Ánh; Nguyễn, Hồng Minh; Nguyễn, Nhân Huệ; Đinh Lam Thắng; Phạm, Trọng Duy; Nguyễn, Văn Lâm; Nguyễn, Chí Nghĩa; Đỗ, Mạnh Thắng; Trần, Quang Tuấn; Nguyễn, Văn Cường; Trần, Hồng Thái; Nguyễn, Xuân Hiền; Nguyễn, Đăng Đức Thọ; Trần, Duy Hiền; Lê, Quốc Huy; Nguyễn, Thị Thanh; Phạm, Văn Tiến; Khương, Văn Hải; Đoàn, Thị Thu Hà; Phạm, Thị Minh Hạnh; Lê, Thị Hường; Nguyễn, Mạnh Khải; Nguyễn, Văn Tiền; Lê, Thanh Quang; Đỗ, Nam Thắng; Đinh, Đức Trường; Đặng, Quốc Thắng; Nguyễn, Diệu Hằng; Lê, Thanh Ngọc (2009)

 • Việt Nam là quốc gia có biển với diện tích gần 1 triệu km2 gấp 3 lần diện tích đất liền, có tiềm năng to lớn và lợi thế về tài nguyên - môi trường biển...

 • V_L0_02132_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Tiến;  Advisor: Bùi, Văn Quân (2008)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề cải tiến công tác thanh tra hoạt động chuyên môn của Tổng cục dạy nghề với các trường dạy nghề. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác thanh tra, hoạt động chuyên môn của Tổng cục dạy nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội (...)

 • 01050000851.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Tiến (2012)

 • Tổng quan về mô hình thủy động lực và vận chuyển trầm tích vùng cửa sông ven biển Hải Phòng. Nghiên cứu mô hình VNU/MDEC: Mô hình thủy động lực; Mô hình lan truyền trầm tích lơ lửng; Các phương pháp tham số hóa của mô hình. Tiến hành thực nghiệm và trình bày các k ết quả đạt được: Triển khai mô hình; Kết quả tính toán chế độ thủy động lực; Kết quả tính toán vận chuyển trầm tích lơ lửng; Ảnh hưởng của các cửa sông Lạch Tray, Nam Triệu đến chế độ thủy động lực và vận chuyển trầm tích trong khu vực.