Browsing by Author Phạm, Vũ Trúc Quỳnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050000212.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Vũ Trúc Quỳnh;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2010)

  • Nêu các vấn đề về lý luận chung về du lịch thể thao biển như: như nhu cầu du lịch, nhu cầu du lịch thể thao, các phương pháp xác định nhu cầu du lịch thể thao, đồng thời giới thiệu về các loại hình du lịch thể thao biển thông dụng, hiện đang được các quốc gia có điều kiện du lịch tương tự như Việt Nam áp dụng có hiệu quả kinh doanh cao và được du khách yêu thích. Nghiên cứu điều kiện cung ứng và thực trạng về nhu cầu du lịch thể thao tại Vịnh Hạ Long của du khách: bao gồm du khách quốc tế và du khách Việt Nam đã tham quan hoặc có nhu cầu đi du lịch tại Vịnh Hạ Long đối với từng loại hình du lịch biển. Đưa ra các kiến nghị để phát triển du lịch thể thao biển tại Vịnh Hạ Long.

Browsing by Author Phạm, Vũ Trúc Quỳnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050000212.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Vũ Trúc Quỳnh;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2010)

  • Nêu các vấn đề về lý luận chung về du lịch thể thao biển như: như nhu cầu du lịch, nhu cầu du lịch thể thao, các phương pháp xác định nhu cầu du lịch thể thao, đồng thời giới thiệu về các loại hình du lịch thể thao biển thông dụng, hiện đang được các quốc gia có điều kiện du lịch tương tự như Việt Nam áp dụng có hiệu quả kinh doanh cao và được du khách yêu thích. Nghiên cứu điều kiện cung ứng và thực trạng về nhu cầu du lịch thể thao tại Vịnh Hạ Long của du khách: bao gồm du khách quốc tế và du khách Việt Nam đã tham quan hoặc có nhu cầu đi du lịch tại Vịnh Hạ Long đối với từng loại hình du lịch biển. Đưa ra các kiến nghị để phát triển du lịch thể thao biển tại Vịnh Hạ Long.