Browsing by Author Phan, Thị Nguyệt Thu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008737.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phan, Thị Nguyệt Thu (2017)

  • Luận văn góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về Nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong xét xử vụ án hình sự, rút ra những giá trị hợp lý về hoạt động lập pháp tố tụng hình sự. Luận văn cũng đã phân tích làm rõ thực trạng các quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành và thực tiễn áp dụng ở nước ta giai đoạn 5 năm ( 2011-2016). Trên cơ sở này, luận văn đã đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về bảo đảm tranh tụng, cũng như đưa ra các giải pháp bảo đảm áp dụng các quy định này.

Browsing by Author Phan, Thị Nguyệt Thu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008737.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phan, Thị Nguyệt Thu (2017)

  • Luận văn góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về Nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong xét xử vụ án hình sự, rút ra những giá trị hợp lý về hoạt động lập pháp tố tụng hình sự. Luận văn cũng đã phân tích làm rõ thực trạng các quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành và thực tiễn áp dụng ở nước ta giai đoạn 5 năm ( 2011-2016). Trên cơ sở này, luận văn đã đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về bảo đảm tranh tụng, cũng như đưa ra các giải pháp bảo đảm áp dụng các quy định này.