Browsing by Author Phan, Thị Phi Nga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008765.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phan, Thị Phi Nga (2017)

  • Luận văn làm sáng tỏ cơ sở lý luận về vai trò của báo chí trong phổ biến, Giáo dục pháp luật cho nông dân, các đặc điểm, vai trò của báo chí trong phổ biến, Giáo dục pháp luật cho nông dân, các yêu cầu và điều kiện bảo đảm phổ biến, Giáo dục pháp luật cho nông dân và rút ra kết luận: báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng trong phổ biến, Giáo dục pháp luật cho nông dân. Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện vai trò của báo chí trong phổ biến, Giáo dục pháp luật cho nông dân và đề xuất các giải pháp tăng cường vai trò của báo chí trong công tác phổ biến Giáo dục pháp luật cho nông dân. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực tiễn về vai trò của báo chí trong công t...

Browsing by Author Phan, Thị Phi Nga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008765.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phan, Thị Phi Nga (2017)

  • Luận văn làm sáng tỏ cơ sở lý luận về vai trò của báo chí trong phổ biến, Giáo dục pháp luật cho nông dân, các đặc điểm, vai trò của báo chí trong phổ biến, Giáo dục pháp luật cho nông dân, các yêu cầu và điều kiện bảo đảm phổ biến, Giáo dục pháp luật cho nông dân và rút ra kết luận: báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng trong phổ biến, Giáo dục pháp luật cho nông dân. Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện vai trò của báo chí trong phổ biến, Giáo dục pháp luật cho nông dân và đề xuất các giải pháp tăng cường vai trò của báo chí trong công tác phổ biến Giáo dục pháp luật cho nông dân. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực tiễn về vai trò của báo chí trong công t...