Browsing by Author Phan, Thị Thanh Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29
 • 00050009655.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Mai Thùy Linh;  Advisor: Phan, Thị Thanh Thủy (2018)

 • Luận văn đi sâu vào việc nghiên cứu, tổng hợp toàn bộ các khía cạnh pháp lý về các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại điện tử ngoài các cơ quan Nhà nước. Chương 1 của Luận văn đã khái quát các vấn đề cơ bản về thương mại điện tử và giải quyết tranh chấp thương mại điện tử bằng các phương thức ngoài các cơ quan Nhà nước, giúp người đọc có cách hiểu toàn diện về mặt lý luận. Chương 2 Luận văn tập trung nghiên cứu khuôn khổ pháp luật hiện hành về giải quyết tranh chấp thương mại điện tử bằng các phương thức ngoài các cơ quan Nhà nước, trong đó có những quy định của các văn kiện pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. Đánh giá thực trạng pháp luật pháp luật v...

 • 00050006239.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Minh Hiền;  Advisor: Phan, Thị Thanh Thủy (2015)

 • Đề tài nghiên cứu về các quy định của pháp luật Việt Nam về doanh nghiệp xã hội, thực trạng doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay. Từ đó rút ra được những ưu điểm và những tồn tại, hạn chế của pháp luật về doanh nghiệp xã hội, chỉ ra được những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó. Đề tài đưa ra các đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp xã hội và giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay.

 • 4184-85-7995-1-10-20181224.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Thị Thanh Thủy (2018)

 • Các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà chung cư ở Việt Nam đang ngày một gia tăng. Về bản chất, đây là các tranh chấp tiêu dùng phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai nhưng lại chưa được các bên có liên quan và cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhìn nhận thấu đáo. Do đó việc giải quyết tranh chấp chưa hiệu quả. Bài viết này sẽ tập trung vào làm rõ bản chất và các đặc điểm của tranh chấp phát sinh từ HĐMBCC, các nguyên nhân dẫn đến tranh chấp và đưa ra những gợi mở về giải pháp nhằm giảm thiểu xung đột và giải quyết tranh chấp hiệu quả từ góc nhìn bảo vệ người tiêu dùng

 • 4068-85-7555-1-10-20170404.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Thị Thanh Thủy (2016)

 • Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, thương mại điện tử đang được phát triển rộng rãi ở Việt Nam. Giải quyết tranh chấp trực trực tuyến được coi là phương thức thích hợp nhất để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ thương mại điện tử. Tuy nhiên, cho tới nay, vẫn chưa có một khung pháp luật đồng bộ điều chỉnh về giải quyết tranh chấp trực tuyến. Bài viết này tập trung vào phân tích và làm rõ khái niệm và đặc điểm của giải quyết tranh chấp trực tuyến và những thách thức pháp lý đặt ra cho Việt Nam để phát triển phương thức giải quyết tranh chấp trực tuyến.

 • 00050009199.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hải Như;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Hương; Phan, Thị Thanh Thủy (2018)

 • Luận án đã xây dựng được mô hình lý luận về phương thức giải quyết tranh chấp nhãn hiệu. Trong đó, các kết quả mới sau đã được nghiên cứu: - Phân loại tranh chấp nhãn hiệu nhìn từ giác độ kinh doanh thương mại; - Phân tích rõ đặc điểm của nhãn hiệu để xác định tính chất dân sự hay thương mại hay đặc biệt của tranh chấp nhãn hiệu; - Đánh giá tính hiệu quả và phù hợp của các phương thức giải quyết tranh chấp bằng các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay; - Xây dựng lý luận hệ thống các phương thức giải quyết tranh chấp nhãn hiệu bằng các cơ quan nhà nước và ngoài các cơ quan nhà nước. - Xây dựng quy tắc khuyến khích và hạn chế một cách cân đối giữa các phương thức giải quyết tranh ...

 • 173-1-334-1-10-20160401.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Thị Thanh Thủy (2015)

 • Doanh nghiệp xã hội được chính thức ghi nhận lần đầu tiên trong Luật Doanh nghiệp 2014. Để thành lập, doanh nghiệp xã hôi phải lựa chọn một trong các hình thức pháp lý như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Các quy định này đang bộc lộ tính bất hợp lý, cần phải bổ sung sửa đổi. Bài báo tập trung vào giới thiệu và phân tích các hình thức pháp lý của doanh nghiệp xã hội tại Anh và so sánh với hình thức pháp lý của doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam; từ đó rút ra các nhận định mang tính gợi mở để góp phần hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam.

 • 00050004103.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hồng;  Advisor: Phan, Thị Thanh Thủy (2014)

 • Qua việc phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, Luận văn đã đánh giá được những vấn đề cơ bản về thực trạng pháp luật của Việt Nam về hình thức đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Quá trình nghiên cứu đề tài đã tìm ra được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật về Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Từ đó Luận văn đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm góp phần vào việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Bên cạnh đó, Luận văn cũng đưa ra một số kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả của hình thức đầu tư này.

 • 00050006214.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Yến;  Advisor: Phan, Thị Thanh Thủy (2015)

 • Luận văn phân tích, đánh giá các quy định pháp luật về vấn đề chung của hợp đồng xây dựng công trình có sử dụng vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam (như: phân loại, kết cấu, hình thức của hợp đồng xây dựng công trình có sử dụng vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam). Bên cạnh đó, Luận văn phân tích quy định pháp luật về một số nội dung đặc thù của hợp đồng xây dựng công trình có sử dụng vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam (như: chủ thể ký kết hợp đồng, nội dung thanh quyết toán hợp đồng, quản lý chất lượng công trình). Đồng thời, Luận văn có sự so sánh đối chiếu giữa quy định pháp luật của Việt Nam và quy định pháp luật của Trung Quốc về hợp đồng xây dựng công trình có sử dụng vốn ngân sách n...

 • 00050004965_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Lê Mai Ly;  Advisor: Phan, Thị Thanh Thủy (2014)

 • Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng kể trong xây dựng và hoàn thiện khung pháp luật về Luật Kinh tế. Điều này thể hiện qua việc ban hành các bộ luật và luật quan trọng như Bộ Luật tố tụng Dân sự 2005, Luật Thương mại 2005, Luật Đầu tư 2005, Luật Trọng tài Thương mại 2010…Điều này thúc đẩy cải cách tư pháp và mang lại nhiều cơ hội cho sản xuất kinh doanh phát triển ở nước ta, khuyến khích và bảo đảm các doanh nghiệp, thương nhân trong nước và quốc tế đầu tư, phát triển kinh tế tại Việt Nam. Tuy nhiên, quy định pháp luật về hòa giải kinh doanh thương mại còn nhiều hạn chế; Hòa giải ngoài tố tụng cần được điều chỉnh bởi quy định pháp luật. Những hạn chế này gây r...

 • LUẬN VĂN - NGUYẾN SỸ ANH.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Sỹ Anh;  Advisor: Phan, Thị Thanh Thủy (2018)

 • Trên cơ sở tiếp thu các quan điểm khoa học, các kết quả nghiên cứu từ nhiều công trình trong và ngoài nước, thực hiện luận văn này tác giả hướng tới những tính mới, sáng tạo và đóng góp quan trọng về mặt khoa học cho đề tài nghiên cứu. Đồng thời, qua đây tác giả cũng đạt được những kết quả nghiên cứu thiết thực. Bao gồm: Thứ nhất, nghiên cứu mang tính chuyên sâu, bài bản, có hệ thống, trình tự hợp lý về các quy phạm pháp luật hiện nay liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam; Thứ hai, nghiên cứu và tìm hiểu thực tế các vấn đề liên quan đến việc tổ chức thực thi các quy định pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Qua đó...

 • 00050005664.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hải Như;  Advisor: Phan, Thị Thanh Thủy (2015)

 • Khái quát về pháp luật kinh doanh vận tải đường bộ. Thực trạng pháp luật về kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định và thực tiễn thi hành. Giải pháp hoàn thiện pháp luật kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định.

 • 00050002372_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Giao;  Advisor: Phan, Thị Thanh Thủy (2013)

 • Làm rõ bản chất pháp lý của hoạt động mua bán công ty cổ phần (CTCP). Phân tích vai trò của hoạt động mua bán CTCP đối với quá trình vận động, phát triển của nền kinh tế. Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của hoạt động mua bán CTCP trên thế giớ (...)

 • 00050006219.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Đình Thi;  Advisor: Phan, Thị Thanh Thủy (2015)

 • Thứ nhất, luận văn nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và pháp luật chung về quản trị công ty đại chúng. Vấn đề này trước đó chưa được tìm hiểu một cách đầy đủ và toàn diện. Thứ hai, tác giả đi sâu vào phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về quản trị công ty đại chúng ở Việt Nam một cách toàn diện, so sánh với thông lệ quốc tế để làm nổi bật lên các vấn đề còn thiếu sót. Thứ ba, phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về quản trị công ty đại chúng ở Việt Nam. Qua đó để thấy được sự phù hợp, những thiếu sót, tồn tại của pháp luật, tìm ra nguyên nhân chính xác của thực trạng quản trị công ty đại chúng. Thứ tư, luận văn đã đưa ra được những đề xuất, phương hướng, giả...

 • 00050004057_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Ngọc Ánh;  Advisor: Phan, Thị Thanh Thủy (2014)

 • Trên cơ sở nghiên cứu một cách toàn diện, đầy đủ những vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng của Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2005, Luật Thương mại Việt Nam năm 2005 và Bộ Nguyên tắc Unidroit về hợp đồng thương mại quốc tế, luận văn đã làm sáng tỏ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn về các chế tài do vi phạm hợp đồng, hướng tới hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam về vấn đề này. Cụ thể luận văn đã có những đóng góp mới sau đây: - Về lý luận, thực tiễn: Luận văn đã làm sáng tỏ những ưu điểm, bất cập của pháp luật Việt Nam về chế tài do vi phạm hợp đồng, đồng thời nhấn mạnh xu hướng áp dụng Bộ Nguyên tắc Unidroit về hợp đồng thương m...

 • 6.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Thị Thanh Thủy (2014)

 • Công ước ước Viên 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) là một trong những điêù ước quốc tế quan trọng nhất trong quan hệ thương mại quốc tế hiện nay. Gia nhập CISC chính là trang bị công cụ pháp lý hữu hiệu để cho doanh nghiệp Việt Nam thành công trên thương trường thế giới. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khi Việt Nam đang chuẩn bị để tham gia CISG, nội dung của Công ước vẫn chưa được nhiều cơ quan tài phán và doanh nghiệp Việt Nam biết đến. Vì vậy, bài viết này tập trung vào so sánh những quy định của Luật Thương mại 2005 và CISG về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng để làm rõ những điểm tương đồng và sự khác biệt của hai văn bản này. Từ đó rút ra những nhận định nhằm giúp cho các ...

Browsing by Author Phan, Thị Thanh Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29
 • 00050009655.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Mai Thùy Linh;  Advisor: Phan, Thị Thanh Thủy (2018)

 • Luận văn đi sâu vào việc nghiên cứu, tổng hợp toàn bộ các khía cạnh pháp lý về các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại điện tử ngoài các cơ quan Nhà nước. Chương 1 của Luận văn đã khái quát các vấn đề cơ bản về thương mại điện tử và giải quyết tranh chấp thương mại điện tử bằng các phương thức ngoài các cơ quan Nhà nước, giúp người đọc có cách hiểu toàn diện về mặt lý luận. Chương 2 Luận văn tập trung nghiên cứu khuôn khổ pháp luật hiện hành về giải quyết tranh chấp thương mại điện tử bằng các phương thức ngoài các cơ quan Nhà nước, trong đó có những quy định của các văn kiện pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. Đánh giá thực trạng pháp luật pháp luật v...

 • 00050006239.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Minh Hiền;  Advisor: Phan, Thị Thanh Thủy (2015)

 • Đề tài nghiên cứu về các quy định của pháp luật Việt Nam về doanh nghiệp xã hội, thực trạng doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay. Từ đó rút ra được những ưu điểm và những tồn tại, hạn chế của pháp luật về doanh nghiệp xã hội, chỉ ra được những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó. Đề tài đưa ra các đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp xã hội và giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay.

 • 4184-85-7995-1-10-20181224.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Thị Thanh Thủy (2018)

 • Các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà chung cư ở Việt Nam đang ngày một gia tăng. Về bản chất, đây là các tranh chấp tiêu dùng phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai nhưng lại chưa được các bên có liên quan và cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhìn nhận thấu đáo. Do đó việc giải quyết tranh chấp chưa hiệu quả. Bài viết này sẽ tập trung vào làm rõ bản chất và các đặc điểm của tranh chấp phát sinh từ HĐMBCC, các nguyên nhân dẫn đến tranh chấp và đưa ra những gợi mở về giải pháp nhằm giảm thiểu xung đột và giải quyết tranh chấp hiệu quả từ góc nhìn bảo vệ người tiêu dùng

 • 4068-85-7555-1-10-20170404.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Thị Thanh Thủy (2016)

 • Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, thương mại điện tử đang được phát triển rộng rãi ở Việt Nam. Giải quyết tranh chấp trực trực tuyến được coi là phương thức thích hợp nhất để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ thương mại điện tử. Tuy nhiên, cho tới nay, vẫn chưa có một khung pháp luật đồng bộ điều chỉnh về giải quyết tranh chấp trực tuyến. Bài viết này tập trung vào phân tích và làm rõ khái niệm và đặc điểm của giải quyết tranh chấp trực tuyến và những thách thức pháp lý đặt ra cho Việt Nam để phát triển phương thức giải quyết tranh chấp trực tuyến.

 • 00050009199.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hải Như;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Hương; Phan, Thị Thanh Thủy (2018)

 • Luận án đã xây dựng được mô hình lý luận về phương thức giải quyết tranh chấp nhãn hiệu. Trong đó, các kết quả mới sau đã được nghiên cứu: - Phân loại tranh chấp nhãn hiệu nhìn từ giác độ kinh doanh thương mại; - Phân tích rõ đặc điểm của nhãn hiệu để xác định tính chất dân sự hay thương mại hay đặc biệt của tranh chấp nhãn hiệu; - Đánh giá tính hiệu quả và phù hợp của các phương thức giải quyết tranh chấp bằng các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay; - Xây dựng lý luận hệ thống các phương thức giải quyết tranh chấp nhãn hiệu bằng các cơ quan nhà nước và ngoài các cơ quan nhà nước. - Xây dựng quy tắc khuyến khích và hạn chế một cách cân đối giữa các phương thức giải quyết tranh ...

 • 173-1-334-1-10-20160401.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Thị Thanh Thủy (2015)

 • Doanh nghiệp xã hội được chính thức ghi nhận lần đầu tiên trong Luật Doanh nghiệp 2014. Để thành lập, doanh nghiệp xã hôi phải lựa chọn một trong các hình thức pháp lý như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Các quy định này đang bộc lộ tính bất hợp lý, cần phải bổ sung sửa đổi. Bài báo tập trung vào giới thiệu và phân tích các hình thức pháp lý của doanh nghiệp xã hội tại Anh và so sánh với hình thức pháp lý của doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam; từ đó rút ra các nhận định mang tính gợi mở để góp phần hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam.

 • 00050004103.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hồng;  Advisor: Phan, Thị Thanh Thủy (2014)

 • Qua việc phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, Luận văn đã đánh giá được những vấn đề cơ bản về thực trạng pháp luật của Việt Nam về hình thức đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Quá trình nghiên cứu đề tài đã tìm ra được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật về Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Từ đó Luận văn đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm góp phần vào việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Bên cạnh đó, Luận văn cũng đưa ra một số kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả của hình thức đầu tư này.

 • 00050006214.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Yến;  Advisor: Phan, Thị Thanh Thủy (2015)

 • Luận văn phân tích, đánh giá các quy định pháp luật về vấn đề chung của hợp đồng xây dựng công trình có sử dụng vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam (như: phân loại, kết cấu, hình thức của hợp đồng xây dựng công trình có sử dụng vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam). Bên cạnh đó, Luận văn phân tích quy định pháp luật về một số nội dung đặc thù của hợp đồng xây dựng công trình có sử dụng vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam (như: chủ thể ký kết hợp đồng, nội dung thanh quyết toán hợp đồng, quản lý chất lượng công trình). Đồng thời, Luận văn có sự so sánh đối chiếu giữa quy định pháp luật của Việt Nam và quy định pháp luật của Trung Quốc về hợp đồng xây dựng công trình có sử dụng vốn ngân sách n...

 • 00050004965_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Lê Mai Ly;  Advisor: Phan, Thị Thanh Thủy (2014)

 • Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng kể trong xây dựng và hoàn thiện khung pháp luật về Luật Kinh tế. Điều này thể hiện qua việc ban hành các bộ luật và luật quan trọng như Bộ Luật tố tụng Dân sự 2005, Luật Thương mại 2005, Luật Đầu tư 2005, Luật Trọng tài Thương mại 2010…Điều này thúc đẩy cải cách tư pháp và mang lại nhiều cơ hội cho sản xuất kinh doanh phát triển ở nước ta, khuyến khích và bảo đảm các doanh nghiệp, thương nhân trong nước và quốc tế đầu tư, phát triển kinh tế tại Việt Nam. Tuy nhiên, quy định pháp luật về hòa giải kinh doanh thương mại còn nhiều hạn chế; Hòa giải ngoài tố tụng cần được điều chỉnh bởi quy định pháp luật. Những hạn chế này gây r...

 • LUẬN VĂN - NGUYẾN SỸ ANH.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Sỹ Anh;  Advisor: Phan, Thị Thanh Thủy (2018)

 • Trên cơ sở tiếp thu các quan điểm khoa học, các kết quả nghiên cứu từ nhiều công trình trong và ngoài nước, thực hiện luận văn này tác giả hướng tới những tính mới, sáng tạo và đóng góp quan trọng về mặt khoa học cho đề tài nghiên cứu. Đồng thời, qua đây tác giả cũng đạt được những kết quả nghiên cứu thiết thực. Bao gồm: Thứ nhất, nghiên cứu mang tính chuyên sâu, bài bản, có hệ thống, trình tự hợp lý về các quy phạm pháp luật hiện nay liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam; Thứ hai, nghiên cứu và tìm hiểu thực tế các vấn đề liên quan đến việc tổ chức thực thi các quy định pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Qua đó...

 • 00050005664.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hải Như;  Advisor: Phan, Thị Thanh Thủy (2015)

 • Khái quát về pháp luật kinh doanh vận tải đường bộ. Thực trạng pháp luật về kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định và thực tiễn thi hành. Giải pháp hoàn thiện pháp luật kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định.

 • 00050002372_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Giao;  Advisor: Phan, Thị Thanh Thủy (2013)

 • Làm rõ bản chất pháp lý của hoạt động mua bán công ty cổ phần (CTCP). Phân tích vai trò của hoạt động mua bán CTCP đối với quá trình vận động, phát triển của nền kinh tế. Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của hoạt động mua bán CTCP trên thế giớ (...)

 • 00050006219.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Đình Thi;  Advisor: Phan, Thị Thanh Thủy (2015)

 • Thứ nhất, luận văn nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và pháp luật chung về quản trị công ty đại chúng. Vấn đề này trước đó chưa được tìm hiểu một cách đầy đủ và toàn diện. Thứ hai, tác giả đi sâu vào phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về quản trị công ty đại chúng ở Việt Nam một cách toàn diện, so sánh với thông lệ quốc tế để làm nổi bật lên các vấn đề còn thiếu sót. Thứ ba, phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về quản trị công ty đại chúng ở Việt Nam. Qua đó để thấy được sự phù hợp, những thiếu sót, tồn tại của pháp luật, tìm ra nguyên nhân chính xác của thực trạng quản trị công ty đại chúng. Thứ tư, luận văn đã đưa ra được những đề xuất, phương hướng, giả...

 • 00050004057_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Ngọc Ánh;  Advisor: Phan, Thị Thanh Thủy (2014)

 • Trên cơ sở nghiên cứu một cách toàn diện, đầy đủ những vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng của Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2005, Luật Thương mại Việt Nam năm 2005 và Bộ Nguyên tắc Unidroit về hợp đồng thương mại quốc tế, luận văn đã làm sáng tỏ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn về các chế tài do vi phạm hợp đồng, hướng tới hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam về vấn đề này. Cụ thể luận văn đã có những đóng góp mới sau đây: - Về lý luận, thực tiễn: Luận văn đã làm sáng tỏ những ưu điểm, bất cập của pháp luật Việt Nam về chế tài do vi phạm hợp đồng, đồng thời nhấn mạnh xu hướng áp dụng Bộ Nguyên tắc Unidroit về hợp đồng thương m...

 • 6.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Thị Thanh Thủy (2014)

 • Công ước ước Viên 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) là một trong những điêù ước quốc tế quan trọng nhất trong quan hệ thương mại quốc tế hiện nay. Gia nhập CISC chính là trang bị công cụ pháp lý hữu hiệu để cho doanh nghiệp Việt Nam thành công trên thương trường thế giới. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khi Việt Nam đang chuẩn bị để tham gia CISG, nội dung của Công ước vẫn chưa được nhiều cơ quan tài phán và doanh nghiệp Việt Nam biết đến. Vì vậy, bài viết này tập trung vào so sánh những quy định của Luật Thương mại 2005 và CISG về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng để làm rõ những điểm tương đồng và sự khác biệt của hai văn bản này. Từ đó rút ra những nhận định nhằm giúp cho các ...