Browsing by Author Phan, Văn Hùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • Mô phỏng ô nhiễm bụi PM10 từ hoạt động giao thông trên tuyến đường Trường Chinh - Hà Nội bằng phần mềm Calroads view.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Ngọc Bách; Phạm, Ngọc Hồ; Nguyễn, Việt Hoài; Phan, Văn Hùng; Phạm, Thị Thu Hà (2016)

 • Bài báo giới thiệu một số kết quả nghiên cứu ứng dụng phần mềm CALROADS VIEW để mô phỏng lan truyền ô nhiễm bụi PM10 từ hoạt động giao thông trên tuyến đường Trường Chinh - Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng của hoạt động giao thông đường bộ đến nồng độ bụi PM10 tại khu vực dân cư dọc theo tuyến đường là khá đáng kể. Nồng độ bụi trung bình 24h lớn nhất là 95,6µg/m3 xấp xỉ bằng 63,6 % so với quy chuẩn cho phép hiện hành. Với hướng gió chủ đạo là Đông Nam (tần suất 33%) thì khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất do lan truyền bụi PM10 trong không khí là khu vực dân cư phía quận Đống Đa bên cạnh đường Trường Chinh. Kết quả của mô phỏng bằng mô hình đạt 79% kết quả quan trắc thực tế.<...

 • V_L0_00114_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Văn Hùng;  Advisor: Phạm, Công Trứ (2002)

 • Khái quát chung về lao động chưa thành niên và sự cần thiết phải có những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên. Chế độ pháp lý hiện hành về lao động chưa thành niên và thực tiễn thực hiện ở Việt Nam. Một số phương hướng và giải pháp góp phần hoà (...)

 • V_L2_01434.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Quang Duy;  Advisor: Phan, Văn Hùng (2008)

 • Trình bày một số khái niệm về du lịch biển đảo. Phân tích hoạt động du lịch biển đảo ở Việt Nam nói chung và ở Quảng Ninh nói riêng để thấy rõ những thuận lợi và khó khăn của việc khai thác du lịch biển đảo. Phân tích điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật để đánh giá một cách tương đối đầy đủ tiềm năng du lịch của Vân Đồn. Nghiên cứu thực trạng hoạt động du lịch biển đảo tại địa bàn: công tác quản lý nhà nước về du lịch, sản phẩm du lịch, thị trường khách du lịch, doanh thu xã hội về du lịch. Đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch cho phát triển du lịch khu vực này như giải pháp về công tác quy hoạ...

 • V_L2_01756.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Mai Anh;  Advisor: Phan, Văn Hùng (2009)

 • Trình bày một số vấn đề về phát triển du lịch miền núi, bảo vệ môi trường tự nhiên, tác động từ hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên và một số bài học kinh nghiệm về bảo vệ môi trường tự nhiên tại điểm du lịch miền núi. Nghiên cứu hiện trạng một số thành phần môi trường tự nhiên dưới tác động của hoạt động du lịch và một số hoạt động bảo vệ môi trường của các thành phần tham gia hoạt động du lịch tại Sa Pa và Bắc Hà. Đưa ra nhận xét về phát triển du lịch và vấn đề bảo vệ môi trường tự nhiên ở Sa Pa và Bắc Hà, đồng thời chỉ ra các yếu kém và nguyên nhân của hoạt động bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch tại hai điểm này. Đề xuất một số giải pháp sau: Tăng cường quản lý Nhà nướ...

Browsing by Author Phan, Văn Hùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • Mô phỏng ô nhiễm bụi PM10 từ hoạt động giao thông trên tuyến đường Trường Chinh - Hà Nội bằng phần mềm Calroads view.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Ngọc Bách; Phạm, Ngọc Hồ; Nguyễn, Việt Hoài; Phan, Văn Hùng; Phạm, Thị Thu Hà (2016)

 • Bài báo giới thiệu một số kết quả nghiên cứu ứng dụng phần mềm CALROADS VIEW để mô phỏng lan truyền ô nhiễm bụi PM10 từ hoạt động giao thông trên tuyến đường Trường Chinh - Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng của hoạt động giao thông đường bộ đến nồng độ bụi PM10 tại khu vực dân cư dọc theo tuyến đường là khá đáng kể. Nồng độ bụi trung bình 24h lớn nhất là 95,6µg/m3 xấp xỉ bằng 63,6 % so với quy chuẩn cho phép hiện hành. Với hướng gió chủ đạo là Đông Nam (tần suất 33%) thì khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất do lan truyền bụi PM10 trong không khí là khu vực dân cư phía quận Đống Đa bên cạnh đường Trường Chinh. Kết quả của mô phỏng bằng mô hình đạt 79% kết quả quan trắc thực tế.<...

 • V_L0_00114_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Văn Hùng;  Advisor: Phạm, Công Trứ (2002)

 • Khái quát chung về lao động chưa thành niên và sự cần thiết phải có những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên. Chế độ pháp lý hiện hành về lao động chưa thành niên và thực tiễn thực hiện ở Việt Nam. Một số phương hướng và giải pháp góp phần hoà (...)

 • V_L2_01434.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Quang Duy;  Advisor: Phan, Văn Hùng (2008)

 • Trình bày một số khái niệm về du lịch biển đảo. Phân tích hoạt động du lịch biển đảo ở Việt Nam nói chung và ở Quảng Ninh nói riêng để thấy rõ những thuận lợi và khó khăn của việc khai thác du lịch biển đảo. Phân tích điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật để đánh giá một cách tương đối đầy đủ tiềm năng du lịch của Vân Đồn. Nghiên cứu thực trạng hoạt động du lịch biển đảo tại địa bàn: công tác quản lý nhà nước về du lịch, sản phẩm du lịch, thị trường khách du lịch, doanh thu xã hội về du lịch. Đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch cho phát triển du lịch khu vực này như giải pháp về công tác quy hoạ...

 • V_L2_01756.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Mai Anh;  Advisor: Phan, Văn Hùng (2009)

 • Trình bày một số vấn đề về phát triển du lịch miền núi, bảo vệ môi trường tự nhiên, tác động từ hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên và một số bài học kinh nghiệm về bảo vệ môi trường tự nhiên tại điểm du lịch miền núi. Nghiên cứu hiện trạng một số thành phần môi trường tự nhiên dưới tác động của hoạt động du lịch và một số hoạt động bảo vệ môi trường của các thành phần tham gia hoạt động du lịch tại Sa Pa và Bắc Hà. Đưa ra nhận xét về phát triển du lịch và vấn đề bảo vệ môi trường tự nhiên ở Sa Pa và Bắc Hà, đồng thời chỉ ra các yếu kém và nguyên nhân của hoạt động bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch tại hai điểm này. Đề xuất một số giải pháp sau: Tăng cường quản lý Nhà nướ...