Browsing by Author Phan, Văn Tân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • TC_02688.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Văn Tân; Ngô, Đức Thành (2013)

 • Bài báo trình bày một số biểu hiện của biến đổi khí hậu ở Việt Nam trong các thập kỷ qua, xu thế biến đổi trong tương lai cũng như một số bằng chứng và khả năng tác động tiềm ẩn của nó. Việc nghiên cứu biến đổi khí hậu trong quá khứ được dựa trên các tập số liệu quan trắc từ hệ thống mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn của Việt Nam; việc đánh giá xu thế biến đổi trong tương lai được thực hiện thông qua các mô hình khí hậu khu vực nhằm chi tiết hoá các kịch bản biến đổi khí hậu toàn cầu. Bên cạnh các yếu tố như lượng mưa, nhiệt độ, tốc độ gió, v.v… bài báo cũng sẽ chỉ ra một số kết quả về sự biến đổi của các hiện tượng khí hậu cực đoan như mưa lớn, nắng nóng, rét đậm, rét hại, h...

 • Phan Văn Tân & Ngô Đức Thành - Climate change in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Văn Tân; Ngô, Đức Thành (2012)

 • Báo cáo trình bày những biểu hiện của biến đổi khí hậu (BĐKH) ở Việt Nam trong các thập kỷ qua, xu thế biến đổi trong tương lai cũng như một số bằng chứng và khả năng tác động tiềm ẩn của nó. Việc nghiên cứu BĐKH trong quá khứ được dựa trên các tập số liệu quan trắc từ hệ thống mạng lưới trạm khí tượng thủy văn của Việt Nam; việc đánh giá xu thế biến đổi trong tương lai được thực hiện thông qua các mô hình khí hậu khu vực nhằm chi tiết hóa các kịch bản BĐKH toàn cầu. Bên cạnh các yếu tố như lượng mưa, nhiệt độ, tốc độ gió, v.v..., báo cáo cũng sẽ chỉ ra một số kết quả về sự biến đổi của các hiện tượng khí hậu cực đoan như mưa lớn, nắng nóng, rét đậm, rét hại, hạn hán, hoạt động của xo...

 • Dự báo mưa hạn mùa bằng mô hình clWRF Độ nhạy của các sơ đồ tham số hoá đối lưu.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hạnh; Vũ, Thanh Hằng; Phan, Văn Tân (2016)

 • Để khảo sát độ nhạy của các sơ đồ tham số hoá đối lưu trong việc dự báo mưa hạn mùa từ mô hình khí hậu khu vực, ba sơ đồ tham số hoá đối lưu trong mô hình clWRF đã được lựa chọn để nghiên cứu trong bài báo này. Số liệu được sử dụng lấy từ mô hình toàn cầu CFS làm điều kiện ban đầu và điều kiện biên để thực hiện dự báo hạn từ 1 đến 6 tháng cho lượng mưa của các tháng 6, 7, 8, 9 năm 2012 (thời điểm làm dự báo từ tháng 3, tháng 4 và tháng 5 năm 2012). Sơ đồ Kain-Fritsch thường cho dự báo thiên dương và sai số lớn hơn, đặc biệt ở vùng khí hậu Nam Bộ trong khi đó sơ đồ Betts-Miller-Janjic và Grell Devenji thường dự báo thiên âm, chủ yếu ở khu vực phía bắc. Nhìn chung, mô hình cho kết quả d...

 • Mối quan hệ giữa ENSO và số lượng, cấp độ Xoáy thuận Nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc - Thái Bình Dương, Biển Đông giai đoạn 1951-2015.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Bá Duy; Ngô, Đức Thành; Phan, Văn Tân (2016)

 • Việc phân định trạng thái các năm ENSO (El Niño, La Niña hay Neutral) theo dị thường nhiệt độ nước biển vùng Nino3.4 trung bình của 6 tháng mùa bão (từ tháng 6 đến tháng 11) vừa đảm bảo sự thống nhất với các thời kỳ ENSO theo phân loại của NOAA vừa mang lại những thuận lợi khi xem xét mối quan hệ giữa ENSO và hoạt động của XTNĐ trên khu vực TBTBD và BĐ. Theo cách phân loại này, trong giai đoạn 1951-2015 có 17 năm (26%) ở trạng thái El Niño, 16 năm (25%) ở trạng thái La Niña và 32 năm (49%) ở trạng thái trung tính. Kết quả nghiên cứu mối quan hệ giữa ENSO và số lượng, cấp độ của các XTNĐ hoạt động trên hai khu vực TBTBD và BĐ qua bộ số liệu của JWTC giai đoạn 1951-2015 cho thấy trên kh...

 • DT_00192.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phan, Văn Tân; Nguyễn, Hướng Điền; Nguyễn, Minh Trường; Nguyễn, Đăng Quang; Trần, Ngọc Anh; Vũ, Thanh Hằng (2003)

 • Nghiên cứu xây dựng , ứng dụng và phát triển các mô hình mô phỏng quá trình tương tác đất - khí quyển.Nghiên cứu lý thuyết mô hình hoá, mô phỏng các quá trình trao đổi nhiệt, ẩm giữa lớp thổ nhưỡng- lớp phủ thực vật- khí quyển.Tìm hiểu, xây dựng thuật toán tính các dòng nhiệt, ẩm trong lớp đất- khí quyển trên bề mặt.Đồng thời xây dựng, ứng dụng và phát triển các chương trình tính toán các dòng nhiệt, ẩm giữa lớp thổ nhưởng-lớp phủ thực vật- khí quyển Nghiên cứu ảnh hưởng của các quá trình trao đổi nhiệt, ẩm và nguồn ẩm đến điều kiện khí hậu khu vực.Xác định các lớp thổ nhưỡng và tính chất của lớp phủ thực vật trên vùng nghiên cứu.Tính các dòng trao đổi nhiệt, ẩm cho từng tổ hợp đất- ...

 • DT_00878.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phan, Văn Tân; Trần, Quang Đức; Hồ, Thị Minh Hà; Vũ, Thanh Hằng; Bùi, Hoàng Hải; Lương, Mạnh Thắng; Lê, Như Quân; Tạ, Hữu Chỉnh; Dư, Đức Tiến (2008)

 • Đề tài nghiên cứu lựa chọn vị trí miền tính trong mối quan hệ với điều kiện địa hình của khu vực, vai trò của hoàn lưu, của biển Đông; tính phù hợp của các trường khí hậu toàn cầu và lựa chọn các sơ đồ tham số hoá vật lý trong mô hình RegCM. Kết quả nghiên cứu: Đã xác định được vị trí, khích thước và độ phân giải thích hợp cho mô hình khí hậu khu vực RegCM3 và áp dụng vào mô phỏng khí hậu bề mặt cho khu vực Đông Nam Á và Việt Nam. Đã thiết kế thí nghiệm, tiến hành chạy mô hình RegCM3 và đánh giá độ nhạy của RegCM3. Thử nghiệm khả năng mô phỏng nhiều năm của RegCM3 bằng cách tích phân mô hình liên tục 10 năm, mô hình đã tái tạo khá tốt điều kiện hoàn lưu, nhiệt độ và lượng mưa so với c...

 • Sự biến đổi của ngày bắt đầu mùa mưa ở Tây nguyên và khả năng dự báo.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Văn Tân; Phạm, Thanh Hà; Nguyễn, Đăng Quang; Nguyễn, Văn Hiệp; Ngô, Đức Thành (2016)

 • Trong nghiên cứu này, sử dụng số liệu quan trắc lượng mưa ngày trên các trạm khí tượng khu vực Tây Nguyên giai đoạn 1981-2010, một vài đặc điểm chế độ mưa bao gồm ngày bắt đầu mùa mưa và sự biến đổi cũng như khả năng dự báo ngày bắt đầu mùa mưa đã được khảo sát. Kết quả nhận được cho thấy: 1) Ngày bắt đầu mùa mưa ở Tây Nguyên biến thiên mạnh qua các năm. Mùa mưa bắt đầu sớm hơn ở phía nam Tây Nguyên sau đó là phía bắc và muộn nhất ở miền trung. Nhìn chung, mùa mưa ở Tây Nguyên bắt đầu vào khoảng giữa tháng 4 đến giữa tháng 5, trung bình vào khoảng 30 tháng 4 hàng năm; 2) Mùa mưa ở Tây Nguyên có xu thế đến sớm hơn 5-7 ngày/thập kỷ; 3) Ngày bắt đầu mùa mưa ở Tây Nguyên có tương quan d...

 • Về khả năng ứng dụng sản phẩm dự báo mưa hạn mùa của mô hình NCEP-CFS cho khu vực Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Văn Tân; Nguyễn, Xuân Thành (2016)

 • Trong nghiên cứu này, sản phẩm mưa dự báo lại (Hindcast) giai đoạn 1982-2009 và dự báo nghiệp vụ (Operational) giai đoạn 2012-2014 của mô hình NCEP-CFS (National Centers for Environmental Prediction - Climate System Forecast) đã được sử dụng để đánh giá khả năng dự báo mùa tổng lượng mưa tháng trên toàn lãnh thổ Việt Nam với hạn dự báo đến 6 tháng. Dự báo mưa của CFS đã được đánh giá trên cơ sở so sánh với số liệu mưa phân tích trên lưới (GPCC) độ phân giải 0.5 x 0.5 độ và với số liệu quan trắc từ mạng lưới trạm khí tượng Việt Nam. Kết quả nhận được cho thấy CFS cho dự báo lượng mưa tháng khá phù hợp với quan trắc trên các vùng khí hậu phía Bắc và Nam Bộ Việt Nam trong khi đó lại cho ...

 • 01050002024_pdf.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Đỗ, Huy Dương;  Advisor: Phan, Văn Tân; Trần, Quang Đức (2014)

 • Nghiên cứu biến động và xu thế biến đổi của các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan trong mối liên hệ với sự biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu. Theo hướng này,các tác giả đã sử dụng số liệu quan trắc lịch sử về các cực trị khí hậu nói chung và các hiện tượng khí hậu cực đoan nói riêng; tính toán xác định xu thế biến đổi của các cực trị khí hậu dựa trên việc phân tích các hàm phân bố xác suất, xác định cường độ và tần suất xuất hiện các hiện tượng khí hậu cực đoan. Nghiên cứu ứng dụng các mô hình khí hậu toàn cầu và mô hình khí hậu khu vực để mô phỏng khí hậu quá khứ, hay có thể sử dụng để tái tạo những nơi không có số liệu qua đó đánh giá khả năng nắm bắt các hiện tượng khí hậu...

 • 01050002274.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Hậu;  Advisor: Phan, Văn Tân (2015)

 • Đánh giá tác động của BĐKH đến ngập lụt là bài toàn phức tạp và liên ngành. Để giải quyết hàng loạt các bài toán liên quan đỏi hỏi phải có không chỉ kiến thức tổng hợp về địa lý mà còn phải sâu về khí hậu - thủy văn cũng như các kỹ năng cần thiết về mô hình hóa. Thêm vào đó, đây cũng là nghiên cứu đầu tiên thực hiện đánh giá tác động của BĐKH cho lưu vực sông Nhật Lệ. Do đó, trong luận văn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế và tồn tại. Tác giả rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của người đọc để luận văn được hoàn thiện hơn.

 • Đặc điểm hoạt động của Xoáy thuận Nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, Biển Đông và vùng trực tiếp chịu ảnh hưởng trên lãnh thổ Việt Nam giai đoạn 1978-2015.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Bá Duy; Ngô, Đức Thành; Nguyễn, Thị Tuyết; Phạm, Thanh Hà; Phan, Văn Tân (2016)

 • Nghiên cứu này sử dụng nguồn số liệu của Trung tâm Khí tượng Khu vực RSMC (Nhật Bản) để nghiên cứu đặc điểm hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) trên khu vực Tây Bắc- Thái Bình Dương (TBTBD), Biển Đông (BĐ) và vùng trực tiếp bị ảnh hưởng trên lãnh thổ Việt Nam giai đoạn 1978-2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng XTNĐ tại hai khu vực BĐ và TBTBD thể hiện mối quan hệ tuyến tính yếu với hệ số tương quan chỉ đạt R2=0,3. Tính chung trên cả hai khu vực TBTBD và BĐ, trên 68% số lượng XTNĐ thường xuất hiện trong các tháng từ 6 tới 11, trong đó 41% tập trung vào tháng 8 và 9 trên TBTBD, còn trên BĐ XTNĐ chủ yếu tập trung vào các tháng từ 7 tới 10. Trong giai đoạn 1978-2015, số lượng ...

Browsing by Author Phan, Văn Tân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • TC_02688.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Văn Tân; Ngô, Đức Thành (2013)

 • Bài báo trình bày một số biểu hiện của biến đổi khí hậu ở Việt Nam trong các thập kỷ qua, xu thế biến đổi trong tương lai cũng như một số bằng chứng và khả năng tác động tiềm ẩn của nó. Việc nghiên cứu biến đổi khí hậu trong quá khứ được dựa trên các tập số liệu quan trắc từ hệ thống mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn của Việt Nam; việc đánh giá xu thế biến đổi trong tương lai được thực hiện thông qua các mô hình khí hậu khu vực nhằm chi tiết hoá các kịch bản biến đổi khí hậu toàn cầu. Bên cạnh các yếu tố như lượng mưa, nhiệt độ, tốc độ gió, v.v… bài báo cũng sẽ chỉ ra một số kết quả về sự biến đổi của các hiện tượng khí hậu cực đoan như mưa lớn, nắng nóng, rét đậm, rét hại, h...

 • Phan Văn Tân & Ngô Đức Thành - Climate change in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Văn Tân; Ngô, Đức Thành (2012)

 • Báo cáo trình bày những biểu hiện của biến đổi khí hậu (BĐKH) ở Việt Nam trong các thập kỷ qua, xu thế biến đổi trong tương lai cũng như một số bằng chứng và khả năng tác động tiềm ẩn của nó. Việc nghiên cứu BĐKH trong quá khứ được dựa trên các tập số liệu quan trắc từ hệ thống mạng lưới trạm khí tượng thủy văn của Việt Nam; việc đánh giá xu thế biến đổi trong tương lai được thực hiện thông qua các mô hình khí hậu khu vực nhằm chi tiết hóa các kịch bản BĐKH toàn cầu. Bên cạnh các yếu tố như lượng mưa, nhiệt độ, tốc độ gió, v.v..., báo cáo cũng sẽ chỉ ra một số kết quả về sự biến đổi của các hiện tượng khí hậu cực đoan như mưa lớn, nắng nóng, rét đậm, rét hại, hạn hán, hoạt động của xo...

 • Dự báo mưa hạn mùa bằng mô hình clWRF Độ nhạy của các sơ đồ tham số hoá đối lưu.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hạnh; Vũ, Thanh Hằng; Phan, Văn Tân (2016)

 • Để khảo sát độ nhạy của các sơ đồ tham số hoá đối lưu trong việc dự báo mưa hạn mùa từ mô hình khí hậu khu vực, ba sơ đồ tham số hoá đối lưu trong mô hình clWRF đã được lựa chọn để nghiên cứu trong bài báo này. Số liệu được sử dụng lấy từ mô hình toàn cầu CFS làm điều kiện ban đầu và điều kiện biên để thực hiện dự báo hạn từ 1 đến 6 tháng cho lượng mưa của các tháng 6, 7, 8, 9 năm 2012 (thời điểm làm dự báo từ tháng 3, tháng 4 và tháng 5 năm 2012). Sơ đồ Kain-Fritsch thường cho dự báo thiên dương và sai số lớn hơn, đặc biệt ở vùng khí hậu Nam Bộ trong khi đó sơ đồ Betts-Miller-Janjic và Grell Devenji thường dự báo thiên âm, chủ yếu ở khu vực phía bắc. Nhìn chung, mô hình cho kết quả d...

 • Mối quan hệ giữa ENSO và số lượng, cấp độ Xoáy thuận Nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc - Thái Bình Dương, Biển Đông giai đoạn 1951-2015.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Bá Duy; Ngô, Đức Thành; Phan, Văn Tân (2016)

 • Việc phân định trạng thái các năm ENSO (El Niño, La Niña hay Neutral) theo dị thường nhiệt độ nước biển vùng Nino3.4 trung bình của 6 tháng mùa bão (từ tháng 6 đến tháng 11) vừa đảm bảo sự thống nhất với các thời kỳ ENSO theo phân loại của NOAA vừa mang lại những thuận lợi khi xem xét mối quan hệ giữa ENSO và hoạt động của XTNĐ trên khu vực TBTBD và BĐ. Theo cách phân loại này, trong giai đoạn 1951-2015 có 17 năm (26%) ở trạng thái El Niño, 16 năm (25%) ở trạng thái La Niña và 32 năm (49%) ở trạng thái trung tính. Kết quả nghiên cứu mối quan hệ giữa ENSO và số lượng, cấp độ của các XTNĐ hoạt động trên hai khu vực TBTBD và BĐ qua bộ số liệu của JWTC giai đoạn 1951-2015 cho thấy trên kh...

 • DT_00192.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phan, Văn Tân; Nguyễn, Hướng Điền; Nguyễn, Minh Trường; Nguyễn, Đăng Quang; Trần, Ngọc Anh; Vũ, Thanh Hằng (2003)

 • Nghiên cứu xây dựng , ứng dụng và phát triển các mô hình mô phỏng quá trình tương tác đất - khí quyển.Nghiên cứu lý thuyết mô hình hoá, mô phỏng các quá trình trao đổi nhiệt, ẩm giữa lớp thổ nhưỡng- lớp phủ thực vật- khí quyển.Tìm hiểu, xây dựng thuật toán tính các dòng nhiệt, ẩm trong lớp đất- khí quyển trên bề mặt.Đồng thời xây dựng, ứng dụng và phát triển các chương trình tính toán các dòng nhiệt, ẩm giữa lớp thổ nhưởng-lớp phủ thực vật- khí quyển Nghiên cứu ảnh hưởng của các quá trình trao đổi nhiệt, ẩm và nguồn ẩm đến điều kiện khí hậu khu vực.Xác định các lớp thổ nhưỡng và tính chất của lớp phủ thực vật trên vùng nghiên cứu.Tính các dòng trao đổi nhiệt, ẩm cho từng tổ hợp đất- ...

 • DT_00878.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phan, Văn Tân; Trần, Quang Đức; Hồ, Thị Minh Hà; Vũ, Thanh Hằng; Bùi, Hoàng Hải; Lương, Mạnh Thắng; Lê, Như Quân; Tạ, Hữu Chỉnh; Dư, Đức Tiến (2008)

 • Đề tài nghiên cứu lựa chọn vị trí miền tính trong mối quan hệ với điều kiện địa hình của khu vực, vai trò của hoàn lưu, của biển Đông; tính phù hợp của các trường khí hậu toàn cầu và lựa chọn các sơ đồ tham số hoá vật lý trong mô hình RegCM. Kết quả nghiên cứu: Đã xác định được vị trí, khích thước và độ phân giải thích hợp cho mô hình khí hậu khu vực RegCM3 và áp dụng vào mô phỏng khí hậu bề mặt cho khu vực Đông Nam Á và Việt Nam. Đã thiết kế thí nghiệm, tiến hành chạy mô hình RegCM3 và đánh giá độ nhạy của RegCM3. Thử nghiệm khả năng mô phỏng nhiều năm của RegCM3 bằng cách tích phân mô hình liên tục 10 năm, mô hình đã tái tạo khá tốt điều kiện hoàn lưu, nhiệt độ và lượng mưa so với c...

 • Sự biến đổi của ngày bắt đầu mùa mưa ở Tây nguyên và khả năng dự báo.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Văn Tân; Phạm, Thanh Hà; Nguyễn, Đăng Quang; Nguyễn, Văn Hiệp; Ngô, Đức Thành (2016)

 • Trong nghiên cứu này, sử dụng số liệu quan trắc lượng mưa ngày trên các trạm khí tượng khu vực Tây Nguyên giai đoạn 1981-2010, một vài đặc điểm chế độ mưa bao gồm ngày bắt đầu mùa mưa và sự biến đổi cũng như khả năng dự báo ngày bắt đầu mùa mưa đã được khảo sát. Kết quả nhận được cho thấy: 1) Ngày bắt đầu mùa mưa ở Tây Nguyên biến thiên mạnh qua các năm. Mùa mưa bắt đầu sớm hơn ở phía nam Tây Nguyên sau đó là phía bắc và muộn nhất ở miền trung. Nhìn chung, mùa mưa ở Tây Nguyên bắt đầu vào khoảng giữa tháng 4 đến giữa tháng 5, trung bình vào khoảng 30 tháng 4 hàng năm; 2) Mùa mưa ở Tây Nguyên có xu thế đến sớm hơn 5-7 ngày/thập kỷ; 3) Ngày bắt đầu mùa mưa ở Tây Nguyên có tương quan d...

 • Về khả năng ứng dụng sản phẩm dự báo mưa hạn mùa của mô hình NCEP-CFS cho khu vực Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Văn Tân; Nguyễn, Xuân Thành (2016)

 • Trong nghiên cứu này, sản phẩm mưa dự báo lại (Hindcast) giai đoạn 1982-2009 và dự báo nghiệp vụ (Operational) giai đoạn 2012-2014 của mô hình NCEP-CFS (National Centers for Environmental Prediction - Climate System Forecast) đã được sử dụng để đánh giá khả năng dự báo mùa tổng lượng mưa tháng trên toàn lãnh thổ Việt Nam với hạn dự báo đến 6 tháng. Dự báo mưa của CFS đã được đánh giá trên cơ sở so sánh với số liệu mưa phân tích trên lưới (GPCC) độ phân giải 0.5 x 0.5 độ và với số liệu quan trắc từ mạng lưới trạm khí tượng Việt Nam. Kết quả nhận được cho thấy CFS cho dự báo lượng mưa tháng khá phù hợp với quan trắc trên các vùng khí hậu phía Bắc và Nam Bộ Việt Nam trong khi đó lại cho ...

 • 01050002024_pdf.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Đỗ, Huy Dương;  Advisor: Phan, Văn Tân; Trần, Quang Đức (2014)

 • Nghiên cứu biến động và xu thế biến đổi của các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan trong mối liên hệ với sự biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu. Theo hướng này,các tác giả đã sử dụng số liệu quan trắc lịch sử về các cực trị khí hậu nói chung và các hiện tượng khí hậu cực đoan nói riêng; tính toán xác định xu thế biến đổi của các cực trị khí hậu dựa trên việc phân tích các hàm phân bố xác suất, xác định cường độ và tần suất xuất hiện các hiện tượng khí hậu cực đoan. Nghiên cứu ứng dụng các mô hình khí hậu toàn cầu và mô hình khí hậu khu vực để mô phỏng khí hậu quá khứ, hay có thể sử dụng để tái tạo những nơi không có số liệu qua đó đánh giá khả năng nắm bắt các hiện tượng khí hậu...

 • 01050002274.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Hậu;  Advisor: Phan, Văn Tân (2015)

 • Đánh giá tác động của BĐKH đến ngập lụt là bài toàn phức tạp và liên ngành. Để giải quyết hàng loạt các bài toán liên quan đỏi hỏi phải có không chỉ kiến thức tổng hợp về địa lý mà còn phải sâu về khí hậu - thủy văn cũng như các kỹ năng cần thiết về mô hình hóa. Thêm vào đó, đây cũng là nghiên cứu đầu tiên thực hiện đánh giá tác động của BĐKH cho lưu vực sông Nhật Lệ. Do đó, trong luận văn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế và tồn tại. Tác giả rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của người đọc để luận văn được hoàn thiện hơn.

 • Đặc điểm hoạt động của Xoáy thuận Nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, Biển Đông và vùng trực tiếp chịu ảnh hưởng trên lãnh thổ Việt Nam giai đoạn 1978-2015.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Bá Duy; Ngô, Đức Thành; Nguyễn, Thị Tuyết; Phạm, Thanh Hà; Phan, Văn Tân (2016)

 • Nghiên cứu này sử dụng nguồn số liệu của Trung tâm Khí tượng Khu vực RSMC (Nhật Bản) để nghiên cứu đặc điểm hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) trên khu vực Tây Bắc- Thái Bình Dương (TBTBD), Biển Đông (BĐ) và vùng trực tiếp bị ảnh hưởng trên lãnh thổ Việt Nam giai đoạn 1978-2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng XTNĐ tại hai khu vực BĐ và TBTBD thể hiện mối quan hệ tuyến tính yếu với hệ số tương quan chỉ đạt R2=0,3. Tính chung trên cả hai khu vực TBTBD và BĐ, trên 68% số lượng XTNĐ thường xuất hiện trong các tháng từ 6 tới 11, trong đó 41% tập trung vào tháng 8 và 9 trên TBTBD, còn trên BĐ XTNĐ chủ yếu tập trung vào các tháng từ 7 tới 10. Trong giai đoạn 1978-2015, số lượng ...