Browsing by Author Tô, Thị Thu Hương, supervisor

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016A survey on the attitudes of grade 10 English-Majored students at Bien Hoa Specialized High School towards their teachers’ uses of online materials to improve their speaking skill = Nghiên cứu khảo sát về thái độ của học sinh lớp 10 chuyên Anh trường THPTTô, Thị Thu Hương, supervisor; Đoàn, Hồng Anh
2011Adapting speaking activities in Tieng Anh 10" - a way to reduce students' difficulties in learning oral skills – a case of Nong Cong II High School, Thanh Hoa = Thiết chỉnh một số hoạt động nói trong sách “Tiếng Anh 10” - cách để giảm bớt những khó khăn cTô, Thị Thu Hương, supervisor; Nguyễn, Thị Thu Hằng
2012AN ACTION RESEARCH ON USING STORIES AND DRAMA IN TEACHING ENGLISH TO PRIMARY STUDENTS AT QUAN TRU PRIMARY SCHOOL = Nghiên cứu hành động về dạy Tiếng Anh cho học sinh tiểu học qua truyện và kịch tại trường Tiểu Học Quán Trữ. M.A Thesis Linguistics: 60 14 1Tô, Thị Thu Hương, supervisor; Vũ, Thị Thanh Tâm
2014An Evaluation of the material New Headway_ Elementary for the first year non-English major students at Thai Nguyen College of Economics and Technology. M.A Thesis Linguistics: 60 140 111Tô, Thị Thu Hương, supervisor; Bùi, Thị Hương
2010An evaluation of the writing curriculum for first year and second year students of English at Hanoi University of Language and International Studies, Vietnam National University (HULIS-VNU) = Đánh giá chương trình môn Viết của năm thứ nhất và năm thứ haiTô, Thị Thu Hương, supervisor; Lê, Diễm Phúc
2016An exploratory study of English vocabulary teaching strategies to young learners at PoPoDoo English center in Ha Noi = Nghiên cứu khám phá chiến thuật dạy từ vựng tiếng Anh cho trẻ em tại trung tâm Anh ngữ PoPoDoo ở Hà Nội. M.A. Thesis. Thesis LinguisticsTô, Thị Thu Hương, supervisor; Dương, Thị Doan
2014An investigation into the reading strategies used by grade 10 students at Lê Viết Tạo High School = Nghiên cứu các chiến lược đọc hiểu Tiếng Anh của học sinh lớp 10 trường trung học phổ thông Lê Viết Tạo. M.A Thesis Linguistics: 60 14 01 11Tô, Thị Thu Hương, supervisor; Đinh, Thị Thu Hiền
2014An investigation into TOEIC listening comprehension problems of non-English major students = \b Điều tra về các vấn đề nghe hiểu Toeic của sinh viên không chuyên tiếng Anh. M.A Thesis Linguistics: 60 14 01 11Tô, Thị Thu Hương, supervisor; Phạm, Hồng Nhung
2010Appropriate classroom activities for effective teaching of business English speaking skill necessary for Vietnamese businessmen = Những hoạt động trên lớp thích hợp để dạy hiệu quả kỹ năng nói tiếng Anh thương mại cần thiết cho các thươngTô, Thị Thu Hương, supervisor; Nguyễn, Thị Minh Trâm
2010Challenges of teaching English to primary children - voices from Ninh Binh teachers = Những khó khăn trong việc dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học của giáo viên tỉnh Ninh Bình. M.A. Thesis Linguistics: 60 14 10Tô, Thị Thu Hương, supervisor; Đỗ, Thị Mai Chi
2012Communicative activities in teaching grammar at Tran Phu High School, Thai Nguyen = Các hoạt động giao tiếp trong việc dạy ngữ pháp tại trường THPT Trần Phú – Thái Nguyên. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10Tô, Thị Thu Hương, supervisor; Mai, Thị Thái
2010Difficulties experienced by Vietnamese lecturers teaching IELTS speaking at university level and some suggested solutions = Những khó khăn của giảng viên khi dạy kỹ năng nói IELTS ở bậc đại học và một vài giải pháp. M.A. Thesis Linguistics: 60 14 10Tô, Thị Thu Hương, supervisor; Nguyễn, Quỳnh Trang
2012Difficulties faced by Vietnamese learners of English at EQuest Academy (Hanoi) in learning IELTS Speaking skill = Những khó khăn người Việt học Tiếng Anh tại công ty cổ phần học thuật EQuest Hà Nội gặp phải khi học kỹ năng nói của IELTS. M.A Thesis LinguiTô, Thị Thu Hương, supervisor; Phạm, Thùy Dung
2012Effectiveness of jigsaw, think-pair-share and numbered heads together on students' oral participation in speaking lessons = Nghiên cứu hiệu quả của các hoạt động Jigsaw, Think-Pair-Share và Numbered Heads Together đối với sự tham gia của sinhTô, Thị Thu Hương, supervisor; Nguyễn, Thị Thu Thủy
2010Factors causing challenges in learning listening skills faced by first-year non-English major students at Hanoi University of Industry = Những yếu tố gây ra khó khăn khi học nghe hiểu của sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ nhất trường Đại học Công nTô, Thị Thu Hương, supervisor; Nguyễn, Thị Minh Hạnh
2012Factors demotivating electronics-major students to learn ESP at Sao Do University = Nghiên cứu các yếu tố gây nên sự mất hứng thú đối với sinh viên ngành điện tử trong giờ học tiếng Anh chuyên ngành ở trường đại học Sao Đỏ. M.A Thesis Linguistics: 60 14 1Tô, Thị Thu Hương, supervisor; Vũ, Thị Thữ
2013Feedback on ESL writing: Teachers’ Practices and Students’ Preferences = Hoạt động thực tế của giảng viên và mong muốn của sinh viên đối với phản hồi trên bài viết tiếng Anh. M.A Thesis Linguistics: 60 14 01 11Tô, Thị Thu Hương, supervisor; Lê, Thị Thu Hà
2010Practical constraints in EFL Vietnamese classrooms affecting speaking assessment: a case study in Nam Dinh Upper-Secondary schools = Những hạn chế của lớp học Việt Nam ảnh hưởng đến việc đánh giá kĩ năng nói môn tiếng Anh : một số nghiên cứu tình huống ởTô, Thị Thu Hương, supervisor; Trần, Quốc Bình
2010The reality of assessing speaking skill of high school students at Nguyen Tat Thanh Gifted High School and recommendations = Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp cho việc đánh giá kỹ năng nói của học sinh trường PTTH chuyên Nguyễn Tất Thành. M.A TheTô, Thị Thu Hương, supervisor; Trương, Thị Nhung
2011Twelfth graders' perceptions of communicative and non-communicative activities in EFL classroms in Bac Ly High school = Nhận thức của học sinh lớp 12 về các hoạt động giao tiếp và phi giao tiếp tại trường Trung học phổ thông Bắc Lý. M.A Thesis LinguisticsTô, Thị Thu Hương, supervisor; Nguyễn, Thị Thu Hương