Browsing by Author Tôn, Tích Ái, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2009Sử dụng phần mềm eXe xây dựng giáo trình điện tử phần điện học chương trình vật lý 11 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10Tôn, Quang Cường, người hướng dẫn; Tôn, Tích Ái, người hướng dẫn; Dương, Thị Hoàng Yến
2009Sử dụng phần mềm MATHEMATICA hướng dẫn học sinh giải bài tập phần Chuyển động của hạt mang điện trong điện trường và từ trường" sách giáo khoa vật lí 11 nâng cao : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"Tôn, Tích Ái, người hướng dẫn; Đỗ, Hương Trà, người hướng dẫn; Lương, Thị Thanh Nhàn
2008Sử dụng phần mềm toán học Mathematica trong việc giảng dạy bài tập vật lý về Chuyển động cong của chất điểm" lớp 10 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, người hướng dẫn; Tôn, Tích Ái, người hướng dẫn; Ngô, Thị San
2008Sử dụng phần mềm toán học Mathematica trong việc giảng dạy giải bài tập vật lý chương Dao động cơ" - lớp 12 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, người hướng dẫn; Tôn, Tích Ái, người hướng dẫn; Trần, Thị Hồng Nhung
2010Sử dụng phần mềm toán học mathematica trong việc hướng dẫn học sinh giải bài tập vật lí chương Động lực học chất điểm" Sách giáo khoa vật lí 10 nâng cao trong học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"Tôn, Tích Ái, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thu Huyền
2010Thiết kế bài giảng phần Dao động cơ" chương trình Vật lý 12 trung học phổ thông theo hướng phát huy tính tích cực của người học : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"Tôn, Quang Cường, người hướng dẫn; Tôn, Tích Ái, người hướng dẫn; Đăng, Thị Tuyến
2010Thiết kế bài giảng phần Động học chất điểm" chương trình vật lí nâng cao sử dụng các phần mềm hỗ trợ nhằm phát huy tính tích cực của người học : Luận văn ThS. Giáo dục học"Tôn, Tích Ái, người hướng dẫn; Cấn, Kim Ngân
2011Thiết kế sách điện tử ( E-Book) chương Dòng điện xoay chiều" vật lý lớp 12 nhằm tăng cường năng lực tự học của học sinh : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"Tôn, Quang Cường, người hướng dẫn; Tôn, Tích Ái, người hướng dẫn; Nguyễn, Mạnh Trang
2009Thiết kế sách điện tử (E-BOOK) chương dao động cơ" chương "sóng cơ và sóng âm" (chương trình vật lí 12 trung học phổ thông) theo hướng tăng cường năng lực tự học của học sinh : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"Tôn, Quang Cường, người hướng dẫn; Tôn, Tích Ái, người hướng dẫn; Lê, Thị Phương Dung
2010Tổ chức dạy học phần Các định luật bảo toàn" Vật lí lớp 10 theo hướng tăng cường hoạt động tự học của học sinh : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"Tôn, Tích Ái, người hướng dẫn; Tôn, Quang Cường, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thúy Nga
2011Tổ chức dạy học theo hướng tiếp cận công nghệ phần bài tập chương Động lực học chất điểm " sách giáo khoa vật lý lớp 10 nâng cao : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"Tôn, Quang Cường, người hướng dẫn; Tôn, Tích Ái, người hướng dẫn; Nguyễn, Thế Minh
2014Xây dựng tài liệu và tổ chức hướng dẫn học sinh tự học chương Dòng điện xoay chiều" Vật lí lớp 12 : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11"Tôn, Tích Ái, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thu Hằng