Browsing by Author Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2008Cải tiến công tác tiền lương, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn; Nguyễn, Vũ Tiến
2010Công tác quản trị tiền lương tại Công ty TNHH ATSUMITEC Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn; Phạm, Anh Sơn
2010Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần in và bao bì Goldsun : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thúy Hằng
2015Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần May Đáp Cầu : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Hướng
2014Hoàn thiện Quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thúy Hằng
2014Hỗ trợ an ninh cho hoạt động của ngư dân trên biển Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn; Nguyễn, Tuấn Anh
2014Phát triển nguồn nhân lực Phát thanh - Truyền hình Việt Nam đáp ứng yêu cầu của quá trình Hội nhập quốc tế : Luận án TS. Kinh tế chính trị : 62 31 01 01Vũ, Văn Hiền, người hướng dẫn; Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn; Kim, Ngọc Anh
2009Phát triển thị trường lao động ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn; Nguyễn, Trọng Tuấn
2014Quản lý hoạt động của ngành Bưu chính Viễn thông :Luận văn ThS. Quản lý: 60 34 01Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn; Phí, Mạnh Linh
2015Quản lý thuế giá trị gia tăng tại Chi Cục Thuế quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội :Luận văn ThS. Kinh doanh và qunả lý: 60 34 04 10Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn; Lê, Hồng Liên
2015Tác động của khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thu Hằng
2014Vai trò của doanh nghiệp trong đào tạo nghề ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn; Mai, Hồng Ngọc
2009Xuất khẩu bền vững ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01Phùng, Xuân Nhạ, người hướng dẫn; Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn; Hồ, Trung Thanh
2010Đào tạo nghề cho người lao động Việt Nam tham gia xuất khẩu lao động : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thu Hằng
2008Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn; Đỗ, Thị Ngọc Ánh
2007Đánh giá hiệu quả đầu tư trong hoạt động khai thác hải sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn; Trần, Anh Tuấn