Browsing by Author Tạ, Hồng Ngọc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008768.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Tạ, Hồng Ngọc (2017)

  • Luận văn đã làm rõ được các vấn đề lý luận cơ bản về bảo hiểm y tế và pháp luât bảo hiểm y tế, đồng thời chỉ ra được thực trạng pháp luật bảo hiểm y tế và thực tiễn thi hành pháp luật bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Luận văn cũng đã nêu ra được những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật bảo hiểm y tế ở Việt Nam và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật bảo hiểm y tế từ thực tiễn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Browsing by Author Tạ, Hồng Ngọc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008768.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Tạ, Hồng Ngọc (2017)

  • Luận văn đã làm rõ được các vấn đề lý luận cơ bản về bảo hiểm y tế và pháp luât bảo hiểm y tế, đồng thời chỉ ra được thực trạng pháp luật bảo hiểm y tế và thực tiễn thi hành pháp luật bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Luận văn cũng đã nêu ra được những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật bảo hiểm y tế ở Việt Nam và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật bảo hiểm y tế từ thực tiễn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.