Browsing by Author Tạ, Ngọc Ánh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 01050003403(1).pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Thu;  Advisor: Tạ, Ngọc Ánh (2017)

  • 1. Quá trình Galton-Watson. 2. Quá trình phân nhánh Markov thời gian liên tục. 3. Quá trình phụ thuộc tuổi. 4. Ứng dụng.

Browsing by Author Tạ, Ngọc Ánh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 01050003403(1).pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Thu;  Advisor: Tạ, Ngọc Ánh (2017)

  • 1. Quá trình Galton-Watson. 2. Quá trình phân nhánh Markov thời gian liên tục. 3. Quá trình phụ thuộc tuổi. 4. Ứng dụng.