Browsing by Author Tạ, Thị Quỳnh Mai

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003882.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Tạ, Thị Quỳnh Mai;  Advisor: Bùi, Quang Thành (2018)

  • + Nội dung cơ bản: - Nghiên cứu tổng quan về dữ liệu ảnh viễn thám độ phân giải cao. - Thu thập, phân tích, tổng hợp và đánh giá các tài liệu. - Xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu địa hình và thông tin địa lý quân sự sử dụng ảnh viễn thám độ phân giải cao. - Xây dựng cơ sở dữ liệu khu vực phòng thủ bao gồm các chuyên đề: thông tin về thời tiết, khí tượng, thủy văn ảnh hưởng đến khả năng huy động; tiềm năng về quân sự, lực lượng, giao thông vận tải quân sự, y tế, thông tin liên lạc, lương thực, thực phẩm. - Đưa ra sản phẩm thực nghiệm theo quy trình công nghệ đã xây dựng. + Những đóng góp của luận văn: - Đưa ra quy trình công nghệ, yêu cầu kỹ thuật về thu thập thu thập thông...

Browsing by Author Tạ, Thị Quỳnh Mai

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003882.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Tạ, Thị Quỳnh Mai;  Advisor: Bùi, Quang Thành (2018)

  • + Nội dung cơ bản: - Nghiên cứu tổng quan về dữ liệu ảnh viễn thám độ phân giải cao. - Thu thập, phân tích, tổng hợp và đánh giá các tài liệu. - Xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu địa hình và thông tin địa lý quân sự sử dụng ảnh viễn thám độ phân giải cao. - Xây dựng cơ sở dữ liệu khu vực phòng thủ bao gồm các chuyên đề: thông tin về thời tiết, khí tượng, thủy văn ảnh hưởng đến khả năng huy động; tiềm năng về quân sự, lực lượng, giao thông vận tải quân sự, y tế, thông tin liên lạc, lương thực, thực phẩm. - Đưa ra sản phẩm thực nghiệm theo quy trình công nghệ đã xây dựng. + Những đóng góp của luận văn: - Đưa ra quy trình công nghệ, yêu cầu kỹ thuật về thu thập thu thập thông...