Browsing by Author Trương, Anh Hoàng, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2009A parameterized unit test framework based on Java PathFinder : Luận văn ThS. Công nghệ thông tinTrương, Anh Hoàng, người hướng dẫn; Vũ, Thanh Nhân
2012Kiểm thử hiệu năng dịch vụ phần mềm quản lý trường học : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10Trương, Anh Hoàng, người hướng dẫn; Phạm, Thị Thương
2008Kỹ thuật sinh test case tự động từ yêu cầu phần mềm : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10Trương, Anh Hoàng, người hướng dẫn; Vũ, Thị Đào
2013Nghiên cứu công nghệ phát triển ứng dụng nhanh trên nền web trong Bộ Công an. Luận văn ThS. Công nghệ thông tinTrương, Anh Hoàng, người hướng dẫn; Trần, Đức Hùng
2015Nghiên cứu lập trình phản ứng với ngôn ngữ ELM : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03Trương, Anh Hoàng, người hướng dẫn; Nguyễn, Như Minh
2015Nghiên cứu phương pháp kiểm chứng tính đúng đắn của mô hình quy trình nghiệp vụ xây dựng bằng BPMN 2.0 : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03Trương, Anh Hoàng, người hướng dẫn; Nguyễn, Như Sơn, người hướng dẫn; Hà, Thị Hồng Sơn
2014Nghiên cứu SEMAT và ứng dụng công cụ EssWork trong phát triển phần mềm : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03Mẫn, Quang Huy, người hướng dẫn; Trương, Anh Hoàng, người hướng dẫn; Đặng, Thị Phước
2012Nghiên cứu đề xuất xây dựng mạng xã hội học tập tại Việt Nam : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10Trương, Anh Hoàng, người hướng dẫn; Lê, Thị Nhị
2015Tính khả thi của việc chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ và tự động hóa quy trình nghiệp vụ bằng dịch vụ Web trong bài toán chính phủ điện tử : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03Trương, Anh Hoàng, người hướng dẫn; Ngô, Duy Kiên
2011Ứng dụng ký pháp BPMN2.0 và nền tảng activiti trong tự động hóa quy trình nghiệp vụ : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin : 60 48 10Trương, Anh Hoàng, người hướng dẫn; Nguyễn, Văn Lâm
2010Xây dựng công cụ ước lượng chi phí phát triển phần mềm dựa trên CBR và thử nghiệm ở Công ty Honda Việt Nam : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10Trương, Anh Hoàng, người hướng dẫn; Lương, Minh Hải
2016Xây dựng hệ thống đại số máy tính xử lý biểu thức toán học : Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01Trương, Anh Hoàng, người hướng dẫn; Nguyễn, Văn Đồng
2015Xây dựng kho dữ liệu đảm bảo hiệu năng cho ngân hàng BIDV và thử nghiệm với hệ thống báo cáo phân tích khách hàng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03Trương, Anh Hoàng, người hướng dẫn; Nguyễn, Văn Đức
2015Xây dựng phần mềm hỗ trợ dạy và học ngôn ngữ lập trình pascal cho học sinh trung học phổ thông : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03Trương, Anh Hoàng, người hướng dẫn; Trần, Minh Hiền
2010Xây dựng, đánh giá kiến trúc của phần mềm Schooltool và đánh giá khả năng ứng dụng vào Việt Nam : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10Trương, Anh Hoàng, người hướng dẫn; Phạm, Thị Thơm
2015Đánh giá tính khả dụng của cổng thông tin chính phủ điện tử Việt Nam : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10 03Trương, Anh Hoàng, người hướng dẫn; Trần, Thị Vóc
2015Đề xuất giải pháp nâng cao tính liên thông và tái sử dụng trong phần mềm cho bài toán xây dựng chính phủ điện tử ở Việt Nam : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03Trương, Anh Hoàng, người hướng dẫn; Lê, Đăng Nam