Browsing by Author Trương, Thị Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008874.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trương, Thị Anh (2017)

  • Luận văn nghiên cứu một cách toàn diện, đầy đủ về vấn đề thừa kế theo pháp luật hiện hành. Thừa kế theo pháp luật không phải là đề tài mới nhưng với sự thay đổi từng ngày từng giờ của các quan hệ xã hội, quan hệ tài sản đòi hỏi phải có những quy phạm pháp luật mới để điều chỉnh. Hiện nay, Bộ luật dân sự 2015 đã có hiệu lực, nhiều quy định mới đã được điều chỉnh, kể cả về thời hiệu thừa kế đã được nâng lên, những quy định về di chúc….

Browsing by Author Trương, Thị Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008874.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trương, Thị Anh (2017)

  • Luận văn nghiên cứu một cách toàn diện, đầy đủ về vấn đề thừa kế theo pháp luật hiện hành. Thừa kế theo pháp luật không phải là đề tài mới nhưng với sự thay đổi từng ngày từng giờ của các quan hệ xã hội, quan hệ tài sản đòi hỏi phải có những quy phạm pháp luật mới để điều chỉnh. Hiện nay, Bộ luật dân sự 2015 đã có hiệu lực, nhiều quy định mới đã được điều chỉnh, kể cả về thời hiệu thừa kế đã được nâng lên, những quy định về di chúc….