Browsing by Author Trương, Thị Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L0_02553.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thị Hạnh;  Advisor: Võ, Khánh Vinh (2009)

 • Một sốvấn đề lý luận về địa vị pháp lý của Thẩm phán trong tố tụng hình sự Việt Nam. Thực trạng các quy định về hoạt động của Thẩm phán theo Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về hoạt động của Thẩm phán trong tố tụng hình sự. Phương hướng, giải pháp hoàn thiện các quy định về địa vị pháp lý của Thẩm phán trong tố tụng hình sự Việt Nam

 • V_L0_02553_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thị Hạnh;  Advisor: Võ, Khánh Vinh (2009)

 • Một số vấn đề lý luận về địa vị pháp lý của Thẩm phán trong tố tụng hình sự Việt Nam. Thực trạng các quy định về hoạt động của Thẩm phán theo Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về hoạt động của Thẩm phán (...)

Browsing by Author Trương, Thị Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L0_02553.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thị Hạnh;  Advisor: Võ, Khánh Vinh (2009)

 • Một sốvấn đề lý luận về địa vị pháp lý của Thẩm phán trong tố tụng hình sự Việt Nam. Thực trạng các quy định về hoạt động của Thẩm phán theo Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về hoạt động của Thẩm phán trong tố tụng hình sự. Phương hướng, giải pháp hoàn thiện các quy định về địa vị pháp lý của Thẩm phán trong tố tụng hình sự Việt Nam

 • V_L0_02553_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thị Hạnh;  Advisor: Võ, Khánh Vinh (2009)

 • Một số vấn đề lý luận về địa vị pháp lý của Thẩm phán trong tố tụng hình sự Việt Nam. Thực trạng các quy định về hoạt động của Thẩm phán theo Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về hoạt động của Thẩm phán (...)