Browsing by Author Trương, Văn Thịnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • e33.2.10.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trực; Trương, Văn Thịnh; Nguyễn, Văn Thương; Nguyễn, Thảo Ly (2017)

 • Biến đổi khí hậu và nước biển dâng đang ngày càng làm trầm trọng hơn tình trạng xâm nhập mặn tại các khu vực đồng bằng ven biển. Xâm nhập mặn ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng, kinh tế, xã hội, sinh kế và đời sống dân cư địa phương. Trên cơ sở phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương của IPCC-UNESCO IHE, nghiên cứu này tập trung làm rõ khả năng dễ bị tổn thương ở cấp độ phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do nhiễm mặn. Khả năng dễ bị tổn thương được đánh giá thông qua ba thành phần là mức độ phơi bày, mức độ nhạy cảm và năng lực thích ứng, dựa trên 5 hợp phần: kinh tế, xã hội, điều kiện tự nhiên - môi trường - sinh thái, cơ sở hạ tầng và quản trị đô thị. Kết quả nghiên cứu cho thấy ...

 • 00050000887.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Văn Thịnh (2011)

 • Trình bày lý thuyết về polymer dẫn và cơ chế hoạt động của OLED: Cấu trúc vùng năng lượng của polymer dẫn và các hạt tải; Cơ chế truyền hạt tải qua tiếp xúc kim loại/polymer; Tiếp xúc polymer/polymer và tiếp xúc oxit kim loại/polymer; Cấu trúc, cơ chế hoạt động và hiệu suất phát quang của OLED. Nghiên cứu chế tạo mẫu: Chuẩn bị vật liệu, thiết bị và hóa chất; Xử lý đế; Tạo các dung dịch tổ hợp nanocomposit; Tạo màng bằng phương pháp quay phủ (spin coating); Ủ nhiệt chân không; Tạo màng bằng phương pháp bốc bay nhiệt chân không. Trình bày các phương pháp nghiên cứu: Chụp ảnh bề mặt (SEM); Phương pháp đo phổ hấp thụ UV-Vis; Phương p...

Browsing by Author Trương, Văn Thịnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • e33.2.10.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trực; Trương, Văn Thịnh; Nguyễn, Văn Thương; Nguyễn, Thảo Ly (2017)

 • Biến đổi khí hậu và nước biển dâng đang ngày càng làm trầm trọng hơn tình trạng xâm nhập mặn tại các khu vực đồng bằng ven biển. Xâm nhập mặn ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng, kinh tế, xã hội, sinh kế và đời sống dân cư địa phương. Trên cơ sở phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương của IPCC-UNESCO IHE, nghiên cứu này tập trung làm rõ khả năng dễ bị tổn thương ở cấp độ phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do nhiễm mặn. Khả năng dễ bị tổn thương được đánh giá thông qua ba thành phần là mức độ phơi bày, mức độ nhạy cảm và năng lực thích ứng, dựa trên 5 hợp phần: kinh tế, xã hội, điều kiện tự nhiên - môi trường - sinh thái, cơ sở hạ tầng và quản trị đô thị. Kết quả nghiên cứu cho thấy ...

 • 00050000887.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Văn Thịnh (2011)

 • Trình bày lý thuyết về polymer dẫn và cơ chế hoạt động của OLED: Cấu trúc vùng năng lượng của polymer dẫn và các hạt tải; Cơ chế truyền hạt tải qua tiếp xúc kim loại/polymer; Tiếp xúc polymer/polymer và tiếp xúc oxit kim loại/polymer; Cấu trúc, cơ chế hoạt động và hiệu suất phát quang của OLED. Nghiên cứu chế tạo mẫu: Chuẩn bị vật liệu, thiết bị và hóa chất; Xử lý đế; Tạo các dung dịch tổ hợp nanocomposit; Tạo màng bằng phương pháp quay phủ (spin coating); Ủ nhiệt chân không; Tạo màng bằng phương pháp bốc bay nhiệt chân không. Trình bày các phương pháp nghiên cứu: Chụp ảnh bề mặt (SEM); Phương pháp đo phổ hấp thụ UV-Vis; Phương p...