Browsing by Author Trần, Anh Tài, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 39  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Trường Đại học Sao Đỏ : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Trần, Anh Tài, người hướng dẫn; Ngô, Thị Luyện
2015Chiến lược kinh doanh Công ty TNHH Tín Cường Thành từ 2014 đến 2018 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02Trần, Anh Tài, người hướng dẫn; Nguyễn, Thanh Liêm
2015Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Giao nhận kho vận Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Trần, Anh Tài, người hướng dẫn; Phạm, Công Quân
2016Chiến lược phát triển công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02Trần, Anh Tài, người hướng dẫn; Đinh, Công Cường
2010Chiến lược phát triển dịch vụ DATAPOST tại Trung tâm khai thác vận chuyển - bưu điện TP. Hà Nội giai đoạn 2009 - 2014 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Trần, Anh Tài, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Hoàng Hảo
2014Chính sách lương, thưởng tại trường Đại học Sao Đỏ : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Trần, Anh Tài, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Hương Làn
2012Chuyển giá và quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 20Trần, Anh Tài, người hướng dẫn; Chu, Văn Trí
2010Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05Trần, Anh Tài, người hướng dẫn; Phạm, Thị Thu Trang
2009Giải quyết việc làm trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01Trần, Anh Tài, người hướng dẫn; Đinh, Thị Thúy Hòa
2015Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại Thành phố Hà Giang : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10Trần, Anh Tài, người hướng dẫn; Hà, Thanh Tùng
2009Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Trần, Anh Tài, người hướng dẫn; Phạm, Thị Hà
2015Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính ở Đài Truyền hình Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10Trần, Anh Tài, người hướng dẫn; Đặng, Thị Hồng Vân
2015Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Trần, Anh Tài, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Mai Lan
2015Hoạt động tín dụng xuất khẩu tại chi nhánh Ngân hàng phát triển Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Trần, Anh Tài, người hướng dẫn; Phạm, Thị Minh Nguyệt
2015Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước của Kho bạc nhà nước Hoàn Kiếm : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10Trần, Anh Tài, người hướng dẫn; Hồ, Phương Thảo
2006Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu da giầy trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05Trần, Anh Tài, người hướng dẫn; Trần, Mạnh Hùng
2009Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Xi măng Bắc Giang : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Trần, Anh Tài, người hướng dẫn; Bùi, Thị Hương Lan
2009Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Trần, Anh Tài, người hướng dẫn; Trần, Thị Thắng
2008Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Thông tin Di động VMS : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Trần, Anh Tài, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Minh Trang