Browsing by Author Trần, Anh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 95
 • V_L0_02156.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lanh;  Advisor: Trần, Anh Tuấn (2008)

 • Trình bày cơ sở lý luận về quản lý công tác xây dựng tập thể học sinh ở trường trung học phổ thông. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý công tác xây dựng tập thể học sinh trường THPT Lý Thường Kiệt Thủy Nguyên, Hải Phòng 5 năm trở lại đây (2003-2008). Trên cơ sở các nguyên tắc đề xuất, đưa ra một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng ở trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt: nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh về công tác xây dựng tập thể học sinh; kế hoạch hóa và xây dựng các chương trình quản lý công tác xây dựng tập thể học sinh; tạo lập mạng lưới giáo viên chủ nhiệm lớp hiệu quả; phát huy vai trò tự quản của học sinh trong xây dựng t...

 • 00050004325.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Anh Tuấn;  Advisor: Trần, Anh Tuấn (2014)

 • Làm rõ thêm những vấn đề lý luận về hòa giải, phân tích làm rõ nội dung của chế định hòa giải vụ việc dân sự trong BLTTDS, văn bản hướng dẫn cũng như thực hiện áp dụng những quy định này, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về hòa giải nhằm nâng cao hiệu quả của công tác hòa giải trong TTDS. Những điểm sau đây là đóng góp mới về luận cứ khoa học và thực tiễn của Luận văn: - Nhận diện những tồn tại, bất cập của các quy định của BLTTDS về hòa giải vụ việc dân sự và tìm ra những giải pháp hoàn thiện các quy định của BLTTDS về hòa giải vụ việc dân sự. - Luận giải và làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về hòa giải và chế định hoà giải vụ việc dân sự; - Đánh giá đầy đủ thực ...

 • 01050001551_noidung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Bùi, Thị Thu;  Advisor: Lê, Văn Thăng; Trần, Anh Tuấn (2014)

 • Chương 1. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu. Chương 2. Đặc điểm cảnh quan các huyện ven biển tỉnh Quảng Nam và vấn đề phát triển nông - lâm nghiệp. Chương 3. Đánh giá cảnh quan và đề xuất định hướng phát triển nông - lâm nghiệp ở các huyện ven biển tỉnh Quảng Nam

 • 00050003822_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Trần, Anh Tuấn (2014)

 • - Trên cơ sở nghiên cứu có hệ thống các khái niệm về tranh chấp đất đai và hòa giải, luận văn đã xây dựng một cách đầy đủ và hoàn chỉnh khái niệm về hòa giải tranh chấp đất đai và các đặc điểm cơ bản của hòa giải tranh chấp đất đai; làm rõ được ý nghĩa cơ bản của hòa giải tranh chấp đất đai đối với Toà án, đương sự và trật tự xã hội; về cơ sở của việc xây dựng các quy định về hòa giải tranh chấp đất đai. Thông qua việc nghiên cứu một cách có hệ thống các qui định hòa giải tranh chấp đất đai qua các giai đoạn của pháp luật đất đai Việt Nam, luận văn đã làm rõ quá trình hình thành và phát triển của các qui định về các biện pháp giải quyết tranh chấp đất đai nói chung, hòa giải tranh chấ...

 • TC_02687.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quang Anh; Trần, Anh Tuấn; Nguyễn, Cao Huần; Trần, Anh Tuấn (2013)

 • Huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình là địa phương mang đầy đủcác đặc điểm vềtự nhiên và nhân văn của khu vực Bắc Trung Bộ: 1) diện tích đất tự nhiên lớn; 2) lãnh thổ kéo dài từ biên giới phía Tây ra đến biển; 3) diện tích đất có thểsản xuất nông nghiệp hiệu quả không lớn; 4) là nơi hứng chịu nhiều thiên tai và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt; 5) là nơi giao thoa giữa lục địa và biển nên mang tính nhạy cảm cao trước những hoạt động của con người, đặc biệt đối với dải cát ven biển;…Chính vì vậy, vấn đề đặt ra là làm thếnào phát triển được khu vực mang nhiều điều kiện bất lợi như vậy mà vẫn đảm bảo được những tiêu chí của phát triển bền vững?. Mục tiêu của bài báo là dựa trên ...

 • 1674-1-3240-1-10-20160823.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Anh Tuấn (2016)

 • Tìm kiếm câu trả lời thuyết phục cho vấn đề: mô hình nào thích hợp cho đào tạo THẠC SĨ TƯVẤN HỌC ĐƯỜNG ở Việt Nam, bài viết đã xác định và giải quyết các nội dung sau: Tổng quan các nghiên cứu phản ánh tình hình thực tế của nhu cầu xã hội và các tài liệu nghiên cứu trong nước và ngoài nước thời gian 5 năm gần đây,... để đưa ra kết luận: nhu cầu xã hội về các hoạt động TVHĐ rất đa dạng và rất cấp bách, đòi hỏi phải sớm tổ chức đào tạo nhân lực tư vấn học đường (TVHĐ) có trình độ cao. Đào tạo chuyên viên TVHĐ trong đó có thạc sĩ TVHĐ phải là lựa chọn ưu tiên; Trong bài viết đã phân tích, lập luận để khẳng định: TVHĐ theo nghĩa rộng nhất của thuật ngữ School Counseling, bao...

Browsing by Author Trần, Anh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 95
 • V_L0_02156.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lanh;  Advisor: Trần, Anh Tuấn (2008)

 • Trình bày cơ sở lý luận về quản lý công tác xây dựng tập thể học sinh ở trường trung học phổ thông. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý công tác xây dựng tập thể học sinh trường THPT Lý Thường Kiệt Thủy Nguyên, Hải Phòng 5 năm trở lại đây (2003-2008). Trên cơ sở các nguyên tắc đề xuất, đưa ra một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng ở trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt: nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh về công tác xây dựng tập thể học sinh; kế hoạch hóa và xây dựng các chương trình quản lý công tác xây dựng tập thể học sinh; tạo lập mạng lưới giáo viên chủ nhiệm lớp hiệu quả; phát huy vai trò tự quản của học sinh trong xây dựng t...

 • 00050004325.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Anh Tuấn;  Advisor: Trần, Anh Tuấn (2014)

 • Làm rõ thêm những vấn đề lý luận về hòa giải, phân tích làm rõ nội dung của chế định hòa giải vụ việc dân sự trong BLTTDS, văn bản hướng dẫn cũng như thực hiện áp dụng những quy định này, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về hòa giải nhằm nâng cao hiệu quả của công tác hòa giải trong TTDS. Những điểm sau đây là đóng góp mới về luận cứ khoa học và thực tiễn của Luận văn: - Nhận diện những tồn tại, bất cập của các quy định của BLTTDS về hòa giải vụ việc dân sự và tìm ra những giải pháp hoàn thiện các quy định của BLTTDS về hòa giải vụ việc dân sự. - Luận giải và làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về hòa giải và chế định hoà giải vụ việc dân sự; - Đánh giá đầy đủ thực ...

 • 01050001551_noidung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Bùi, Thị Thu;  Advisor: Lê, Văn Thăng; Trần, Anh Tuấn (2014)

 • Chương 1. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu. Chương 2. Đặc điểm cảnh quan các huyện ven biển tỉnh Quảng Nam và vấn đề phát triển nông - lâm nghiệp. Chương 3. Đánh giá cảnh quan và đề xuất định hướng phát triển nông - lâm nghiệp ở các huyện ven biển tỉnh Quảng Nam

 • 00050003822_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Trần, Anh Tuấn (2014)

 • - Trên cơ sở nghiên cứu có hệ thống các khái niệm về tranh chấp đất đai và hòa giải, luận văn đã xây dựng một cách đầy đủ và hoàn chỉnh khái niệm về hòa giải tranh chấp đất đai và các đặc điểm cơ bản của hòa giải tranh chấp đất đai; làm rõ được ý nghĩa cơ bản của hòa giải tranh chấp đất đai đối với Toà án, đương sự và trật tự xã hội; về cơ sở của việc xây dựng các quy định về hòa giải tranh chấp đất đai. Thông qua việc nghiên cứu một cách có hệ thống các qui định hòa giải tranh chấp đất đai qua các giai đoạn của pháp luật đất đai Việt Nam, luận văn đã làm rõ quá trình hình thành và phát triển của các qui định về các biện pháp giải quyết tranh chấp đất đai nói chung, hòa giải tranh chấ...

 • TC_02687.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quang Anh; Trần, Anh Tuấn; Nguyễn, Cao Huần; Trần, Anh Tuấn (2013)

 • Huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình là địa phương mang đầy đủcác đặc điểm vềtự nhiên và nhân văn của khu vực Bắc Trung Bộ: 1) diện tích đất tự nhiên lớn; 2) lãnh thổ kéo dài từ biên giới phía Tây ra đến biển; 3) diện tích đất có thểsản xuất nông nghiệp hiệu quả không lớn; 4) là nơi hứng chịu nhiều thiên tai và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt; 5) là nơi giao thoa giữa lục địa và biển nên mang tính nhạy cảm cao trước những hoạt động của con người, đặc biệt đối với dải cát ven biển;…Chính vì vậy, vấn đề đặt ra là làm thếnào phát triển được khu vực mang nhiều điều kiện bất lợi như vậy mà vẫn đảm bảo được những tiêu chí của phát triển bền vững?. Mục tiêu của bài báo là dựa trên ...

 • 1674-1-3240-1-10-20160823.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Anh Tuấn (2016)

 • Tìm kiếm câu trả lời thuyết phục cho vấn đề: mô hình nào thích hợp cho đào tạo THẠC SĨ TƯVẤN HỌC ĐƯỜNG ở Việt Nam, bài viết đã xác định và giải quyết các nội dung sau: Tổng quan các nghiên cứu phản ánh tình hình thực tế của nhu cầu xã hội và các tài liệu nghiên cứu trong nước và ngoài nước thời gian 5 năm gần đây,... để đưa ra kết luận: nhu cầu xã hội về các hoạt động TVHĐ rất đa dạng và rất cấp bách, đòi hỏi phải sớm tổ chức đào tạo nhân lực tư vấn học đường (TVHĐ) có trình độ cao. Đào tạo chuyên viên TVHĐ trong đó có thạc sĩ TVHĐ phải là lựa chọn ưu tiên; Trong bài viết đã phân tích, lập luận để khẳng định: TVHĐ theo nghĩa rộng nhất của thuật ngữ School Counseling, bao...