Browsing by Author Trần, Hồng Côn , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Khảo sát mức độ ô nhiễm chì trong môi trường quanh khu vực Công ty cổ phần Pin - Ắc quy Vĩnh Phú và bước đánh giá rủi ro đối với môi trường trong khu vực chịu ảnh hưởng : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29Trần, Hồng Côn , người hướng dẫn; Lê, Hồng Phúc
2015Khảo sát đánh giá khả năng xử lý các chất ô nhiễm trong nước sông Kim Ngưu của một số phương pháp truyền thống và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 20Trần, Hồng Côn , người hướng dẫn; Lê, Thị Bích Phương
2015Nghiên cứu biến tính than hoạt tính bằng MnO2 và TiO2 làm vật liệu xử lý Asen và Amoni trong nước : Luận văn ThS. Hóa học: 62 44 01 20Trần, Hồng Côn , người hướng dẫn; Vũ, Thị Thu Trang
2015Nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ một số chất độc hại dưới dạng ion trong nước : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01Trần, Hồng Côn , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Huyền
2016Nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nước : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 60 44 01Trần, Hồng Côn , người hướng dẫn; Nguyễn, Ngọc Thiện
2016Nghiên cứu cố định bạc kim loại kích thước nanomet trên bề mặt than hoạt tính làm vật liệu tiệt trùng nước : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 20Trần, Hồng Côn , người hướng dẫn; Dương, Thị Thu Hương
2011Nghiên cứu khả năng lắng đọng và vận chuyển của Chì ( Pb) trong môi trường nước : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 41Trần, Hồng Côn , người hướng dẫn; Lê, Thị Hoa
2011Nghiên cứu khả năng xử lý amoni trong nước bằng nano MnO2 - FeOOH mang trên laterit (đá ong) biến tính : Luận văn ThS. Hóa học : 60 44 41Trần, Hồng Côn , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Ngọc
2014Nghiên cứu khả năng xử lý Florua trong nước bằng quặng Pyrolusit và Pyrolusit biến tính : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 20Trần, Hồng Côn , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thanh Hương
2011Nghiên cứu ứng dụng xỉ thải Pyrit của Công ty Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao làm vật liệu xử lý Asen và Mangan trong nước ngầm sử dụng làm nước sinh hoạt : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29Trần, Hồng Côn , người hướng dẫn; Nguyễn, Thanh Huyền
2015Nghiên cứu đánh giá khả năng xử lý của bùn đỏ Tây Nguyên đối với một số Ion độc hại trong nước : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 20Trần, Hồng Côn , người hướng dẫn; Nguyễn, Văn Thơm
2014Nghiên cứu, đánh giá khả năng gây ô nhiễm môi trường của xỉ thải pirit từ quá trình sản xuất axit sunfuric : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 20Trần, Hồng Côn , người hướng dẫn; Hoàng, Văn Hà, người hướng dẫn; Vũ, Thị Phượng
2012Phân tích theo dõi và đánh giá sự biến thiên nồng độ các chất độc hại giải phóng ra môi trường từ xỉ thải Pyrit trong điều kiện yếm khí mô phỏng tự nhiên : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29Trần, Hồng Côn , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Minh