Browsing by Author Trần, Hồng Thái

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27
 • N_57.pdf.jpg
 • Topic


 • Authors: Hoàng, Minh Đạo; Dương, Văn Tiến; Trần, Văn Trà; Nguyễn, Thị Việt Liên; Nguyễn, Thị Kim Nga; Trịnh, Thị Thu Thủy; Lê, Thị Hồng Vân; Đỗ, Ngọc Quỳnh; Nguyễn, Vũ Tường; Nguyễn, Thị Xuân Quỳnh; Trần, Thế Loãn; Nguyễn, Hoàng Ánh; Nguyễn, Hồng Minh; Nguyễn, Nhân Huệ; Đinh Lam Thắng; Phạm, Trọng Duy; Nguyễn, Văn Lâm; Nguyễn, Chí Nghĩa; Đỗ, Mạnh Thắng; Trần, Quang Tuấn; Nguyễn, Văn Cường; Trần, Hồng Thái; Nguyễn, Xuân Hiền; Nguyễn, Đăng Đức Thọ; Trần, Duy Hiền; Lê, Quốc Huy; Nguyễn, Thị Thanh; Phạm, Văn Tiến; Khương, Văn Hải; Đoàn, Thị Thu Hà; Phạm, Thị Minh Hạnh; Lê, Thị Hường; Nguyễn, Mạnh Khải; Nguyễn, Văn Tiền; Lê, Thanh Quang; Đỗ, Nam Thắng; Đinh, Đức Trường; Đặng, Quốc Thắng; Nguyễn, Diệu Hằng; Lê, Thanh Ngọc (2009)

 • Việt Nam là quốc gia có biển với diện tích gần 1 triệu km2 gấp 3 lần diện tích đất liền, có tiềm năng to lớn và lợi thế về tài nguyên - môi trường biển...

 • N_110.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Hồng Thái (2009)

 • Nhận dạng các vấn đề về tài nguyên nước, xác định các vấn đề ưu tiên và mục tiêu tài nguyên nước trên lưu vực sông cầu. Xây dựng các giải pháp và bước đi thích hợp nhằm quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên nước trên lưu vực cho từng giai đoạn đến năm 2015 và năm 2020, đảm bảo sinh thái cảnh quan và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường trên lưu vực.

 • 21 CCQuy Nhon (HAHuy).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Hồng Thái; Hoàng, Anh Huy; Mai, Kim Liên (2009)

 • Climate change is a topical issue because of the large-scale global impact it is expected to have on economic life and human society. According to estimates of the Intergovernmental Committee on Climate Change (IPCC), by 2080 approximately 332 million people living in coastal and low-lying land will have lost homes due to flooding and sea level rise, including 32 million in Vietnam. Vietnam ranked five of the countries most heavily affected by climate change (Waibel, 2008). According to the Ministry of Natural Resources and Environment, over the last 50 years (1958-2007) in Vietnam, the average temperature has increased about 0.5-0.7oC and the sea level has risen about 20 cm (B...

 • 01050003197.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Minh Quang;  Advisor: Trần, Hồng Thái (2016)

 • Tổng quan các tài liệu nghiên cứu có liên quan trong và ngoài nước. Thu thập các tài liệu, số liệu của biến đổi khí hậu, thay đổi cơ cấu kinh tế nói chung và cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp nói riêng. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, thực trạng sử dụng đất trong mối quan hệ với cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp tại tỉnh Phú Yên. Phân tích, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu theo các kịch bản biến đổi khí hậu tại khu vực nghiên cứu. Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp xác định phương án quy hoạch và tổ chức lãnh thổ trong bốicảnh BĐKH bảo đảm phát triển nông nghiệp.

 • tomtathuy.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Anh Huy;  Advisor: Trương, Quang Học; Trần, Hồng Thái (2012)

 • Biến đổi khí hậu (BĐKH) mà trước hết là sự nóng lên toàn cầu và nước biển dâng hiện nay, là thách thức nghiêm trọng nhất đối với nhân loại trong thế kỷ XXI. BĐKH tác động trực tiếp tới các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và được coi là thách thức lớn cho phát triển bền vững (PTBV) [IPCC, 2007]. Việt Nam được đánh giá là một trong số rất ít các quốc gia bị tác động nặng nề nhất của BĐKH, đặc biệt, đồng bằng sông Cửu Long là một trong ba đồng bằng trên thế giới dễ bị tổn thương nhất bởi nước biển dâng [WB, 2007; Bộ TN&MT, 2008, 2009, 2011]. Quy Nhơn là thành phố ven biển duyên hải miền Trung, có địa hình đa dạng: miền núi, đồng bằng, cồn cát ven biển, hải đảo và Quy Nhơn hội đủ các...

Browsing by Author Trần, Hồng Thái

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27
 • N_57.pdf.jpg
 • Topic


 • Authors: Hoàng, Minh Đạo; Dương, Văn Tiến; Trần, Văn Trà; Nguyễn, Thị Việt Liên; Nguyễn, Thị Kim Nga; Trịnh, Thị Thu Thủy; Lê, Thị Hồng Vân; Đỗ, Ngọc Quỳnh; Nguyễn, Vũ Tường; Nguyễn, Thị Xuân Quỳnh; Trần, Thế Loãn; Nguyễn, Hoàng Ánh; Nguyễn, Hồng Minh; Nguyễn, Nhân Huệ; Đinh Lam Thắng; Phạm, Trọng Duy; Nguyễn, Văn Lâm; Nguyễn, Chí Nghĩa; Đỗ, Mạnh Thắng; Trần, Quang Tuấn; Nguyễn, Văn Cường; Trần, Hồng Thái; Nguyễn, Xuân Hiền; Nguyễn, Đăng Đức Thọ; Trần, Duy Hiền; Lê, Quốc Huy; Nguyễn, Thị Thanh; Phạm, Văn Tiến; Khương, Văn Hải; Đoàn, Thị Thu Hà; Phạm, Thị Minh Hạnh; Lê, Thị Hường; Nguyễn, Mạnh Khải; Nguyễn, Văn Tiền; Lê, Thanh Quang; Đỗ, Nam Thắng; Đinh, Đức Trường; Đặng, Quốc Thắng; Nguyễn, Diệu Hằng; Lê, Thanh Ngọc (2009)

 • Việt Nam là quốc gia có biển với diện tích gần 1 triệu km2 gấp 3 lần diện tích đất liền, có tiềm năng to lớn và lợi thế về tài nguyên - môi trường biển...

 • N_110.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Hồng Thái (2009)

 • Nhận dạng các vấn đề về tài nguyên nước, xác định các vấn đề ưu tiên và mục tiêu tài nguyên nước trên lưu vực sông cầu. Xây dựng các giải pháp và bước đi thích hợp nhằm quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên nước trên lưu vực cho từng giai đoạn đến năm 2015 và năm 2020, đảm bảo sinh thái cảnh quan và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường trên lưu vực.

 • 21 CCQuy Nhon (HAHuy).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Hồng Thái; Hoàng, Anh Huy; Mai, Kim Liên (2009)

 • Climate change is a topical issue because of the large-scale global impact it is expected to have on economic life and human society. According to estimates of the Intergovernmental Committee on Climate Change (IPCC), by 2080 approximately 332 million people living in coastal and low-lying land will have lost homes due to flooding and sea level rise, including 32 million in Vietnam. Vietnam ranked five of the countries most heavily affected by climate change (Waibel, 2008). According to the Ministry of Natural Resources and Environment, over the last 50 years (1958-2007) in Vietnam, the average temperature has increased about 0.5-0.7oC and the sea level has risen about 20 cm (B...

 • 01050003197.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Minh Quang;  Advisor: Trần, Hồng Thái (2016)

 • Tổng quan các tài liệu nghiên cứu có liên quan trong và ngoài nước. Thu thập các tài liệu, số liệu của biến đổi khí hậu, thay đổi cơ cấu kinh tế nói chung và cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp nói riêng. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, thực trạng sử dụng đất trong mối quan hệ với cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp tại tỉnh Phú Yên. Phân tích, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu theo các kịch bản biến đổi khí hậu tại khu vực nghiên cứu. Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp xác định phương án quy hoạch và tổ chức lãnh thổ trong bốicảnh BĐKH bảo đảm phát triển nông nghiệp.

 • tomtathuy.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Anh Huy;  Advisor: Trương, Quang Học; Trần, Hồng Thái (2012)

 • Biến đổi khí hậu (BĐKH) mà trước hết là sự nóng lên toàn cầu và nước biển dâng hiện nay, là thách thức nghiêm trọng nhất đối với nhân loại trong thế kỷ XXI. BĐKH tác động trực tiếp tới các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và được coi là thách thức lớn cho phát triển bền vững (PTBV) [IPCC, 2007]. Việt Nam được đánh giá là một trong số rất ít các quốc gia bị tác động nặng nề nhất của BĐKH, đặc biệt, đồng bằng sông Cửu Long là một trong ba đồng bằng trên thế giới dễ bị tổn thương nhất bởi nước biển dâng [WB, 2007; Bộ TN&MT, 2008, 2009, 2011]. Quy Nhơn là thành phố ven biển duyên hải miền Trung, có địa hình đa dạng: miền núi, đồng bằng, cồn cát ven biển, hải đảo và Quy Nhơn hội đủ các...