Browsing by Author Trần, Huy Long

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008890.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Huy Long (2017)

  • Trong phạm vi đề tài, tác giả đã nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về áp dụng pháp luật tố tụng hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội. Tuy nhiên, đây là một vấn đề mới, rất phức tạp, nên tác giả chỉ tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tiễn của việc áp dụng pháp luật trong giai đoạn xét xử sơ thẩm đối với người chưa thành niên phạm tội của Tòa án nhân dân ở tỉnh Nghệ An thực hiện. Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật đối với người chưa thành niên phạm tội tại Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An, tác giả đề xuất các giải pháp khắc phục những vướng mắc, bất cập, tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác áp dụng pháp luật trong giai đoạn...

Browsing by Author Trần, Huy Long

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008890.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Huy Long (2017)

  • Trong phạm vi đề tài, tác giả đã nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về áp dụng pháp luật tố tụng hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội. Tuy nhiên, đây là một vấn đề mới, rất phức tạp, nên tác giả chỉ tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tiễn của việc áp dụng pháp luật trong giai đoạn xét xử sơ thẩm đối với người chưa thành niên phạm tội của Tòa án nhân dân ở tỉnh Nghệ An thực hiện. Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật đối với người chưa thành niên phạm tội tại Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An, tác giả đề xuất các giải pháp khắc phục những vướng mắc, bất cập, tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác áp dụng pháp luật trong giai đoạn...