Browsing by Author Trần, Khai Xuân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • TRẦN KHAI XUÂN, LÃ HẠNH LY.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Khai Xuân; Lã, Hạnh Ly (2019-04-26)

 • Từ vựng là một đơn vị cấu thành nên ngôn ngữ. Học bất kỳ một ngôn ngữ nào cũng cần có một lượng từ vựng nhất định. Tiếng Trung và tiếng Việt mặc dù không cùng trong một ngữ hệ nhưng đều là loại hình ngôn ngữ đơn lập không có sự biến đổi hình thái của từ. Hơn nữa Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, núi sông liền một dải, vì vậy vấn đề giao lưu và tiếp xúc vay mượn ngôn ngữ đặc biệt là từ Hán Việt là không thể tránh khỏi. Trong bài tham luận này chúng tôi đề cập đến khái niệm, cấu tạo, các đặc điểm đặc thù của từ Hán Việt, khảo sát thực trạng sử dụng từ Hán Việt của sinh viên từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp cho người học tiếng Trung hiểu một cách nghiêm túc, to...

 • TRẦN KHAI XUÂN, PHẠM NGỌC ĐĂNG.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Trần, Khai Xuân; Phạm, Ngọc Đăng (2018-04-16)

 • Viêt Nam co 54 dân tộc anh em cùng chung sông, mỗi dân tộc đêu co ngôn ngư va văn hoa truyên thông đặc sắc riêng biêt. Trong đời sông xã hội nươc ta, ngôn ngư của dân tộc Kinh, vơi tên goi la tiêng Viêt, la ngôn ngư giao tiêp đươc sử dụng phổ biên nhất. Tiêng Viêt đong vai trò quan trong chủ đao trên tất cả cac phương diên sinh hoat xã hội. Do đo, cộng đồng cac dân tộc thiêu sô vưa sử dụng ngôn ngư của riêng minh vưa sử dụng tiêng Viêt. Do sự khac biêt vê tư vựng, ngư âm va ngư phap giưa cac ngôn ngư, cộng đồng cac dân tộc thiêu sô vẫn gặp phải nhưng kho khăn trong viêc lĩnh hội va sử dụng tiêng Viêt. Điên hinh nhất co thê kê đên viêc sử dụng tiêng Viêt của cộng đồng dân tộc Ho...

Browsing by Author Trần, Khai Xuân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • TRẦN KHAI XUÂN, LÃ HẠNH LY.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Khai Xuân; Lã, Hạnh Ly (2019-04-26)

 • Từ vựng là một đơn vị cấu thành nên ngôn ngữ. Học bất kỳ một ngôn ngữ nào cũng cần có một lượng từ vựng nhất định. Tiếng Trung và tiếng Việt mặc dù không cùng trong một ngữ hệ nhưng đều là loại hình ngôn ngữ đơn lập không có sự biến đổi hình thái của từ. Hơn nữa Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, núi sông liền một dải, vì vậy vấn đề giao lưu và tiếp xúc vay mượn ngôn ngữ đặc biệt là từ Hán Việt là không thể tránh khỏi. Trong bài tham luận này chúng tôi đề cập đến khái niệm, cấu tạo, các đặc điểm đặc thù của từ Hán Việt, khảo sát thực trạng sử dụng từ Hán Việt của sinh viên từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp cho người học tiếng Trung hiểu một cách nghiêm túc, to...

 • TRẦN KHAI XUÂN, PHẠM NGỌC ĐĂNG.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Trần, Khai Xuân; Phạm, Ngọc Đăng (2018-04-16)

 • Viêt Nam co 54 dân tộc anh em cùng chung sông, mỗi dân tộc đêu co ngôn ngư va văn hoa truyên thông đặc sắc riêng biêt. Trong đời sông xã hội nươc ta, ngôn ngư của dân tộc Kinh, vơi tên goi la tiêng Viêt, la ngôn ngư giao tiêp đươc sử dụng phổ biên nhất. Tiêng Viêt đong vai trò quan trong chủ đao trên tất cả cac phương diên sinh hoat xã hội. Do đo, cộng đồng cac dân tộc thiêu sô vưa sử dụng ngôn ngư của riêng minh vưa sử dụng tiêng Viêt. Do sự khac biêt vê tư vựng, ngư âm va ngư phap giưa cac ngôn ngư, cộng đồng cac dân tộc thiêu sô vẫn gặp phải nhưng kho khăn trong viêc lĩnh hội va sử dụng tiêng Viêt. Điên hinh nhất co thê kê đên viêc sử dụng tiêng Viêt của cộng đồng dân tộc Ho...