Browsing by Author Trần, Ngọc Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L2_01105.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Ngọc Hà;  Advisor: Phạm, Thành Hưng (2008)

 • Nghiên cứu quá trình phát triển của tiểu phẩm báo chí trong sự vận động và phát triển của thời gian và những biến thể của tiểu phẩm từ thể gốc ban đầu xuất hiện những biến thể với những đặc trưng, kết cấu hết sức linh động và hấp dẫn. Để minh chứng cho sự phát triển và biến thể của tiểu phẩm báo chí, luận văn đã tiến hành nghiên cứu khảo sát sự hình thành và phát triển của tiểu phẩm nửa đầu thế kỷ 20 qua phong cách của hai tác giả Nguyến Ái Quốc và Ngô Tất Tố không chỉ trên bình diện nội dung mà còn trên bình diện hình thức tác phẩm và nghệ thuật viết. Luận văn còn phân tích, khảo sát một số cây bút tiểu phẩn tiêu biểu như: Hữu Thọ, Ba Thợ Tiện, Lý Sinh Sự, từ đó đưa ra một số kết luậ...

 • V_L0_02769_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Ngọc Hà;  Advisor: Hoàng, Xuân Huấn (2010)

 • Chương 1: Giới thiệu tổng quan. Chương 2: Trình bày kiến thức tổng quan về máy tìm kiếm Web. Chương 3: Trình bày các kiến thức về phân cụm tài liệu và vấn đề tách từ Tiếng Việt. Chương 4: Trình bày tổng quan về lý thuyết tập thô và mô hình tập thô dung sai (...)

Browsing by Author Trần, Ngọc Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L2_01105.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Ngọc Hà;  Advisor: Phạm, Thành Hưng (2008)

 • Nghiên cứu quá trình phát triển của tiểu phẩm báo chí trong sự vận động và phát triển của thời gian và những biến thể của tiểu phẩm từ thể gốc ban đầu xuất hiện những biến thể với những đặc trưng, kết cấu hết sức linh động và hấp dẫn. Để minh chứng cho sự phát triển và biến thể của tiểu phẩm báo chí, luận văn đã tiến hành nghiên cứu khảo sát sự hình thành và phát triển của tiểu phẩm nửa đầu thế kỷ 20 qua phong cách của hai tác giả Nguyến Ái Quốc và Ngô Tất Tố không chỉ trên bình diện nội dung mà còn trên bình diện hình thức tác phẩm và nghệ thuật viết. Luận văn còn phân tích, khảo sát một số cây bút tiểu phẩn tiêu biểu như: Hữu Thọ, Ba Thợ Tiện, Lý Sinh Sự, từ đó đưa ra một số kết luậ...

 • V_L0_02769_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Ngọc Hà;  Advisor: Hoàng, Xuân Huấn (2010)

 • Chương 1: Giới thiệu tổng quan. Chương 2: Trình bày kiến thức tổng quan về máy tìm kiếm Web. Chương 3: Trình bày các kiến thức về phân cụm tài liệu và vấn đề tách từ Tiếng Việt. Chương 4: Trình bày tổng quan về lý thuyết tập thô và mô hình tập thô dung sai (...)