Browsing by Author Trần, Ngọc Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L2_01105.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Ngọc Hà;  Advisor: Phạm, Thành Hưng (2008)

 • Nghiên cứu quá trình phát triển của tiểu phẩm báo chí trong sự vận động và phát triển của thời gian và những biến thể của tiểu phẩm từ thể gốc ban đầu xuất hiện những biến thể với những đặc trưng, kết cấu hết sức linh động và hấp dẫn. Để minh chứng cho sự phát triển và biến thể của tiểu phẩm báo chí, luận văn đã tiến hành nghiên cứu khảo sát sự hình thành và phát triển của tiểu phẩm nửa đầu thế kỷ 20 qua phong cách của hai tác giả Nguyến Ái Quốc và Ngô Tất Tố không chỉ trên bình diện nội dung mà còn trên bình diện hình thức tác phẩm và nghệ thuật viết. Luận văn còn phân tích, khảo sát một số cây bút tiểu phẩn tiêu biểu như: Hữu Thọ, Ba Thợ Tiện, Lý Sinh Sự, từ đó đưa ra một số kết luậ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền; Trần, Ngọc Hà; Bùi, Chí Trung (2016)

 • Đề tài khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn về khái niệm, vị trí, vai trò, tiêu chí đánh giá, phương thức thực hiện, yêu cầu thực tiễn... của việc xây dựng và phát triển mối quan hệ nói chung, mối quan hệ giữa doanh nghiệp và báo chí trong nền kinh tế thị trường và kỷ nguyên truyền thông internet. Trên cơ sở đó, đề tài tìm hiểu thực trạng mối quan hệ giữa doanh nghiệp và báo chí ở Việt Nam, bao gồm đánh giá khái quát về hiện trạng mối quan hệ, các phương thức cụ thể để xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa hai nhóm đang được áp dụng phổ biến. Cuối cùng, đề tài rút ra những kiến nghị, bài học kinh nghiệm, giải pháp để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong hoạt động quan hệ với giới tr...

 • V_L0_02769_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Ngọc Hà;  Advisor: Hoàng, Xuân Huấn (2010)

 • Chương 1: Giới thiệu tổng quan. Chương 2: Trình bày kiến thức tổng quan về máy tìm kiếm Web. Chương 3: Trình bày các kiến thức về phân cụm tài liệu và vấn đề tách từ Tiếng Việt. Chương 4: Trình bày tổng quan về lý thuyết tập thô và mô hình tập thô dung sai (...)

Browsing by Author Trần, Ngọc Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L2_01105.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Ngọc Hà;  Advisor: Phạm, Thành Hưng (2008)

 • Nghiên cứu quá trình phát triển của tiểu phẩm báo chí trong sự vận động và phát triển của thời gian và những biến thể của tiểu phẩm từ thể gốc ban đầu xuất hiện những biến thể với những đặc trưng, kết cấu hết sức linh động và hấp dẫn. Để minh chứng cho sự phát triển và biến thể của tiểu phẩm báo chí, luận văn đã tiến hành nghiên cứu khảo sát sự hình thành và phát triển của tiểu phẩm nửa đầu thế kỷ 20 qua phong cách của hai tác giả Nguyến Ái Quốc và Ngô Tất Tố không chỉ trên bình diện nội dung mà còn trên bình diện hình thức tác phẩm và nghệ thuật viết. Luận văn còn phân tích, khảo sát một số cây bút tiểu phẩn tiêu biểu như: Hữu Thọ, Ba Thợ Tiện, Lý Sinh Sự, từ đó đưa ra một số kết luậ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền; Trần, Ngọc Hà; Bùi, Chí Trung (2016)

 • Đề tài khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn về khái niệm, vị trí, vai trò, tiêu chí đánh giá, phương thức thực hiện, yêu cầu thực tiễn... của việc xây dựng và phát triển mối quan hệ nói chung, mối quan hệ giữa doanh nghiệp và báo chí trong nền kinh tế thị trường và kỷ nguyên truyền thông internet. Trên cơ sở đó, đề tài tìm hiểu thực trạng mối quan hệ giữa doanh nghiệp và báo chí ở Việt Nam, bao gồm đánh giá khái quát về hiện trạng mối quan hệ, các phương thức cụ thể để xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa hai nhóm đang được áp dụng phổ biến. Cuối cùng, đề tài rút ra những kiến nghị, bài học kinh nghiệm, giải pháp để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong hoạt động quan hệ với giới tr...

 • V_L0_02769_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Ngọc Hà;  Advisor: Hoàng, Xuân Huấn (2010)

 • Chương 1: Giới thiệu tổng quan. Chương 2: Trình bày kiến thức tổng quan về máy tìm kiếm Web. Chương 3: Trình bày các kiến thức về phân cụm tài liệu và vấn đề tách từ Tiếng Việt. Chương 4: Trình bày tổng quan về lý thuyết tập thô và mô hình tập thô dung sai (...)