Browsing by Author Trần, Ngọc Vương, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2009Bộ phận văn chương trong trước tác của Phan Huy Chú : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34Trần, Ngọc Vương, người hướng dẫn; Lê, Thị Hà
2009Một số vấn đề lí luận văn học sử qua việc khảo sát tác phẩm Vũ trung tùy bút của Phạm Đình Hổ : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34Trần, Ngọc Vương, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Nga
2015Phương thức ứng xử với chữ nôm và văn học nôm của các chính thể ở Việt Nam thời Trung đại ( Khảo sát qua thư tịch lịch sử và sáng tác văn chương): Luận án TS. Văn học: 62 22 34 01Trần, Ngọc Vương, người hướng dẫn; Hoàng, Thị Tuyết Mai
2011Phương thức ứng xử với chữ Nôm và văn học Nôm thời Lý - Trần (khảo sát qua thư tịch lịch sử và sáng tác văn chương) : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34Trần, Ngọc Vương, người hướng dẫn; Hoàng, Thị Tuyết Mai
2014Quá trình vận động tới sự điển phạm hóa của văn học nhà Nho ở Việt Nam từ Trần Nhân Tông qua Nguyễn Trãi đến Lê Thánh Tông : Luận án TS. Văn học: 65 22 01 21Trần, Ngọc Vương, người hướng dẫn; Nguyễn, Kim Sơn, người hướng dẫn; Đỗ, Thu Hiền
2011Sự đổi mới trên bình diện phong cách của bộ phận thơ trào phúng chính trị trong văn học Việt Nam những thập niên đầu tiên của thế kỷ XX : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34Trần, Ngọc Vương, người hướng dẫn; Lê, Thị Dung
2011Tư tưởng triết học chính trị ở Việt Nam thế kỷ XV qua Đại Việt Sử Ký toàn thư : Luận văn ThS. Hán Nôm: 60 22 40Trần, Ngọc Vương, người hướng dẫn; Trần, Mạnh Quang
2008Văn học yêu nước nửa sau thế kỷ XIX trong truyền thống văn học dân tộc : Luận án TS. Văn học: 62 22 34 01Trần, Ngọc Vương, người hướng dẫn; Nguyễn, Văn Thế
2011Điển cố trong thơ ca Phật giáo thời Lý Trần : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34Trần, Ngọc Vương, người hướng dẫn; Nguyễn, Đào Nguyên
2011Đông Dương tạp chí trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam 30 năm đầu thế kỷ XX : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34Trần, Ngọc Vương, người hướng dẫn; Hoàng, Thị Cương