Browsing by Author Trần, Nho Thìn , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Cách xử lý của Nguyễn Du đối với thơ và từ trong Kim Vân Kiều truyện : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34Trần, Nho Thìn , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thu Hường
2013Hình ảnh nam nhi trong sáng tác của Nguyễn Công Trứ nhìn từ quan điểm giới : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34Trần, Nho Thìn , người hướng dẫn; Trần, Thị Thu Hiền
2012Nhìn lại việc ứng dụng lí thuyết phân tâm học trong nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại: Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34Trần, Nho Thìn , người hướng dẫn; Lê, Thị Hương
2011Quy trình giải quyết khiếu nại tại cơ quan hành chính ở địa phương qua thực tiễn ở tỉnh Bắc Ninh : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01Trần, Nho Thìn , người hướng dẫn; Mai, Văn Duẩn
2013So sánh cách tả ngoại hình nhân vật trong Truyện Kiều của Nguyễn Du và truyện ngắn của Nam Cao : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34Trần, Nho Thìn , người hướng dẫn; Trần, Mai Hương
2013Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01Trần, Nho Thìn , người hướng dẫn; Phan, Trung Tú
2013Xác lập mã nghệ thuật thơ Đường luật của Quách Tấn : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34Trần, Nho Thìn , người hướng dẫn; Nguyễn, Công Thanh Dung