Browsing by Author Trần, Quỳnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008695.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Quỳnh (2017)

  • Từ việc nghiên cứu cơ sở lý thuyết và thực tiễn về công tác quản lý ngân sách ở Việt Nam, luận văn đã đi sâu phân tích thực trạng công tác quản lý ngân sách ở huyện Hương Sơn; đánh giá những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế. Từ đó, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngân sách huyện Hương Sơn.

Browsing by Author Trần, Quỳnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008695.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Quỳnh (2017)

  • Từ việc nghiên cứu cơ sở lý thuyết và thực tiễn về công tác quản lý ngân sách ở Việt Nam, luận văn đã đi sâu phân tích thực trạng công tác quản lý ngân sách ở huyện Hương Sơn; đánh giá những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế. Từ đó, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngân sách huyện Hương Sơn.