Browsing by Author Trần, Thị Bích Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003884.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Bích Thảo;  Advisor: Nguyễn, Văn Hùng (2018)

  • Phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X hay XAFS (X-ray Absorption Fine Structure) được áp dụng như một kỹ thuật mạnh mẽ thu nhận những thông tin về cấu trúc nguyên tử địa phương và các hiệu ứng nhiệt động của vật liệu. Mục đích của luận văn này là nghiên cứu các tính chất nhiệt động của các tinh thể cấu trúc FCC dựa theo mô hình Einstein tương quan phi điều hòa trong lý thuyết XAFS, thông qua đó xác định các cumulant và hệ số dãn nở nhiệt của vật liệu. Trong luận văn ta sử dụng các phương pháp sau để tính toán các đại lượng: Phương pháp thống kê lượng tử; Sử dụng mô hình Einstein tương quan phi điều hòa hay lý thuyết Hung – Rehr. Phương pháp này có ưu điểm là tính đến các hiệu ứng phi đi...

Browsing by Author Trần, Thị Bích Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003884.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Bích Thảo;  Advisor: Nguyễn, Văn Hùng (2018)

  • Phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X hay XAFS (X-ray Absorption Fine Structure) được áp dụng như một kỹ thuật mạnh mẽ thu nhận những thông tin về cấu trúc nguyên tử địa phương và các hiệu ứng nhiệt động của vật liệu. Mục đích của luận văn này là nghiên cứu các tính chất nhiệt động của các tinh thể cấu trúc FCC dựa theo mô hình Einstein tương quan phi điều hòa trong lý thuyết XAFS, thông qua đó xác định các cumulant và hệ số dãn nở nhiệt của vật liệu. Trong luận văn ta sử dụng các phương pháp sau để tính toán các đại lượng: Phương pháp thống kê lượng tử; Sử dụng mô hình Einstein tương quan phi điều hòa hay lý thuyết Hung – Rehr. Phương pháp này có ưu điểm là tính đến các hiệu ứng phi đi...