Browsing by Author Trần, Thị Hoài An

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 00050007174.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hoài An;  Advisor: Phạm, Thị Liên (2016)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về dịch vụ chăm sóc khách hàng. Đánh giá thực trạng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Trung Tâm chăm sóc khách hàng và Cửa hàng trực tiếp của Tổng Công ty viễn thông Viettel. Đề xuất các giải pháp về dịch vụ chăm sóc khách hàng nhằm tăng độ hài lòng của khách hàng

 • 00050007174.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Thị Hoài An;  Advisor: Phạm, Thị Liên (2016)

 • Luận văn làm rõ được cơ sở lý luận về dịch vụ chăm sóc khách hàng. Phân tích đánh giá được thực trạng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Tổng công ty viễn thông Viettel. - Đề xuất được một số các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng tại Tổng công ty viễn thông Viettel. Các giải pháp đề xuất đúng hướng có giá trị tham khảo.

Browsing by Author Trần, Thị Hoài An

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 00050007174.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hoài An;  Advisor: Phạm, Thị Liên (2016)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về dịch vụ chăm sóc khách hàng. Đánh giá thực trạng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Trung Tâm chăm sóc khách hàng và Cửa hàng trực tiếp của Tổng Công ty viễn thông Viettel. Đề xuất các giải pháp về dịch vụ chăm sóc khách hàng nhằm tăng độ hài lòng của khách hàng

 • 00050007174.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Thị Hoài An;  Advisor: Phạm, Thị Liên (2016)

 • Luận văn làm rõ được cơ sở lý luận về dịch vụ chăm sóc khách hàng. Phân tích đánh giá được thực trạng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Tổng công ty viễn thông Viettel. - Đề xuất được một số các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng tại Tổng công ty viễn thông Viettel. Các giải pháp đề xuất đúng hướng có giá trị tham khảo.